Jump to content

Chọn một chủ đề trong danh sách, hoặc tìm một chủ đề

Chủ đề Trợ giúp

 1. Cách làm thẻ Hội viên

  Cách nào để làm thẻ Hội viên và quyền lợi của Hội viên

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. Đăng nhập và Đăng xuất

  Làm cách nào để Đăng nhập và Đăng xuất khỏi diễn đàn. Cách nào để vào diễn đàn bằng nặc danh mà tên không hiển thị trên danh sách người đang có mặt trên diễn đàn. Khi quên mật mã thì phải làm gì.

 4. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 5. Bố trí

  Cách thay đổi thông tin liên lạc, hồ sơ cá nhân, biểu tượng, chữ ký, chọn ngôn ngữ và giao diện.

 6. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 7. Chủ đề và diễn đàn

  Hướng dẫn cách đến những diễn đàn, mở chủ đề mới, đăng bài và bình chọn.

 8. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 9. Đăng bài

  Hướng dẫn về những chức năng sẳn có khi đăng bài viết hay gởi tin nhắn. Cách viết bài, sửa bài, cách bình chọn và cách đăng hình hoặc hồ sơ đính kèm.

 10. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 11. Tin nhắn riêng

  Làm cách nào để gởi tin nhắn, theo dõi, thay đổi hộp thư và lưu trữ.

 12. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 13. Hội viên

  Hướng dẫn cách tìm danh sách hội viên, hồ sơ cá nhân, chú thích, kết bạn và liên lạc với hội viên.

 14. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 15. Tìm kiếm

  Làm cách nào để tìm kiếm.

 16. Searching

  How to use the search feature.

 17. Liên lạc với Ban Điều Hành

  Muốn biết ai trong Ban Điều Hành thì tìm ở đâu?

 18. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 19. Lịch

  Lịch trình liệt kê những sự việc trong diễn đàn.

 20. Downloads

  A guide to using the download manager.

 21. Tải xuống

  Hướng dẫn cách tải về.


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |