←  Liên Lạc Ban Điều Hành

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐIỀU LỆ NHỜ GIẢI LÁ SỐ CHUNG - 01/05/2015

huygen

Hội viên cân nhắc kỹ trước khi đưa thông tin lên nhờ giải lá số nói chung cho tất cả các môn KHHB.

Trước khi đăng cần xem Nội Quy Diễn Đàn
Hội viên nhờ coi đồng ý cung cấp các nội dung sau đây:

* Tôi đồng ý gửi những thông tin chi tiết sau đây lên diễn đàn TVLS và cam kết cung cấp đúng chính xác.

Vui lòng ghi rõ ràng: (* yêu cầu bắt buộc)

*1. Giới tính (không cần tên họ)
*2. Ngày, tháng, năm sinh theo Dương Lịch, không cần Âm Lịch ( 07/07/1980 DL )
*3. Giờ sinh (có chi tiết phút, đừng ghi giờ chẳng như 7:00,9:00,.. Nếu không nhớ chính xác thì phải ghi giờ sinh không chính xác. Hoặc khẳng định giờ sinh chính xác. Không ghi theo giờ âm như giờ Tý, giờ Ngọ,....)
*4. Nơi sinh.

5. Cần phải cung cấp những chi tiết về cá nhân (hình dáng, tính tình), trình độ học vấn, đang làm gì, và những sự việc quan trọng đã xảy ra trong quá khứ để kiểm chứng ngày, giờ sinh (càng chi tiết và càng rõ ràng về các mốc thời gian thì càng tốt). Xin nói thêm các chi tiết về nơi sinh, hiện sinh sống tại đâu và đang làm gì sẽ giúp người giải đoán có nhiều dữ kiện để đào sâu vào các vấn đề muốn hỏi hơn. Có thể ghi sơ lược hoặc không cung cấp mục này vẫn được. Nên cẩn thận khi đăng thông tin cá nhân vì khi đăng rồi thì không thể xóa.

6. Câu hỏi rõ ràng về điều cần muốn hỏi.

7. Chèn lá số tuỳ theo môn: (xem hướng dẫn trong ĐIỀU LỆ của từng môn)
- Coi Tử Vi thì chèn lá số tử vi của trang nhà TVLS - tuvilyso.vn hoặc lyso.vn - xem thêm Điều Lệ Nhờ Giải Lá Số Tử Vi

- Coi Tử Bình - Tứ Trụ thì chèn lá số tử vi của trang lyso.vn - xem thêm Điều Lệ Nhờ Giải Lá Số Tử Bình

- Coi Bát Tự Hà Lạc thì chụp hình lá số hà lạc. - xem thêm Điều Lệ Nhờ Giải Bát Tự Hà Lạc

- Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh thì chép bài giải của trình QCTM.

8. Mỗi người mở riêng cho mình một chủ đề. Xin đừng chen lá số của mình vào chủ đề của người khác.

9. Không chấp nhận các lá số của các site như xemtuong, tuviglobal, ...

10.Khi đã đăng lá số lên và đã được giải đoán rồi không thể yêu cầu Ban Điều Hành xoá đi hình ảnh hay bài viết.

11.Điều kiện để trở thành hội viên: Trên 21 tuổi. Tất cả các chủ đề nhờ coi tử vi chưa đủ 21 tuổi sẽ bị xoá. Phụ huynh hay các em dưới 21 tuổi không nên mở chủ đề nhờ giải số lúc này. Ban Điều Hành sẽ xóa đi tất cả các lá số dưới 21 tuổi. Chúng tôi sẽ ngăn chận tất cả IP.

12.Nhắc lại nội quy điều 11: Khi giải đoán cho hội viên, tuyệt đối không được tuyên truyền hay tạo ra vấn đề mê tín dị đoan, hù doạ, đe doạ gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ,... cho đương số. Thí dụ như nói có vong theo quấy nhiễu. Nếu người giải số hay giải quẻ chắc chắn rằng có vong theo quấy nhiễu thì phải nói rõ do sao nào, hay do hào nào, thần sát nào là vong theo quấy nhiễu...

13. Có hiệu lực từ 04/2013

Bố cục bài viết được trình bày có đủ 3 phần:
1/Phần mở đầu: thưa / gửi / kính .....
2/Phần nội dung: mô tả chi tiết những vấn đề mình cần hỏi như bên trên hướng dẫn.
3/Kết thúc: kính chúc,..., mong hồi âm, ký tên.

Trước khi đăng bài mới nên nhấn nút Xem thử trước, lưu ý chỉ nhấn nút Gửi Chủ Đề Mới 1 lần.
Bài viết sau khi đăng lên được phép sửa chữa trong vòng 30 phút. Quá thời gian sẽ không còn chức năng chỉnh sửa bài.

Những bài viết nào không tuân theo sẽ không được trả lời.

Trân trọng,
BĐH Tử Vi Lý Số