Jump to content

Advertisements
Hợp tịnh Thập Bát Phi Tinh sách thiên Tử Vi Đẩu Số toàn tập

Thập Bát Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số Toàn Tập

60 replies to this topic

#61 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29127 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 16/01/2015 - 12:35

113. Luận Thái Tuế

Năm phạm vào Tuế Quân, như người sinh năm Tý, Thái Tuế tại Tý, tháng phạm vào Tuế Quân, như người sinh tháng Tý, Thái Tuế tại Tý, ngày giờ cũng như vậy. Thái Tuế với chư thần tương ngộ chẳng được hòa thuận, vận hạn mà gặp nếu như có Tử Phủ Xương Khúc Phụ Bật Khôi Việt phù trì thì sẽ ít tai vạ, nhưng tổn thất gia súc gia cầm. Nếu như lại cùng với Kình Đà Linh Kị Không Kiếp tương xung Thân Mệnh thì tất sẽ chủ tiền mất, người lìa xa, có tang vong, chỉ có phụ nữ thuộc lục Giáp thì lại tốt. Gặp Nam đẩu thì sinh con trai, gặp Bắc đẩu thì sinh con gái.


114. Luận điệp Kiếp điệp Sát (luận về có Kiếp và Sát trùng lặp)

Thiên Can gặp lại tương đồng là "điệp Kiếp", Địa Chi gặp tương đồng tức là "điệp Sát", các sát ấy phải coi trọng tam phương có cát thì sẽ cát, có hưng thì sẽ hung. Nếu như bản cung không có cát, lại có các ác sát thì chẳng lành. Như người sinh năm Đinh Kỷ Qúy, hạn hành trùng kiến Đinh Kỷ Quý tức là "điệp Kiếp". Người tuổi Tị Dậu Sửu mà hành hạn gặp lại Tị Dậu Sửu tức là "điệp Sát", Kình Đà cũng thế, ngoài ra phỏng theo đó.
Giả như tại Dần Ngọ Tuất tam phương có Khoa Quyền Lộc củng, hoặc Thiên Phủ Thiên Tướng chư cát tinh củng chiếu, lại gặp Dần Ngọ Tuất lúc hành hạn thì gặp cát sẽ cát lợi vậy.


115. Luận Dương Đà điệp tinh (luận về Kình Đà trùng lặp)

Dương đà điệp tinh nan đào tị,
Thất sát trùng phùng hậu thế hồi,
Nhị hạn câu phùng vu hãm địa,
Thập nhân ngộ trứ cửu nhân bi.

(Kình Đà trùng điệp, khó thoát ghê
Thất Sát trùng phùng, gọi con về
Nhị hạn gặp ở nơi hãm địa
Mười người tới chín kẻ thảm thê).

Phi nhập Lưu niên Thất Sát với Kình Dương đồng hành, như trong Mệnh tam hợp có Thất Sát mà Lưu niên có Kình Dương tới Mệnh chính là vậy, nó tối độc, họa tất sẽ rất nặng, nếu như nhập miếu thì tai họa giảm nhẹ, còn hãm địa gặp ác họa, ở Mão Dậu là hãm cung với nhàn cung, cực kỳ bất lợi vậy.

Như người tuổi Canh mà Mệnh an tại Mão, Thiên Di ở Dậu gặp Kình Dương, Lưu niên Đinh Kỷ có Lộc cư Ngọ và Kình Dương tại Mùi. (năm) Canh có Lộc cư Thân, Kình Dương tại Dậu. (năm) Quý có Lộc cư Tý, Đà La tại Hợi. (năm) Giáp có Lộc đến Dần, Kình Dương tại Mão, chính là như vậy.


116. Tử Vi chư tinh miếu hãm quyết

Tử Vi Thiên Cơ Tý Ngọ cung,
Thái Dương Cự Tướng Dần Thân trung,
Thiên Phủ Thất Sát Thìn Tuất lợi,
Tị Hợi chi cung kỵ Thiên Đồng,

Liêm Trinh tối hảo Mùi Thân miếu,
Tham Vũ Thiên Lương Thìn Tuất cùng,
Tý Ngọ Dần Thân Âm hóa cát,
Nếu còn gặp ác há còn vinh,

Tị Dậu Sử trung Xương Khúc quý,
Dần Ngọ Tuất thượng chẳng tốt tươi,
Phá Quân Tý ngọ thực đắc lợi,
Tả Hữu thêm mừng Tử Vi cung,

Lộc Tồn rất ghét Hỏa Không Kiếp,
Thìn Tuất Sửu Mùi Kình Dương hùng,
Dần Thân Tị Hợi Đà La miếu,
Nhị tinh bát vị hỗ lôi đồng, (QNB chú: câu này hơi khó hiểu, có thể ám chỉ 2 sao Kình Đà khi miếu vượng sẽ có sự tương hỗ phụ giúp có ích như nô bộc, cách cung Mệnh 8 cung vị).

Khoa Quyền Lộc hãm ngại thêm sát,
Nếu thế gặp Hỏa hạn hanh thông,
Thêm có Linh Tinh đông nam mỹ,
Dần Ngọ Tuất trung thị miếu cung.


117. Sở thuộc biến hóa của chư tinh

Tử Vi thuộc Thổ hóa Quý tinh, hợp ở mệnh cung, quan lộc cung.

Thiên Cơ thuộc Mộc hóa Thiện tinh, hợp ở huynh đệ cung, hảo thiện.

Thái Dương thuộc Hỏa hóa Quý tinh chủ quý, hợp ở quan lộc cung.

Vũ Khúc thuộc Kim hóa Quyền tinh chủ phú, hợp ở tài bạch cung.

Thiên Đồng thuộc Thủy hóa Phúc Quý chủ lộc, hợp ở phúc đức cung.

Liêm Trinh thuộc Hỏa hóa Tù tinh chủ tù, hợp ở quan lộc cung.

Thiên Phủ thuộc Thổ hóa Phú tinh chủ phú, hợp ở tài bạch cung.

Thái Âm thuộc Thủy hóa Phú tinh chủ phú, hợp ở điền trạch cung.

Tham Lang thuộc Mộc hóa Hỉ tinh chủ phóng túng, hợp ở quan lộc cung.

Cự Môn thuộc Thổ hóa Ám tinh chủ thị phi, hợp ở phúc đức.

Thiên Tướng thuộc Thủy hóa Ấn tinh chủ quý, hợp ở quan lộc cung.

Thiên Lương thuộc Thổ hóa Ấm tinh chủ thọ, hợp ở phụ mẫu cung.

Thất Sát thuộc Kim hóa Quyền tinh, chư cung chẳng hợp.

Phá Quân thuộc Thủy hóa Hao tinh, chư cung chẳng hợp.

Phụ Bật, Tả thuộc Thổ, Hữu thuộc Thủy tinh, hợp ở Tử Vi cung, chủ quý.

Văn Khúc thuộc Thủy hóa Khoa tinh, hợp ở Thân Mệnh cung.

Văn Xương thuộc Kim hóa Khôi tinh, hợp ở Thân Mệnh cung.

Lộc Tồn thuộc Thổ phú quý tinh, hợp ở Thân Mệnh, quan lộc cung.

Kình Dương thuộc Kim hóa Hình tinh, nhập mệnh chủ hình khắc.

Đà La thuộc Hỏa hóa Kỵ tinh, nhập mệnh chủ tai hối.

Hỏa Linh thuộc Hỏa hóa Bạo tinh, nhập mệnh chủ hình tai.

Kiếp Không thuộc Hỏa, hóa Hao Bại tinh, chủ bất trụ tài.


- HẾT -Link Download sách:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnhoặc:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |