←  Mệnh Lý Tổng Quát

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Loạt bài Nhị Thập Bát Tú của Đoàn Thế Ngữ

QuanPhuc5x's Photo QuanPhuc5x 23/05/2011

Có người bạn gửi cho tôi loạt bài phát thanh của Đoàn Thế Ngữ, dù chưa có thì giờ nghe hết, chỉ mới nghe qua, tôi thấy lạ, cảm nhận có giá trị nên giới thiệu cùng mọi người:

File name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnBài đọc với nhiều tư tưởng mới lạ, đột phát cách mạng nên khó chấp nhận, dễ bị chỉ trích, nhưng cũng đáng tham khảo trước khi kết luận hoặc xác định giá trị!

QP
Sửa bởi QuanPhuc5x: 23/05/2011 - 21:18
Trích dẫn

Romanum's Photo Romanum 11/05/2023

File name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnFile name:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2 link hỏng rồi , Bác có thể up lại 2 link này để học hỏi được không ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn