Jump to content

Advertisements
Chương trình thiện nguyện cho người nghèo năm 2015129 replies to this topic

#16 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 20/01/2015 - 17:39

View Posthuygen, on 19/01/2015 - 13:55, said:

DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"
5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [dang....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

Tổng cộng: $360 USD, 200 và 4.200.000đ (Bốn triệu hai trăm ngàn đồng - tiền việt).

BĐH thông báo vừa nhận được khoản đóng góp mới như sau:

14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).
Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.

Tổng cộng: $360 USD, 200 và 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng - tiền việt).

huygen

Thanked by 2 Members:

#17 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 22/01/2015 - 21:57

View Posthuygen, on 20/01/2015 - 17:39, said:

DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"

5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [dang....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

Tổng cộng: $360 USD, 200 và 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng - tiền việt).

BĐH thông báo vừa nhận được khoản đóng góp mới như sau:

15 - Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [TRẦN.....TÀI] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TT"
16 - Ngày 21/01/2015, hội viên COGANGLEN đóng góp 1.000.000 đ (Một triệu đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TU THIEN"

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.
Tổng cộng: $360 USD, 200 và 6.000.000đ (Sáu triệu đồng chẵn - tiền Việt).

huygen

Thanked by 4 Members:

#18 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 11:25

View Posthuygen, on 22/01/2015 - 21:57, said:

DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"

5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [dang....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

15 - Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [TRẦN.....TÀI] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TT"
16 - Ngày 21/01/2015, hội viên COGANGLEN đóng góp 1.000.000 đ (Một triệu đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TU THIEN"

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.
Tổng cộng: $360 USD, 200 và 6.000.000đ (Sáu triệu đồng chẵn - tiền Việt).

huygen

BĐH thông báo vừa nhận được khoản đóng góp mới như sau:

17- Ngày 22/01/2015, hội viên ẩn danh [TO......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.

Tổng cộng: $360 USD, 200 và 6.300.000đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

huygen

Thanked by 3 Members:

#19 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 03/02/2015 - 15:58

View Posthuygen, on 26/01/2015 - 11:25, said:


DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"

5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [dang....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

15 - Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [TRẦN.....TÀI] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TT"
16 - Ngày 21/01/2015, hội viên COGANGLEN đóng góp 1.000.000 đ (Một triệu đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TU THIEN"

17- Ngày 22/01/2015, hội viên ẩn danh [TO......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

Tổng cộng: $360 USD, 200 và 6.300.000đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

BĐH thông báo vừa nhận được khoản đóng góp mới như sau:

18- Ngày 27/01/2015, hội viên tieuthu đã đóng góp $200 (Hai trăm đô la).

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.

Tổng cộng: $560 USD, 200 EUR và 6.300.000 đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

huygen

Thanked by 5 Members:

#20 Búp Sen

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 644 Bài viết:
 • 1099 thanks

Gửi vào 06/02/2015 - 07:33

Một bậc trưởng thượng nơi dặm ngàn xa có chuyển đến BS 100$ và nhờ chuyển cho chương trình thiện nguyện của diễn đàn. BS cũng xin góp thêm 50$ để cùng gửi cho người nghèo dịp Tết, mong là có thêm được nhiều bữa no, áo ấm đến những người cơ nhỡ.

Xin cảm ơn chị Diệu Nhung, anh huygen và BĐH diễn đàn.

Thanked by 7 Members:

#21 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 09/02/2015 - 14:20

View Posthuygen, on 03/02/2015 - 15:58, said:

DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"

5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [DANG....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

15 - Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [TRẦN.....TÀI] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TT"
16 - Ngày 21/01/2015, hội viên COGANGLEN đóng góp 1.000.000 đ (Một triệu đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TU THIEN"

17- Ngày 22/01/2015, hội viên ẩn danh [TO......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).
18- Ngày 27/01/2015, hội viên tieuthu đã đóng góp $200 (Hai trăm đô la).

Tổng cộng: $560 USD, 200 EUR và 6.300.000 đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).


BĐH thông báo vừa nhận được khoản đóng góp mới như sau:

19- Ngày 06/02/2015, bậc trưởng thượng nơi dặm ngàn xa và Búp Sen ủng hộ là 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn).
20- Ngày 07/02/2015, hội viên ẩn danh [HongA.....] ủng hộ từ thiện $50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).
21- Ngày 07/02/2015, hội viên ẩn danh [Trung.....] ủng hộ từ thiện $10 USD (Mười đô la Mỹ).
22- Ngày 07/02/2015, hội viên DanQ ủng hộ từ thiện $50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.

Tổng cộng: $670 USD, 200 EUR và 9.500.000 đ (Chính triệu năm trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

huygen

Thanked by 4 Members:

#22 tottochan

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 55 Bài viết:
 • 61 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 12:28

Chào bác Huygen !
Hôm nay tottochan nhân danh nick pvcpvcp có chuyển khoản vào ngân hàng BIDV số tiền là 1.000.000đ (Một triệu đồng) để ủng hộ Quỹ từ thiện. Bác pvcpvcp đã dành rất nhiều thời gian và công sức giúp đỡ tottochan trong topic http://tuvilyso.org/...ong-tu-tru-nay/ . Tottochan muốn gửi lời cảm ơn đến bác @pvcpvcp ! Số tiền ít ỏi thôi nhưng mong là vẫn mang được chút hơi ấm của tình người đến với những người cô đơn hoặc có số phận không may mắn !

Thanked by 6 Members:

#23 Diệu Nhung

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 717 Bài viết:
 • 3241 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 11:45

Thực sự DN rất cảm ơn sự đóng góp của các bạn… bởi sự đóng góp ấy đã chắp cánh cho DN đến với người nghèo bằng những món quà nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương ấm áp giữa con người với con người… !

Tết đã gần đến rồi…
“Cám ơn cuộc đời với chủ đề về Lương tâm, Lòng tốt và Sự tử tế” là một chường trình truyền hình đầy xúc động mà DN được xem…. Câu chuyện “Mẹ tự tử để lấy tiền phúng viếng cho con đi học” thưc sự khiến DN phải lắng sâu, ngậm ngùi và vô cùng xót xa… liệu cuộc đời này còn bao nhiêu và bao nhiêu những số phận như vậy ???
http://danlambaovn.b...ng-cho-con.html

Cũng như năm ngoái, DN tính ra tết Ất Mùi sẽ tổ chức chương trình thiện nguyện bởi những lý do như sau :
Trong tết, từ trung ương đến đia phương cùng tất cả các ban ngành đã tổ chức rất nhiều chương trình “tết cho người nghèo” và nhìn chung người dân nghèo Việt Nam trong tình thần tương thân tương ái đều được hưởng cái tết ấm no. Nhưng ra tết, cái đói cái rét giêng hai xót bụng thấu xương sẽ ít ai quan tâm và DN muốn chương trình thiện nguyện TVLS chia sẻ phần nho nhỏ nào đó đến với người dân nghèo một vùng miền nào đó.
Lý do thứ hai, DN muốn tổ chức ra tết với hy vọng sẽ có những bậc cao nhân lão thành sinh hoạt lâu năm trên diễn đàn TVLS mở quán xem bói thu tiên ủng hộ chương trình thiện nguyện. Năm nay DN vẫn nuôi hy vọng đó… và kính mong các Anh Chị, các Thầy đầu xuân năm mới xin hãy dành thời gian chia sẻ với những số phận không may mắn, đang chìm nổi lay lắt trong bể khổ cuộc đời này…!

DN cũng đề nghị Huygen và Ban Điều hành TVLS giúp đỡ việc tổ chức xem bói đầu năm ủng hộ quĩ từ thiện nếu như có hội viên nào tự nguyện làm việc đó.
Thiết nghĩ rằng, TVLS trước đến này rất có tinh thần trong công tác từ thiện, đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện và nói gì thì nói, uống nước thì phải nhớ nguồn, TVLS có được ngày hôm nay phải nhớ đến những vị khai quốc cũng như công thần tứ trụ triều đình qua các thời kỳ, để mà gìn giữ tiếp nối phát huy những truyền thống tốt đẹp. Trước lúc Ban điều hành cũ từ nhiệm và giao TVLS cho hai người quản lý, đó là Huygen và anh Vân từ với hai mảng khác nhau, anh Vân từ đảm nhiệm phụ trách công tác từ thiện, nhưng vì rất nhiều lý do tế nhị nên anh Vân từ xin nghỉ….

Với công tác từ thiện, DN vốn rất ít kinh nghiệm, cũng bởi TVLS vắng mặt anh Vân từ, không có ai đứng ra tổ chức nên DN ”đành dấn thân” vào vậy, có gì sơ suất các bạn hãy bỏ qua và xây dựng đóng góp cho DN ngày một hoàn thiện hơn nhé.
Chương trình từ thiện năm nay về phương cách làm chắc không khác gì năm ngoái, toàn bộ số tiền các bạn đóng góp sẽ đến tay người nghèo. Tất nhiên đó là ý của DN và DN vẫn luôn mong muốn lắng nghe các bạn đưa ra được một kế hoạch chương trình hành động tốt hơn, nhưng phải có tính khả thi phù hợp với qui mô, quĩ từ thiện chúng ta có.
Năm nay chương trình thực hiện ở vùng quê nào, các bạn cứ thoải mái đóng góp, tinh thần của DN là sẵn sàng đến với người nghèo bất cứ vùng quê nào nếu như có sự giúp đỡ của các bạn hay địa phương vùng quê đó. Đây là quyền lợi của các bạn, vậy các bạn cứ mạnh dạn đề đạt và cùng nhau bàn bạc nhé. Hihihi, không phải dọa đâu, nếu các ban không đóng góp xây dựng ý kiến, thì DN chỉ biết về miền trung thôi, bởi nơi ấy quá nhiều người nghèo cũng như có nhiều công sự giúp đỡ DN hoàn thành tâm nguyện của mình và lúc đó xin các bạn đừng có lời vào ý ra bảo rằng, sao năm ngoái DN về miền trung rồi mà năm nay vẫn cứ về miền Trung ?
Rất thật lòng DN muốn nói với các bạn, DN đến với người nghèo với một tinh thần trong sáng nhất và với cái tâm vì người nghèo… nếu các bạn thực sự hiểu cho DN điều đó các bạn sẽ giúp đỡ cũng như có sự rộng lượng cảm thông với DN nhiều hơn.

DN chân thành cảm ơn sự đồng cảm của tất cả các bạn !

DN chờ mong sự giúp đỡ của các Bậc Cao nhân, các Thầy, các anh chi và tất cả các bạn !

Năm mới sắp đến rồi, DN xin kính chúc tất cả các hội viên của TVLS một năm mới Ất Mùi an lành, hạnh phúc, may mắn và thành công !


Thanked by 7 Members:

#24 Canhdoan

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 468 Bài viết:
 • 1043 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 12:32

Canhdoan vừa chuyển vào ngân hàng VCB số tiền 400.000 đ cho chương trình này, khi nào nhận được xin thông báo.

Kính chúc quý tiền bối cùng bằng hữu trên diễn đàn một mùa xuân an khang.
Chúc diễn đàn tiếp tục phát triển tốt.

Và trên hết, qua diễn đàn xin gửi lời tri ân đặc biệt đến chú Minhminh, chú HoaCai, thầy Ehem, Huygen, anh Quachngocboi....

Cảm ơn diễn đàn.

Sửa bởi Canhdoan: 12/02/2015 - 12:40


Thanked by 5 Members:

#25 Diệu Nhung

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 717 Bài viết:
 • 3241 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 16:20

DN xin thông báo, một hội viên ẩn danh đóng góp cho quĩ từ thiện diễn đàn : 10.000.000đ.

Nếu tính cả hội viên Canhdoan đóng góp 400.000đ thì đến thời điểm này, quĩ từ thiện của chúng ta có :

Tổng cộng: $670 USD, 200 EUR và 19.900.000 đ (mười chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt)


Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn, đã hâm nóng tinh thần của chúng tôi !

Thanked by 8 Members:

#26 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 14/02/2015 - 10:08

View Posthuygen, on 09/02/2015 - 14:20, said:

DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"

5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [DANG....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

15 - Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [TRẦN.....TÀI] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TT"
16 - Ngày 21/01/2015, hội viên COGANGLEN đóng góp 1.000.000 đ (Một triệu đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TU THIEN"

17- Ngày 22/01/2015, hội viên ẩn danh [TO......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).
18- Ngày 27/01/2015, hội viên tieuthu đã đóng góp $200 (Hai trăm đô la).

19- Ngày 06/02/2015, bậc trưởng thượng nơi dặm ngàn xa và Búp Sen ủng hộ là 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn).
20- Ngày 07/02/2015, hội viên ẩn danh [HongA.....] ủng hộ từ thiện $50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).
21- Ngày 07/02/2015, hội viên ẩn danh [Trung.....] ủng hộ từ thiện $10 USD (Mười đô la Mỹ).
22- Ngày 07/02/2015, hội viên DanQ ủng hộ từ thiện $50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).

Tổng cộng: $670 USD, 200 EUR và 9.500.000 đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

huygen

BĐH thông báo thêm các khoản đóng góp mới như sau:

23- Ngày 11/02/2015, Hội viên tottochan nhân danh pvcpvcp đóng góp 1.000.000đ (Một triệu đồng)
24- Ngày 12/02/2015, hội viên CanhDoan ủng hộ 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)
25- Ngày 12/02/2015, Chị Diệu Nhung ủng hộ 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

Tồn mới: $670 USD, 200 EUR và 20.900.000 đ (Hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.

huygen

Thanked by 5 Members:

#27 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2510 Bài viết:
 • 8730 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 15:33

View Posthuygen, on 14/02/2015 - 10:08, said:

DN xin tổng hợp số tiền các bạn đóng góp làm từ thiện trong năm 2014 đang tồn quĩ :

1. Hội viên Dang - $50 vào chương trình từ thiện
2. Anh Hoa Cai - Tôi sẽ chuyển vào quỷ từ thiện nhân danh FM_daubac MinhHuyen một số tiền $200
3. Hội viên ẩn danh [HB....] "ung ho 400k quy tu thien"
4. Hội viên ANDY - "UHQTT 300K"

5. Hội viên haonguyen với lời nhắn "1 triệu vào quỹ từ thiện"
6-- Ngày 11/01/2015, hội viên ẩn danh [TRUNG......] đóng góp 10$ (Mười đô la Mỹ) thông qua tài khoản paypal.
7-- Ngày 12/01/2015, hội viên ẩn danh [] đóng góp 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng) với lời nhắn: "Của ít lòng nhiều"
8-- Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [HB......] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).
9 - Ngày 13/01/2015, hội viên [Cuong Mai] đóng góp qua tài khoản paypal số tiền $100 USD (Một trăm đô la Mỹ) với lời nhắn: "Chương trình thiện nguyện cho người nghèo 2015".
10 - Ngày 15/01/2015, hội viên Ngu Yên đóng góp qua tài khoản paypal €300,00 EUR với lời nhắn :"200 tu thien 100 dien dan".
11- Ngày 15/01/2015, hội viên cattinh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).
12- Ngày 16/01/2015, hội viên Búp Sen ủng hộ quỹ từ thiện 1.000.000đ (Một triệu đồng).
13- Ngày 19/01/2015, hội viên ẩn danh [DANG....] ủng hộ quỹ từ thiện 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
14- Ngày 20/01/2015, hội viên ẩn danh [anb......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).

15 - Ngày 13/01/2015, hội viên ẩn danh [TRẦN.....TÀI] đóng góp 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TT"
16 - Ngày 21/01/2015, hội viên COGANGLEN đóng góp 1.000.000 đ (Một triệu đồng). Với lời nhắn "UNG HO QUY TU THIEN"

17- Ngày 22/01/2015, hội viên ẩn danh [TO......] ủng hộ quỹ từ thiện 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẳn).
18- Ngày 27/01/2015, hội viên tieuthu đã đóng góp $200 (Hai trăm đô la).

19- Ngày 06/02/2015, bậc trưởng thượng nơi dặm ngàn xa và Búp Sen ủng hộ là 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn).
20- Ngày 07/02/2015, hội viên ẩn danh [HongA.....] ủng hộ từ thiện $50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).
21- Ngày 07/02/2015, hội viên ẩn danh [Trung.....] ủng hộ từ thiện $10 USD (Mười đô la Mỹ).
22- Ngày 07/02/2015, hội viên DanQ ủng hộ từ thiện $50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).

23- Ngày 11/02/2015, Hội viên tottochan nhân danh pvcpvcp đóng góp 1.000.000đ (Một triệu đồng)
24- Ngày 12/02/2015, hội viên CanhDoan ủng hộ 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)
25- Ngày 12/02/2015, Chị Diệu Nhung ủng hộ 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

Tổng cộng: $670 USD, 200 EUR và 20.900.000 đ (Hai mươi triệu chính trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

BĐH thông báo thêm khoản đóng góp mới như sau:

26- Ngày 14/02/2015, Hội viên vukhuc155 ủng hộ 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng chẳn).

Tồn mới: $670 USD, 200 EUR và 21.300.000 đ (Hai mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn - tiền Việt).

Chân thành cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ quỹ từ thiện.

huygen

#28 Diệu Nhung

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 717 Bài viết:
 • 3241 thanks

Gửi vào 26/02/2015 - 14:34

Xin kính chào Hội viện diễn đàn TVLS !

DN kính chúc tất cả các quí Hội viên một năm mới may mắn, hạnh phúc, vạn sự như ý !

Những ngày tết bận rộn công việc gia đinh đi lai về quê cũng đã xong, cuộc sống trở lại bình thường... Hôm nay DN vào đây muốn cùng các bạn bàn về việc thực hiện chương trình thiện nguyện năm 2015. Những hoàn cảnh nghèo khó đáng thương đang rất cần giúp đỡ mà chưa được các tổ chức xã hội quan tâm là đối tượng số 1 để chúng ta đến tặng quà. Vậy DN kính dề nghị tất cả các bạn biết rõ những hoàn cảnh như vậy, xin làm ơn hãy đưa thông tin vào đây.

Việc đi làm từ thiện là việc chung của tất cả mọi người, vậy bạn nào có thể chung tay, chung sức cùng DN thực hiện chương trình thiện nguyện xin hãy tham gia.

Chường trình thiện nguyện năm nay có thành công tốt đẹp hay không là nhờ sự đóng góp tiền, tài, công sức cũng như ý kiến của tất các quí hội viên. Ai có tiền góp tiền, ai có tài vật góp tài vật, ai có thơi gian góp công sức, ai có kê sách hay đóng góp kê sách.... miễn sao trong tâm chúng ta là vì người nghèo - khi đã vì người nghèo, chúng ta không phải ngại, không phải sợ tiếng vào tiếng ra.... Với tinh thần đó, xin các bạn cứ mạnh dạn thẳng thắn đóng góp ý kiến cũng như cung cấp thông tin những gia cảnh khó khăn vào đây để nhóm từ thiện TVLS hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn.

Chân thành cảm ơn các bạn !

Thanked by 2 Members:

#29 hong.an

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 3 Bài viết:
 • 6 thanks

Gửi vào 26/02/2015 - 20:07

Ba hoàn cảnh khó khăn nhờ 1 tổ chức từ thiện quan tâm giúp đỡ nhưng hội chưa đủ lực để giúp đỡ.

HOÀN CẢNH 1:

Hoàn cảnh của em Hồ Thị Phương Uyên, sinh năm 2006
Địa chỉ: ấp Quân Phong, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Học sinh lớp 3/2, Trường tiểu học Tân Thiềng A
Cha bị ung thư gan qua đời để lại em Uyên cùng chị gái là em Hồ Thị Thảo Trang, học sinh lớp 10K5 Trường cấp 3 Trương Vĩnh Ký.
Mẹ là chị: Phan Thị Thảo bị bệnh khớp, nhưng cố gắng đi làm thuê làm mướn ai thuê gì làm đó để có tiền lo cho 02 em Phương Uyên và Thảo Trang có điều kiện đến trường.
Thật cảm phục cho nghị lực của chị.
Không có đất để canh tác, chỉ có cái nền nhà duy nhất.
Căn nhà gỗ được dựng lên hơn 20 năm giờ mối, mọt ăn hết cả căn nhà
cột kèo xiêu vẹo.. mưa gió là dột nát...
Chị Thảo không có 1 khả năng nào để sửa chữa lại căn nhà, chị bệnh mà không dám đi khám bệnh vì sợ tốn tiền.
Căn nhà heo hút trong con hẻm sâu của xã Tân Thiềng.
Muốn đi vào nhà em Uyên chúng tôi phải đi bộ qua những chiếc cầu tre cầu khỉ nhỏ...len lỏi trong những bụi dừa nước.
Thiếu trước hụt sau, trước khó khăn, 3 mẹ con ước mơ có 1 mái ấm để không lo sợ khi giông bão kéo đến sẽ sập căn nhà rồi không có chổ nương thân.
Mọi người ơi, hãy mở rộng tấm lòng chia sẽ giúp cho em Uyên, em Trang và chị Thảo có được mái ấm vững chắc.
-------------------------------
VIDEO HOÀN CẢNH EM UYÊN:
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
HOÀN CẢNH 2:
Hoàn cảnh em Nguyễn Thị Ngọc Hảo
Sinh năm 2004
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Là học sinh giỏi lớp 4/3, Trường tiểu học Huỳnh Văn Thức thuộc huyện Chợ Lách
Gia đình cha mẹ đi làm thuê, ai thuê gì làm đó, truyền thống bên nội và ngoại của em Hảo điều là đối tượng thuộc hộ nghèo của địa phương, thu nhập dưới 400.000vnd/ 1 tháng/1 người.
Gia đình cha mẹ của Hảo thì không có đất để sản xuất nên hàng ngày đi làm thuê đi kiếm miếng ăn qua ngày.
công việc làm không ổn định, nên gia đình đi theo phụ cào hến, hàng ngày thu nhập được 50.000đ đến 60.000đ
Căn nhà chưa đầy 30 mét vuông, cho cả gia đình, trụ cột xuống cấp siêu vẹo, được sự hỗ trợ từ người chủ nơi làm công cho gạch tàu lát nền và mái tol cũ cách đây 4 năm, giờ tol bị lủng nên mưa dột. Vách nhà bằng lá mục nát hết...
Điều kiện học tập của em Hảo không có được như các bạn bè khác nhưng em vẫn luôn chăm ngoan học giỏi
ước mơ trở thành bác sĩ
vì thấy Ông Nội bị lao phổi nằm 1 chổ, suốt ngày đi bác sĩ chữa trị.
------------------------------------
Qua thăm hỏi bà con lối xóm, thì gia đình em Hảo là phật tử của chùa Quang Minh
gia đình thuận hòa với bà con lối xóm, gia đình nghèo khó, đi kiếm miếng ăn từng ngày.
----------------------------------------------
VIDEO HOÀN CẢNH EM HẢO:
---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
HOÀN CẢNH 3:
Hoàn cảnh của em: Trần Minh Đăng
Địa chỉ: Khóm, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Là học sinh lớp 4/2, Trường tiểu học Đông Bình B thuộc phường Đông Thuận.
Bà Nội bệnh phổi, thận và huyết áp vừa xuất viện về nhà cô thứ 2 của Đăng ở vì nhà em Đăng đang xuống cấp sợ sập.
Mẹ của Đăng là chị Châu Ngọc Quyên bị suy nhược cơ thể nên cơ teo, hiện chỉ có 31kg
Em gái của Đăng 5 tuổi, hiện đang học mầm non.
Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông vào anh Nguyễn Thanh Ngon là cha của em Đăng.
Hàng ngày anh đi đập bê tông, đi cắt cỏ, hái trái cây...làm đủ thứ công việc để có tiền mua gạo cho cả gia đình.
Bước vào nhà thì ập vào mắt tôi 1 căn chòi mục nát, không biết sụp đổ khi nào
Vách nhà làm bằng những tấm nylon, những tấm áo mưa...đã mục
cột kèo căn nhà thì bằng những cây tạp chấp nối nhau...
giường ngủ bằng những mãnh ván ghép lại...
Căn nhà không có 1 thứ gì có giá trị, toàn bộ tài sản anh Ngon mang bán để trị bệnh cho bà Nội của em Đăng và mẹ của em Đăng.
Mặc dù hoàn cảnh khốn khó, nhưng nghị lực học tập ước mơ của em vẫn luôn sáng, em đi học bằng chiếc xe đạp cũ mon men theo con đường mòn đến trường... em luôn đạt học sinh khá, giỏi vào các năm học.
Với cuộc sống từng bữa ăn, sống cho từng ngày thì không biết ngày mai tương lai của em Đăng và em gái sẽ ra sao?
----------------------------------------------------------------------
Video hoàn cảnh em Đăng:

Thanked by 2 Members:

#30 Vitcondethuong

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 33 Bài viết:
 • 27 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 13:50

View Posthong.an, on 26/02/2015 - 20:07, said:

Ba hoàn cảnh khó khăn nhờ 1 tổ chức từ thiện quan tâm giúp đỡ nhưng hội chưa đủ lực để giúp đỡ.

HOÀN CẢNH 1:

Hoàn cảnh của em Hồ Thị Phương Uyên, sinh năm 2006
Địa chỉ: ấp Quân Phong, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Học sinh lớp 3/2, Trường tiểu học Tân Thiềng A
Cha bị ung thư gan qua đời để lại em Uyên cùng chị gái là em Hồ Thị Thảo Trang, học sinh lớp 10K5 Trường cấp 3 Trương Vĩnh Ký.
Mẹ là chị: Phan Thị Thảo bị bệnh khớp, nhưng cố gắng đi làm thuê làm mướn ai thuê gì làm đó để có tiền lo cho 02 em Phương Uyên và Thảo Trang có điều kiện đến trường.
Thật cảm phục cho nghị lực của chị.
Không có đất để canh tác, chỉ có cái nền nhà duy nhất.
Căn nhà gỗ được dựng lên hơn 20 năm giờ mối, mọt ăn hết cả căn nhà
cột kèo xiêu vẹo.. mưa gió là dột nát...
Chị Thảo không có 1 khả năng nào để sửa chữa lại căn nhà, chị bệnh mà không dám đi khám bệnh vì sợ tốn tiền.
Căn nhà heo hút trong con hẻm sâu của xã Tân Thiềng.
Muốn đi vào nhà em Uyên chúng tôi phải đi bộ qua những chiếc cầu tre cầu khỉ nhỏ...len lỏi trong những bụi dừa nước.
Thiếu trước hụt sau, trước khó khăn, 3 mẹ con ước mơ có 1 mái ấm để không lo sợ khi giông bão kéo đến sẽ sập căn nhà rồi không có chổ nương thân.
Mọi người ơi, hãy mở rộng tấm lòng chia sẽ giúp cho em Uyên, em Trang và chị Thảo có được mái ấm vững chắc.
-------------------------------
VIDEO HOÀN CẢNH EM UYÊN:
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
HOÀN CẢNH 2:
Hoàn cảnh em Nguyễn Thị Ngọc Hảo
Sinh năm 2004
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Là học sinh giỏi lớp 4/3, Trường tiểu học Huỳnh Văn Thức thuộc huyện Chợ Lách
Gia đình cha mẹ đi làm thuê, ai thuê gì làm đó, truyền thống bên nội và ngoại của em Hảo điều là đối tượng thuộc hộ nghèo của địa phương, thu nhập dưới 400.000vnd/ 1 tháng/1 người.
Gia đình cha mẹ của Hảo thì không có đất để sản xuất nên hàng ngày đi làm thuê đi kiếm miếng ăn qua ngày.
công việc làm không ổn định, nên gia đình đi theo phụ cào hến, hàng ngày thu nhập được 50.000đ đến 60.000đ
Căn nhà chưa đầy 30 mét vuông, cho cả gia đình, trụ cột xuống cấp siêu vẹo, được sự hỗ trợ từ người chủ nơi làm công cho gạch tàu lát nền và mái tol cũ cách đây 4 năm, giờ tol bị lủng nên mưa dột. Vách nhà bằng lá mục nát hết...
Điều kiện học tập của em Hảo không có được như các bạn bè khác nhưng em vẫn luôn chăm ngoan học giỏi
ước mơ trở thành bác sĩ
vì thấy Ông Nội bị lao phổi nằm 1 chổ, suốt ngày đi bác sĩ chữa trị.
------------------------------------
Qua thăm hỏi bà con lối xóm, thì gia đình em Hảo là phật tử của chùa Quang Minh
gia đình thuận hòa với bà con lối xóm, gia đình nghèo khó, đi kiếm miếng ăn từng ngày.
----------------------------------------------
VIDEO HOÀN CẢNH EM HẢO:
---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
HOÀN CẢNH 3:
Hoàn cảnh của em: Trần Minh Đăng
Địa chỉ: Khóm, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Là học sinh lớp 4/2, Trường tiểu học Đông Bình B thuộc phường Đông Thuận.
Bà Nội bệnh phổi, thận và huyết áp vừa xuất viện về nhà cô thứ 2 của Đăng ở vì nhà em Đăng đang xuống cấp sợ sập.
Mẹ của Đăng là chị Châu Ngọc Quyên bị suy nhược cơ thể nên cơ teo, hiện chỉ có 31kg
Em gái của Đăng 5 tuổi, hiện đang học mầm non.
Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông vào anh Nguyễn Thanh Ngon là cha của em Đăng.
Hàng ngày anh đi đập bê tông, đi cắt cỏ, hái trái cây...làm đủ thứ công việc để có tiền mua gạo cho cả gia đình.
Bước vào nhà thì ập vào mắt tôi 1 căn chòi mục nát, không biết sụp đổ khi nào
Vách nhà làm bằng những tấm nylon, những tấm áo mưa...đã mục
cột kèo căn nhà thì bằng những cây tạp chấp nối nhau...
giường ngủ bằng những mãnh ván ghép lại...
Căn nhà không có 1 thứ gì có giá trị, toàn bộ tài sản anh Ngon mang bán để trị bệnh cho bà Nội của em Đăng và mẹ của em Đăng.
Mặc dù hoàn cảnh khốn khó, nhưng nghị lực học tập ước mơ của em vẫn luôn sáng, em đi học bằng chiếc xe đạp cũ mon men theo con đường mòn đến trường... em luôn đạt học sinh khá, giỏi vào các năm học.
Với cuộc sống từng bữa ăn, sống cho từng ngày thì không biết ngày mai tương lai của em Đăng và em gái sẽ ra sao?
----------------------------------------------------------------------
Video hoàn cảnh em Đăng:

Chị Diệu Nhung ơi,
Với những trường hợp ở trên , chị và các thành viên của hội sẽ đến tận nhà để trao quà và hiện kim cho các bạn khó khăn phải không ạ? Nếu có thể, chị có thể cho em số điện thoại liên lạc của các hoàn cảnh trên được không ạ? Em muốn gọi điện thoại cho các bạn hỏi thăm và đóng góp giúp đỡ gia đình.

Cảm ơn chị,

Vịt con

Thanked by 1 Member:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |