Jump to content

Advertisements
Ai muốn học phong thủy hay vào đây chia sẻ kinh nghiệm.


1352 replies to this topic

#31 Khongtuong

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 375 Bài viết:
 • 1765 thanks

Gửi vào 28/01/2013 - 12:03

Dù bạn hỏi có thế nào thì đây cũng là dịp tốt để chúng ta có thể trao đổi cặn kẽ vấn đề này. Khongtuong là người còn có nhiều khiếm khuyết nhưng cũng xin nói về chữ “đức” cho các bạn tham khảo:
Xưa nay chữ đức được nhắc tới nhiều nhưng mỗi người hiểu một khác.

Chữ đức theo đạo Khổng : là chữ đức của người quân tử lấy tam cương ngũ thường làm căn bản.
Chữ đức theo đạo Lão : là chữ đức của Đạo Đức Kinh lấy chữ “Đạo” làm tông yếu. Ông lấy ví dụ nước rất gần với đạo
Chữ đức theo đạo Phật: là chữ từ bi, lấy vô ngã mà trừ đi cái vô minh.

Phong thủy cũng ứng theo ba chữ đức trên mà biến.

Viết mấy dòng trên cho các bạn thực tâm muốn học!

Tặng các bạn link sau để thanh lọc tâm mình:

·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Khongtuong: 28/01/2013 - 12:04


#32 NguaQuaDoc

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 2860 Bài viết:
 • 4070 thanks

Gửi vào 28/01/2013 - 17:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 28/01/2013 - 12:03, said:

Dù bạn hỏi có thế nào thì đây cũng là dịp tốt để chúng ta có thể trao đổi cặn kẽ vấn đề này. Khongtuong là người còn có nhiều khiếm khuyết nhưng cũng xin nói về chữ “đức” cho các bạn tham khảo:
Xưa nay chữ đức được nhắc tới nhiều nhưng mỗi người hiểu một khác.

Chữ đức theo đạo Khổng : là chữ đức của người quân tử lấy tam cương ngũ thường làm căn bản.
Chữ đức theo đạo Lão : là chữ đức của Đạo Đức Kinh lấy chữ “Đạo” làm tông yếu. Ông lấy ví dụ nước rất gần với đạo
Chữ đức theo đạo Phật: là chữ từ bi, lấy vô ngã mà trừ đi cái vô minh.

Phong thủy cũng ứng theo ba chữ đức trên mà biến.

Viết mấy dòng trên cho các bạn thực tâm muốn học!

Tặng các bạn link sau để thanh lọc tâm mình:

·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


cảm ơn bác,các bài mà bác chia sẻ thật tuyệ vời ạ.

#33 nod32

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 101 Bài viết:
 • 53 thanks

Gửi vào 28/01/2013 - 20:29

Cảm ơn bác khongtuong đã tận tâm chia sẻ.

#34 beyeu

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 482 Bài viết:
 • 417 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 09:13

Chào bác Khongtuong

Bác có thể giải thích giúp cháu nguồn gốc hình thành 24 sơn hướng, mỗi hướng 3 sơn theo nguyên tắc nào?

Cháu cảm ơn bác nhiều!

Sửa bởi beyeu: 29/01/2013 - 09:14


Thanked by 2 Members:

#35 Khongtuong

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 375 Bài viết:
 • 1765 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 09:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

beyeu, on 29/01/2013 - 09:13, said:

Chào bác Khongtuong

Bác có thể giải thích giúp cháu nguồn gốc hình thành 24 sơn hướng, mỗi hướng 3 sơn theo nguyên tắc nào?

Cháu cảm ơn bác nhiều!

Câu hỏi này động tới điều bí mật của các điều bí mật. Hỏi được câu này chứng tỏ đã nghiên cứu Phong thủy ở một trình độ nhất định và có khả năng tư duy sâu.

Khongtuong sẽ chỉ hé lộ một chút thôi vì làm thế là để các bạn sẽ có cơ hội ngộ sâu hơn sau này (Phương pháp từ trong ra thay vì phương pháp từ ngoài vào)

24 sơn là nói tới phương vị hậu thiên, hậu thiên phương vị 8 quái 24 hào mỗi hào ứng một sơn là có ý nghĩa trong đó.

Một quái 3 hào là có ẩn dụ liên quan tới Phụ Mẫu. Phụ mẫu thì lại là quẻ thiên tiên sao có liên quan đây? Đây chính là điều bí mật!

Mối hướng ba sơn còn liên quan chặt chẽ với Loan đầu. Ôi lý thuyết của Dương công sao mà thâm diệu vậy! chặt chẽ hợp tình không ngôn từ nào có thể tán thám hết được!

#36 xungdang

  Hội viên

 • Hội Viên mới
 • Pip
 • 350 Bài viết:
 • 450 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 10:26

bác cho cháu hỏi,

- nhìn chung một ngôi nhà cần thông thoáng hay cần quan tâm/chú ý thoáng khí chỗ này, kín khí chỗ kia..v...v...
- có người nói, cầu thang đi lên không nên thoáng quá? đúng hay sai? hay còn phù thuộc trường hợp cụ thể?

cháu cảm ơn bác.

Thanked by 2 Members:

#37 Lạc Thư

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 520 Bài viết:
 • 680 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 13:18

@ Bac Khongtuong, nhiều người ở HN đang xây nhà cứ nói rằng chân cầu thang không được thẳng với cửa ra vào của nhà mà phải làm chếch đi, không biết điều này có phải là điều kiêng kỵ trong phong thủy không ạ? Cảm ơn bác nhiều.

Thanked by 2 Members:

#38 Phù Suy

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 839 Bài viết:
 • 3427 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 14:11

Chào bạn KhongTuong,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 29/01/2013 - 09:49, said:

Khongtuong sẽ chỉ hé lộ một chút thôi vì làm thế là để các bạn sẽ có cơ hội ngộ sâu hơn sau này (Phương pháp từ trong ra thay vì phương pháp từ ngoài vào)

24 sơn là nói tới phương vị hậu thiên, hậu thiên phương vị 8 quái 24 hào mỗi hào ứng một sơn là có ý nghĩa trong đó.

Theo tôi hiểu thì 24 Sơn Hướng là thuật ngữ được dùng trong Cổ Dịch Huyền Không. Gọi nôm là bát phương tám hướng, mỗi hướng Quản 3 Sơn là Thiên Địa Nhân - Bàn..... chứ hoàn toàn không liên quan đến thuyết '' Quái Hào hay Hào Từ '' ở đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 29/01/2013 - 09:49, said:

Một quái 3 hào là có ẩn dụ liên quan tới Phụ Mẫu. Phụ mẫu thì lại là quẻ thiên tiên sao có liên quan đây? Đây chính là điều bí mật!

Mối hướng ba sơn còn liên quan chặt chẽ với Loan đầu. Ôi lý thuyết của Dương công sao mà thâm diệu vậy! chặt chẽ hợp tình không ngôn từ nào có thể tán thám hết được!
Như đã nói ở trên - Quái và Tượng không liên quan đến '' Hào Từ trong khoa PT ''... nên khoa Huyền Không hay Loan Đầu đều không liên quan tới phần Lục Thân hay Lục Thần '' Phụ Mẫu. Tài, Tử...vv ''.
Xưa nay người ta chỉ dùng Huyền Không để phối với Loan Đầu mà luận '' Loan Đầu làm Nền '', chứ nhất định không dùng Huyền Không làm trong yếu rồi mới tham luận Loan Đầu. Vậy nên Dương Công hay Dương Quân Tùng mới chủ trương đề cao Loan Đầu và đi sâu vào tông phái này là thế ?

Bát Trạch, Huyền Không hay Loan Đầu đều có giá trị khác nhau và đều có thể phối vào Luận '' tùy theo trình độ ra sao.... '' chứ nếu bạn KhongTuong cho rằng những môn kia là Nguy Pháp thì người chết cứ gặp thế đất tốt là táng, đâu cần xem tuổi hay xem năm ?.....thì khoa Lịch Pháp cũng nên bỏ TREO

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 28/01/2013 - 12:03, said:

Tặng các bạn link sau để thanh lọc tâm mình:

·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


·........................................
Học Thuật thì đều mở toang tất cả cho cả Chính lẫn Tà.... ai muốn học đều có thể học.
Học là Kiến Thức - gặp Thầy là học được....
Thuật là Dụng Kiến Thức.... mà trọng yếu môn này lại nằm ở đây '' Dụng '' ? Thế nên đọc các sách về Tôn Giáo - Đạo, Cao, Lão, hay Phật môn đều tốt cho '' Nền '' Dụng là thế !!!!!

Vài hàng trao đổi.....

Phù Suy.

#39 xungdang

  Hội viên

 • Hội Viên mới
 • Pip
 • 350 Bài viết:
 • 450 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 09:20

@sinhnham-- ý mình định hỏi như #37-- mà nặn kg ra chữ cho rõ nghĩa-- thật là.

mà sao có cái nick hay quá vậy, mọi người đều ra từ một chỗ-- sao lại có chuyện sinh nhầm được nhỉ.

Thanked by 3 Members:

#40 Khongtuong

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 375 Bài viết:
 • 1765 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 10:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xungdang, on 29/01/2013 - 10:26, said:

bác cho cháu hỏi,

- nhìn chung một ngôi nhà cần thông thoáng hay cần quan tâm/chú ý thoáng khí chỗ này, kín khí chỗ kia..v...v...
- có người nói, cầu thang đi lên không nên thoáng quá? đúng hay sai? hay còn phù thuộc trường hợp cụ thể?

cháu cảm ơn bác.

Ngôi nhà rất cần quân bình âm dương nên bố trí trống thoáng và bí kín cần theo nguyên tắc phụ thuộc và hình thế và thời vận
Cầu thang bản thân nó là chỗ động khí nên cần bố trí khí đi theo nguyên tắc thoáng mà không bị gió lùa, xộc ngoài ra còn cân bằng âm dương nữa

#41 Khongtuong

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 375 Bài viết:
 • 1765 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 10:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sinhnham, on 29/01/2013 - 13:18, said:

@ Bac Khongtuong, nhiều người ở HN đang xây nhà cứ nói rằng chân cầu thang không được thẳng với cửa ra vào của nhà mà phải làm chếch đi, không biết điều này có phải là điều kiêng kỵ trong phong thủy không ạ? Cảm ơn bác nhiều.

Thẳng cửa khí sẽ xộc xộc chạy lên do vây kiêng.

#42 Khongtuong

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 375 Bài viết:
 • 1765 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 10:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 29/01/2013 - 14:11, said:

Chào bạn KhongTuong,


Theo tôi hiểu thì 24 Sơn Hướng là thuật ngữ được dùng trong Cổ Dịch Huyền Không. Gọi nôm là bát phương tám hướng, mỗi hướng Quản 3 Sơn là Thiên Địa Nhân - Bàn..... chứ hoàn toàn không liên quan đến thuyết '' Quái Hào hay Hào Từ '' ở đây.


Như đã nói ở trên - Quái và Tượng không liên quan đến '' Hào Từ trong khoa PT ''... nên khoa Huyền Không hay Loan Đầu đều không liên quan tới phần Lục Thân hay Lục Thần '' Phụ Mẫu. Tài, Tử...vv ''.
Xưa nay người ta chỉ dùng Huyền Không để phối với Loan Đầu mà luận '' Loan Đầu làm Nền '', chứ nhất định không dùng Huyền Không làm trong yếu rồi mới tham luận Loan Đầu. Vậy nên Dương Công hay Dương Quân Tùng mới chủ trương đề cao Loan Đầu và đi sâu vào tông phái này là thế ?

Bát Trạch, Huyền Không hay Loan Đầu đều có giá trị khác nhau và đều có thể phối vào Luận '' tùy theo trình độ ra sao.... '' chứ nếu bạn KhongTuong cho rằng những môn kia là Nguy Pháp thì người chết cứ gặp thế đất tốt là táng, đâu cần xem tuổi hay xem năm ?.....thì khoa Lịch Pháp cũng nên bỏ TREO

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


Học Thuật thì đều mở toang tất cả cho cả Chính lẫn Tà.... ai muốn học đều có thể học.
Học là Kiến Thức - gặp Thầy là học được....
Thuật là Dụng Kiến Thức.... mà trọng yếu môn này lại nằm ở đây '' Dụng '' ? Thế nên đọc các sách về Tôn Giáo - Đạo, Cao, Lão, hay Phật môn đều tốt cho '' Nền '' Dụng là thế !!!!!

Vài hàng trao đổi.....

Phù Suy.


Bạn phù suy,

Khongtuong rất thông cảm với chia sẻ của bạn vì đây cũng là chia sẻ của những người mới học Phong thủy hoặc giả học lâu rồi nhưng không đi xa được do thiếu sách vở, thông tin…

Trở lại với Phong thủy ta cần phải hiểu lịch sử của nó. Phong thủy xuất hiện ở Trung Quốc khá lâu đời nhưng thực sự được công chúng biết tới và đánh giá cao từ đời nhà Đường. Vua Cao Ly ý thức được sự ảo diệu của Phong Thủy nhân một dịp sai sứ sang TQ có đề xuất vua Đường truyền cho thuật Phong Thủy. Xét thấy không thể đưa Phong thủy sang Cao Ly vua Đường sai Tăng Nhất Hạnh sáng tác quái lệ ( Bát Trạch) để làm rối chư hầu Cao Ly. Từ đó Bát Trạch lưu truyền sang Cao Ly rồi lại quay về TQ thật là hại người rồi tự hại mình.

Về nội dung bát trạch: vòng chu thiên 360 độ chia làm tám quái mỗi quái quản chuyện 45 độ, như vậy một người mệnh khảm nhà hướng Tốn (112.5 tới 157.5 độ) được sinh khí theo bát trạch là tốt. Thế liệu hướng 115, 120, 125,130,135…. Hướng nào cũng tốt như nhau ah? Thêm nữa nếu lấy 10 người mệnh Khảm hướng nhà dều là 235 độ thì họ có được tốt hay xấu như nhau không? Qua chứng nghiệm kết luận là không làm nguyên lý bát trạch lung lay tới tận gốc rễ.

Gần cuối nhà Đường xuất hiện Dương quân Tùng rất nổi danh về Phong Thủy, ông trước tác bốn tác phẩm chính Hám long kinh, Nghi long kinh cho Loan đầu và Thanh nang ảo ngữ, Thiên ngọc kinh dùng cho lý khí. Phần lý khí rất ảo diệu, ẩn mật nên sau này các nhà mỗi nhà hiểu theo một ý mà chú giải tạo ra rất nhiều môn phái phong thủy. Chân truyền về Phong Thủy của Dương công có Tăng Văn Địch, Hoàng Diệu Ứng rồi tới Ngô cảnh Loan, Liêu kim Tinh, Lại văn tuấn, Trần Đoàn, Vô cực Tử, Tưởng Đại Hồng, Chương trọng Sơn…

Tưởng Đại Hồng xuất hiện vào cuối Minh đầu Thanh, tương truyền một khi ông áp dụng thuật Phong Thủy cho ai thì vận trình của dòng họ đó sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ông viết sách chú giải lý thuyết của Dương Công và đả phá giới ngụy Phong thủy đương thời tạo ra một trận bút chiến suốt 100 năm.

Thời nhà Thanh có Thẩm Trúc Nhưng rất thông minh học Phong Thủy Tam Hợp. Sau một lần chứng kiến một cuộc đất tốt táng theo ngụy tam hợp mà gặp họa lớn ông mới phát hiện lý thuyết của Tưởng công mới thật sự đáng học nên bắt đầu bỏ công tìm kiếm. Lúc bấy giờ Tưởng công, Chương trọng Sơn đã qui tiên ông cùng người em vợ tìm tới hậu duệ của họ Chương với hy vọng học được chân pháp. Tuy nhiên dù có dùng cách nào hai anh em cũng không sao học được một chút lý thuyết nào từ họ. Sau đó nhân họ Chương gặp phải một chuyện cần tiền mới đồng ý đổi 1000 lượng vàng để họ Thẩm mượn sách xem trong một đêm. Lịch sử chép lại như vậy thì chắc chắn sách của họ Thẩm mượn được sẽ không mấy giá trị. Phù suy, Môn cổ học huyền không mà bạn nhắc tới chính là huyền không phi tinh của họ Thẩm đó.

Phải thừa nhận là họ Thẩm rất thông minh nhưng vào thời đó ông không thể xây dựng được một lý thuyết chuẩn do không có đủ thông tin và kiến thức cũng như các chứng nghiệm để hoàn thiện lý thuyết của mình. Sai lầm chết người của huyền không phi tinh là ở thế quái , 24 sơn âm dương, định tọa hướng và sự phối hợp vô cùng cứng nhắc giữa Loan đầu và lý khí đẫn tới một lý thuyết chắp vá và rất ít ứng nghiệm.

Lý thuyết chuẩn của phong thủy không ngoài Nguyên Không Đại quái, ai tinh ngũ hành ( Khôn nhâm ất cự môn tòng đầu xuất, cấn bính tân vị vị thị phá quân, tốn thìn hợi tẫn thị vũ khúc vị, giáp quí thân tham lang nhất lộ hành). Nói tới quái thì đương nhiên phải có quái hào ( vì ba hào tạo một quái) . Bạn nói đúng hào này không phải hào trong ngụy thư “ La kinh Thấu Giải” nên không có bài phụ, tử, tài, quan, quí nhân, lộc mã. Lý thuyết chuẩn cũng bàn tới Thất chính tứ dư do vậy thuật tuyển trạch cũng không dùng theo cách chọn ngày thông thường. Có lẽ bạn chưa biết tới vấn đề này.

Học thuật chỉ mở cửa với người có tâm. Chỉ người có tâm mới có thể học được thuật chân chính ( vì rất gian khổ) và chỉ họ mới mang lại sự tốt đẹp cho cuộc sỗng này qua học thuật.

Học thì có học thầy và tự học nên mỗi chúng sinh đều có trí hữu sư và trí vô sư nhưng để đạt tới tột cùng của trí tuệ thì trí vô sư xưa nay là số một.

Dụng và thể chỉ là hai thứ âm dương giao cấu tới đỉnh cao rồi bỏ luôn cả hai sẽ đạt tướng không của vạn pháp.

Chia sẻ với các bạn hữu duyên!

#43 huynguyen

  Hội viên

 • Hội Viên mới
 • Pip
 • 215 Bài viết:
 • 820 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 10:32

Tư duy và kiến thức của bạn khongtuong có nhiều điểm tương đồng với huynguyen. Xin hỏi bạn có từng học qua địa lý của Cụ Việt Hải không?.Thân.

Thanked by 2 Members:

#44 Phù Suy

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 839 Bài viết:
 • 3427 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 17:51

Chào bạn KhongTuong,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 30/01/2013 - 10:24, said:

Khongtuong rất thông cảm với chia sẻ của bạn vì đây cũng là chia sẻ của những người mới học Phong thủy hoặc giả học lâu rồi nhưng không đi xa được do thiếu sách vở, thông tin…
Chúng ta mới chỉ '' Va '' nhau được 1 bài viết thôi nên Không cần bạn phải thông cảm với người mới học, hay do thiếu sách vở hay thông tin gì đó ?....vv. Vì như vậy nhận định có phần chủ quan vì tôi và bạn đều chưa nói Được gì ?.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 30/01/2013 - 10:24, said:

Trở lại với Phong thủy ta cần phải hiểu lịch sử của nó. Phong thủy xuất hiện ở Trung Quốc khá lâu đời nhưng thực sự được công chúng biết tới và đánh giá cao từ đời nhà Đường. Vua Cao Ly ý thức được sự ảo diệu của Phong Thủy nhân một dịp sai sứ sang TQ có đề xuất vua Đường truyền cho thuật Phong Thủy. Xét thấy không thể đưa Phong thủy sang Cao Ly vua Đường sai Tăng Nhất Hạnh sáng tác quái lệ ( Bát Trạch) để làm rối chư hầu Cao Ly. Từ đó Bát Trạch lưu truyền sang Cao Ly rồi lại quay về TQ thật là hại người rồi tự hại mình.

Gần cuối nhà Đường xuất hiện Dương quân Tùng rất nổi danh về Phong Thủy, ông trước tác bốn tác phẩm chính Hám long kinh, Nghi long kinh cho Loan đầu và Thanh nang ảo ngữ, Thiên ngọc kinh dùng cho lý khí. Phần lý khí rất ảo diệu, ẩn mật nên sau này các nhà mỗi nhà hiểu theo một ý mà chú giải tạo ra rất nhiều môn phái phong thủy. Chân truyền về Phong Thủy của Dương công có Tăng Văn Địch, Hoàng Diệu Ứng rồi tới Ngô cảnh Loan, Liêu kim Tinh, Lại văn tuấn, Trần Đoàn, Vô cực Tử, Tưởng Đại Hồng, Chương trọng Sơn…

Tưởng Đại Hồng xuất hiện vào cuối Minh đầu Thanh, tương truyền một khi ông áp dụng thuật Phong Thủy cho ai thì vận trình của dòng họ đó sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ông viết sách chú giải lý thuyết của Dương Công và đả phá giới ngụy Phong thủy đương thời tạo ra một trận bút chiến suốt 100 năm.

Lý thuyết chuẩn của phong thủy không ngoài Nguyên Không Đại quái, ai tinh ngũ hành ( Khôn nhâm ất cự môn tòng đầu xuất, cấn bính tân vị vị thị phá quân, tốn thìn hợi tẫn thị vũ khúc vị, giáp quí thân tham lang nhất lộ hành). Nói tới quái thì đương nhiên phải có quái hào ( vì ba hào tạo một quái) . Bạn nói đúng hào này không phải hào trong ngụy thư “ La kinh Thấu Giải” nên không có bài phụ, tử, tài, quan, quí nhân, lộc mã. Lý thuyết chuẩn cũng bàn tới Thất chính tứ dư do vậy thuật tuyển trạch cũng không dùng theo cách chọn ngày thông thường. Có lẽ bạn chưa biết tới vấn đề này.

Học thuật chỉ mở cửa với người có tâm. Chỉ người có tâm mới có thể học được thuật chân chính ( vì rất gian khổ) và chỉ họ mới mang lại sự tốt đẹp cho cuộc sỗng này qua học thuật.
Những phần trên đều trích lại lịch sử hay lời tựa của các sách nên không cần phải nói lại....nên phần này Bỏ qua và sẽ không bàn thêm nữa.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 30/01/2013 - 10:24, said:

Về nội dung bát trạch: vòng chu thiên 360 độ chia làm tám quái mỗi quái quản chuyện 45 độ, như vậy một người mệnh khảm nhà hướng Tốn (112.5 tới 157.5 độ) được sinh khí theo bát trạch là tốt. Thế liệu hướng 115, 120, 125,130,135…. Hướng nào cũng tốt như nhau ah? Qua chứng nghiệm kết luận là không làm nguyên lý bát trạch lung lay tới tận gốc rễ.
Giải thích phần này thì Đơn Giản thôi, nếu bạn KhongTuong muốn chúng ta cùng bắt đầu.....

- '' Thế liệu hướng 115, 120, 125,130,135…. Hướng nào cũng tốt như nhau ah? '' Chính vì không tốt như nhau nên khoa Huyền Không là chỗ bù đắp để '' cố gắng '' giải thích triệt để vấn đề này.

- '' Thêm nữa nếu lấy 10 người mệnh Khảm hướng nhà dều là 235 độ thì họ có được tốt hay xấu như nhau không ?'' Đương nhiên là Không tốt như nhau rồi.... ví như 10 ông có lá số giống nhau mà cuộc đời còn khác biệt nữa nói chi mỗi độ số về nhà ở ? Cũng đơn giản như cùng 235 độ, nhưng những người ở cùng 1 nhà là '' vợ con, cha mẹ khác nhau '' và thế đất cùng địa lý trú xứ cũng như Quốc Gia khác nhau thì chắc chắn sẽ có sự khác biệt chứ ???


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 30/01/2013 - 10:24, said:

Tuy nhiên dù có dùng cách nào hai anh em cũng không sao học được một chút lý thuyết nào từ họ. Sau đó nhân họ Chương gặp phải một chuyện cần tiền mới đồng ý đổi 1000 lượng vàng để họ Thẩm mượn sách xem trong một đêm. Lịch sử chép lại như vậy thì chắc chắn sách của họ Thẩm mượn được sẽ không mấy giá trị. Phù suy, Môn cổ học huyền không mà bạn nhắc tới chính là huyền không phi tinh của họ Thẩm đó.

Phải thừa nhận là họ Thẩm rất thông minh nhưng vào thời đó ông không thể xây dựng được một lý thuyết chuẩn do không có đủ thông tin và kiến thức cũng như các chứng nghiệm để hoàn thiện lý thuyết của mình. Sai lầm chết người của huyền không phi tinh là ở thế quái , 24 sơn âm dương, định tọa hướng và sự phối hợp vô cùng cứng nhắc giữa Loan đầu và lý khí đẫn tới một lý thuyết chắp vá và rất ít ứng nghiệm.

Lý thuyết chuẩn của phong thủy không ngoài Nguyên Không Đại quái, ai tinh ngũ hành ( Khôn nhâm ất cự môn tòng đầu xuất, cấn bính tân vị vị thị phá quân, tốn thìn hợi tẫn thị vũ khúc vị, giáp quí thân tham lang nhất lộ hành). Nói tới quái thì đương nhiên phải có quái hào ( vì ba hào tạo một quái) . Bạn nói đúng hào này không phải hào trong ngụy thư “ La kinh Thấu Giải” nên không có bài phụ, tử, tài, quan, quí nhân, lộc mã. Lý thuyết chuẩn cũng bàn tới Thất chính tứ dư do vậy thuật tuyển trạch cũng không dùng theo cách chọn ngày thông thường. Có lẽ bạn chưa biết tới vấn đề này.
- '' Lịch sử chép lại như vậy thì chắc chắn sách của họ Thẩm mượn được sẽ không mấy giá trị '' Có giá trị hay không thì nhưng người nghiên cứu mới là người đánh giá - vì ngay cả Sử chép lại cũng nghi hoặc thì cớ gì chúng ta phủ nhận ?

- '' Sai lầm chết người của huyền không phi tinh là ở thế quái , 24 sơn âm dương, định tọa hướng và sự phối hợp vô cùng cứng nhắc giữa Loan đầu và lý khí đẫn tới một lý thuyết chắp vá và rất ít ứng nghiệm.'' Môn nào cũng có hạn chế và cũng có điểm mạnh.... nên kẻ mới học mới chê bai cả 1 tông phái có từ cả nghìn năm. Hạt nhân và điểm mạnh của khoa Huyền Không là toán Vận thời điểm xem nhà cũng như thế đất Làng, Xã, Thành Phố, rộng hơn thì Quốc Gia..vv... và điểm yếu đương nhiên sẽ có, phần này bạn KhongTuong sẽ nói được nhiều. Còn kết hợp Loan Đầu và Huyền Không để luận nó có cứng nhắc hay không thì bạn KhongTuong có thể nói rõ hơn thì tôi sẽ phản biện.....

- '' Lý thuyết chuẩn cũng bàn tới Thất chính tứ dư do vậy thuật tuyển trạch cũng không dùng theo cách chọn ngày thông thường. Có lẽ bạn chưa biết tới vấn đề này.'' Cứ tạm cho là tôi chưa hiểu gì về thuật tuyển trạch hay trạch cát đi..... nhưng nếu bạn KhongTuong muốn nói triệt để vấn đề này tôi cũng xin sẵn lòng.Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khongtuong, on 30/01/2013 - 10:24, said:

Học thuật chỉ mở cửa với người có tâm. Chỉ người có tâm mới có thể học được thuật chân chính ( vì rất gian khổ) và chỉ họ mới mang lại sự tốt đẹp cho cuộc sỗng này qua học thuật.

Học thì có học thầy và tự học nên mỗi chúng sinh đều có trí hữu sư và trí vô sư nhưng để đạt tới tột cùng của trí tuệ thì trí vô sư xưa nay là số một.

Dụng và thể chỉ là hai thứ âm dương giao cấu tới đỉnh cao rồi bỏ luôn cả hai sẽ đạt tướng không của vạn pháp.

- '' Học thuật chỉ mở cửa với người có tâm. Chỉ người có tâm mới có thể học được thuật chân chính ( vì rất gian khổ) và chỉ họ mới mang lại sự tốt đẹp cho cuộc sỗng này qua học thuật. '' Như tôi đã nói rồi, có Tâm cầu học là có Tâm tìm Thầy, tìm sách..... còn không nhất thiết mấy cha tà tâm đã không học được ? Vì thiếu gì Thầy giỏi nhưng Tâm đâu có Thiện ? và bọn thuật sỹ vẫn dùng thuật hại người đầy đấy thôi....


- '' Dụng và thể chỉ là hai thứ âm dương giao cấu tới đỉnh cao rồi bỏ luôn cả hai sẽ đạt tướng không của vạn pháp ''. Nếu đã đạt đến Không Tướng để thành bậc Pháp Nhãn rồi thì họ chẳng đi theo còn đường Học Thuật này đâu ? Và có biết họ cũng chẳng quan tâm mà lôi ra bàn về Phong Thủy ?......Vậy nên học thuật là học thuật và Tu hành là Tu hành là thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vài hàng trao đổi.....

Phù Suy.

#45 Lyngulongvu

  Hội viên

 • Hội Viên mới
 • Pip
 • 422 Bài viết:
 • 1532 thanks

Gửi vào 31/01/2013 - 02:40

Cám ơn bác Không Tứong có nói đến học thuật liên quan đến cái Tâm !

Có phải chăng Bác muốn nói đến cái Tâm thành thật, trong sáng khi học và khi hành....

Cưu Ma Trí , Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục kết cục là gì ? Học thuật rất cần một cái tâm thực sáng vậy !

Về lý thuyết sẽ rất dài dòng và sẽ không tránh khỏi tranh cãi về quan điểm, các phái còn cãi nhau chán chê, nhưng khi thực hành Bác KHông Tướng có thấy là Bát trạch vẫn rất đúng trong Duơng Trạch ( cửa, bếp.... ) còn Loan đầu vẫn rất đúng khi phân ra Đại cục và Tiểu Cục, Huyền Không dùng phi tinh đoán vận nhà vận người vẫn cứ đúng phong phóc!

Cho nên sự kết hợp hài hòa giữa các môn phái rất quan trọng, thầy thuốc hay đâu cần sự màu mè hoa mỹ mà là sự cân đo thêm bớt vị thuốc cho phù hợp sức khỏe, thể trạng, tình trạng phát bệnh....

24 sơn hứong nếu nạp hào từ như Bác tôi thật chưa hiểu ý Bác nhưng tôi nghĩ Bác đúng, dụng Pt mà ko biết .....thì khó thay

Dẫu sao cám ơn sự gợi ý của Bác nhiều và cám ơn một lần nữa Bác đã nhắc nhở đến chữ TÂM !

Xin rửa tai lắng nghe ...

LNLV

Thanked by 3 Members:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |