Jump to content

Advertisements
Phong Thuỷ bên ngoài nhà


54 replies to this topic

#16 danhkiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 414 Bài viết:
 • 1035 thanks

Gửi vào 16/02/2016 - 12:31

(Dịch lại từ văn bản dưới)
Tại Trung Quốc, Hình thái Phong thủy được gọi là 'Xing Shi Pai' hoặc 'Luan Tou Pai'. 'Xing Shi'. Hình thái theo nghĩa đen có nghĩa là "Hình thức và cấu hình '. Đó là, chúng ta nhìn vào những phần nhỏ hơn và có thể nhìn thấy trong môi trường của chúng ta và xem cách chúng sẽ liên hệ với nhau để tạo thành một cấu hình lớn hơn - nói cách khác, làm thế nào chúng sẽ gắn với nhau để tạo thành một tổng thể. Quá trình này không phải là không giống như chơi với các khối gỗ trẻ em để tạo thành một cấu trúc có thể nhận biết.

Một cái tên khác cho Hình thái Phong thủy được gọi là 'Luan Tou Pai' Loan đầu phái, có nghĩa đen có nghĩa là "Đỉnh núi học '. Tại sao đỉnh núi ? Bởi vì nếu chúng ta nhìn vào những ngọn núi của dãy núi, chúng ta có thể xem và làm theo sự lên và xuống để có được một ý tưởng về cách cảnh quan sẽ diễn hành từ điểm A đến điểm B.

Cả hai tên bằng tiếng Trung Quốc có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng quan sát và phân tích để thực hiện theo Hình thái Phong thủy , và trong quá trình chúng tôi đang đối phó với điều đó là những gì hữu hình - có hình thức và có thể nhìn thấy. Để những điều đó được thể hiện, và định lượng được, người Trung Quốc sẽ nói rằng họ có “Hình khí”, so với sự đối diện - là vô hình, vô định dạng và không nhìn thấy. Những điều đó là chưa thể hiện và không thể định lượng được gọi bởi theo người Trung Quốc là có 'Vô Sắc Khí" hay chỉ là "Khí". Thậm chí còn có một biểu tượng cho Hình khí và một cho Vô Sắc Khí, mặc dù chúng nghe giống nhau.

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


In Chinese, ‘Form School’ is called either ‘Xing Shi Pai’ or ‘Luan Tou Pai’. ‘Xing Shi’ literally means ‘Form and Configuration’. That is, we look at the smaller and visible parts in our environment and see how they would relate to each other to form a larger configuration – in other words, how they would group together to form a whole. This process is not unlike playing with children’s wooden blocks to form a recognizable structure.

Another name for ‘Form School’ is called ‘Luan Tou Pai’, which literally means the ‘Mountain-Top School’. Why mountain tops? Because if we look at the mountain tops of a range of mountains, we can see and follow their rise and fall to get an idea of how the landscape would behave from Point A to Point B.

Both of these Chinese names imply that we would use observation and analysis to do our ‘Form School’ Feng Shui, and in the process we are dealing with things that are tangible – they have form and are visible. To these things that are manifested, and quantifiable, the Chinese would say they have ‘Form Qi’ or ‘Xing Qi’, as compared to the opposite – things that are intangible, formless and invisible. The things that are un-manifested and not quantifiable are referred to by the Chinese as having ‘Formless Qi’ or just ‘Qi’. There is even a character for Form Qi 氣 and another for the Formless Qi 炁, even though they sound the same.

Sửa bởi danhkiem: 16/02/2016 - 12:33


Thanked by 2 Members:

#17 Rừng Lá Thấp

  Hội Viên Đặc Biệt

 • Thượng Khách
 • 1548 Bài viết:
 • 9225 thanks

Gửi vào 17/02/2016 - 09:21

phuctinh :

1 .trạch cư con gần chùa miếu ? Khoảng cách 200m thì ổn .

2. đất thấp trũng sau khi san lấp thành đất xây dựng có thể thiết lập Trạch cư , tuy nhiên con nên hỏi ý kiến người làm Địa lý .

3. Địa hình tam giác được gọi là " tiễn đao khẩu " , ảnh hưởng tồi tệ nhân đinh cư trú . Xây tường đá hoặc cây cối bao bọc mũi nhọn hình tam giác , mãi mãi không được xử dụng , chỉ để làm vườn hoa , cây cảnh .

Ất Sửu hả ? hãy cố vươn vai mà sống , lâu dần đời mình cũng quen . trả lại đời hai con mắt lấp lánh tinh nghịch ngày xưa đi con !

rừng .

#18 phuctinh

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1498 Bài viết:
 • 2104 thanks

Gửi vào 17/02/2016 - 21:04

Vâng thưa già, con cảm ơn già ạ!

Thanked by 2 Members:

#19 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 10/03/2016 - 08:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

danhkiem, on 16/02/2016 - 12:31, said:

(Dịch lại từ văn bản dưới)
Tại Trung Quốc, Hình thái Phong thủy được gọi là 'Xing Shi Pai' hoặc 'Luan Tou Pai'. 'Xing Shi'. Hình thái theo nghĩa đen có nghĩa là "Hình thức và cấu hình '. Đó là, chúng ta nhìn vào những phần nhỏ hơn và có thể nhìn thấy trong môi trường của chúng ta và xem cách chúng sẽ liên hệ với nhau để tạo thành một cấu hình lớn hơn - nói cách khác, làm thế nào chúng sẽ gắn với nhau để tạo thành một tổng thể. Quá trình này không phải là không giống như chơi với các khối gỗ trẻ em để tạo thành một cấu trúc có thể nhận biết.

Một cái tên khác cho Hình thái Phong thủy được gọi là 'Luan Tou Pai' Loan đầu phái, có nghĩa đen có nghĩa là "Đỉnh núi học '. Tại sao đỉnh núi ? Bởi vì nếu chúng ta nhìn vào những ngọn núi của dãy núi, chúng ta có thể xem và làm theo sự lên và xuống để có được một ý tưởng về cách cảnh quan sẽ diễn hành từ điểm A đến điểm B.

Cả hai tên bằng tiếng Trung Quốc có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng quan sát và phân tích để thực hiện theo Hình thái Phong thủy , và trong quá trình chúng tôi đang đối phó với điều đó là những gì hữu hình - có hình thức và có thể nhìn thấy. Để những điều đó được thể hiện, và định lượng được, người Trung Quốc sẽ nói rằng họ có “Hình khí”, so với sự đối diện - là vô hình, vô định dạng và không nhìn thấy. Những điều đó là chưa thể hiện và không thể định lượng được gọi bởi theo người Trung Quốc là có 'Vô Sắc Khí" hay chỉ là "Khí". Thậm chí còn có một biểu tượng cho Hình khí và một cho Vô Sắc Khí, mặc dù chúng nghe giống nhau.

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


In Chinese, ‘Form School’ is called either ‘Xing Shi Pai’ or ‘Luan Tou Pai’. ‘Xing Shi’ literally means ‘Form and Configuration’. That is, we look at the smaller and visible parts in our environment and see how they would relate to each other to form a larger configuration – in other words, how they would group together to form a whole. This process is not unlike playing with children’s wooden blocks to form a recognizable structure.

Another name for ‘Form School’ is called ‘Luan Tou Pai’, which literally means the ‘Mountain-Top School’. Why mountain tops? Because if we look at the mountain tops of a range of mountains, we can see and follow their rise and fall to get an idea of how the landscape would behave from Point A to Point B.

Both of these Chinese names imply that we would use observation and analysis to do our ‘Form School’ Feng Shui, and in the process we are dealing with things that are tangible – they have form and are visible. To these things that are manifested, and quantifiable, the Chinese would say they have ‘Form Qi’ or ‘Xing Qi’, as compared to the opposite – things that are intangible, formless and invisible. The things that are un-manifested and not quantifiable are referred to by the Chinese as having ‘Formless Qi’ or just ‘Qi’. There is even a character for Form Qi 氣 and another for the Formless Qi 炁, even though they sound the same.

Hình khí nghe nói khi kết hợp với nhau sẽ cho ra CỤC, trong mỗi Cục, qua Cái Nhìn Thấy ta sẽ mon men tiếp cận cái Không nhìn thấy (Vô hình). Danhkiem nếu có 2 cuốn Hám Long Kinh và Nghi Long Kinh (bản tiếng Việt) cho phapkhong xin 1 bản nhé.

- Dưới đây là 24 Cục dùng cho cả Âm Dương nhị trạch, là công trình nghiên cứu, đúc kết của cụ Tritri, phapkhong trân trọng cảm ơn cụ Tritri và xin đưa ra để mọi người cùng tham khảo, trải nghiệm, đúng, sai xin miễn bàn.

Thanked by 1 Member:

#20 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 10/03/2016 - 09:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn#21 danhkiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 414 Bài viết:
 • 1035 thanks

Gửi vào 10/03/2016 - 20:57

Hám Long Kinh với Nghi Long Kinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chịu khó mua sách vì chưa thấy ebook

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 3 Members:

#22 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 12/03/2016 - 08:19

Tài liệu lưu dưới dạng file ảnh kỹ, thuật máy tính rất tệ, đưa lên diễn đàn hơi khó, PK sẽ đánh máy lại và đưa lên dần, riêng phần Đồ hình thì đành chịu.

24 sơn chân quyết xét Tọa sơn bài trên phương vị Hậu thiên, 9 Cung 9 Tinh khai môn phóng thủy tạo Cục định cát hung.
1. NHÂM SƠN
Hoàng tuyền tại Tốn, nơi đó không nên có đường nước chẩy về chủ sát nhân
Kiếp sát tại Thân, hướng đó không nên có gò núi, cây cối lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Khôn, canh, cấn, đinh, tân, bính hướng có nước chảy về chủ đem tài lộc đến đại cát lợi.
Ất, bính, tốn hướng phòng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Thân, vượng tại Tý, lộc tại Hợi
Môn khai hướng: Giáp, Ất, Bính, Canh, Đinh đại cát. Nhà hợp cho người có tuổi mạng Mộc.

2. TÝ SƠN
Hoàng tuyền tại Khôn, không nên có đường nước từ hướng đó chảy đến, chủ sát nhân.
Kiếp sát tại Tị, hướng đó không nên có gò cao nghiêng ngả, núi đá lởm chởm, cây cối hoặc góc nhọn lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Thân, Canh, Dậu hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát lợi.
Ất, Bính, Tốn hướng phóng nước đi đại cát
Trường sinh tại Thân, Vượng tại Tý, Ất, Bính, Đinh là 3 kỳ môn, khai hướng Mão, Thịn, Ngọ, Mùi, Dậu đại cát. Nhà hợp cho người có tuổi mạng Mộc.

3. QUÝ SƠN
Hoàng tuyền tại Khôn, không nên có đường nước từ hướng đó chảy đến chủ sát nhân. Kiếp sát tại Tị, hướng đó không nên có gò cao nghiêng ngả, núi đá lởm chởm, cây cối hoặc góc nhọn lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Canh, Dậu hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát
Ất, Bính, Đinh hướng phóng nước di đại cát.
Trường sinh tại Mão, Vượng tại Hợi, Lộc tại Tý, Dương quý tại Tị, Âm quý tại Mão.
Môn khai hướng Ất, Tốn, Đinh, Khôn, Tân đại cát, nhà hợp cho người mạng Mộc.

4.SỬU SƠN
Hoàng tuyền tại Cấn, hướng đó không nên có đường nước chẩy đến chủ sát nhân đinh.
Kiếp sát tại Thìn, hướng đó không nên có gò cao nghiêng ngả, núi đá lởm chởm, cây cao góc nhọn hoặc lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Càn, Giáp, Ất hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến, đại cát lợi.
Khôn, Bính, Canh hướng phóng Thủy đại cát
Trường sinh tại Dậu, Vượng tại Tị.
Tài tinh Nhâm, Quý, Ấn thọ Bính, Đinh. Môn khai hướng Mùi, Thìn, Tị, Tuất, Thân đại cát. Nhà hợp cho người mệnh Kim.

6.CẤN SƠN
Hoàng tuyền tại Canh, không nên có đường nước từ hướng đó chẩy đến chủ sát. Kiếp sát tại Đinh, hướng đó không nên có gò cao nghiêng ngả, núi đá lởm chởm, cây cao góc nhọn hoặc lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Càn, Giáp, Ất hướng có nước chẩy về đem tài lộc đến đại cát.
Không, Đinh, Canh hướng phóng nước đi đại cát
Trường sinh tại Dần, Vượng tại Ngọ, Tấn lộc tại Tị, tài tinh Nhâm, Quý
Môn khai hướng Khôn, Tốn, Càn, Bính, Canh đại cát. Nhà hợp người mệnh Kim.

6. DẦN SƠN
Hoàng tuyền tại Khôn, không nên có đường nước từ hướng đó chẩy đến chủ sát nhân.
Kiếp sát tại Mùi, hướng đó không nên có gò cao nghiêng ngả, núi đá lởm chởm, cây cối, góc nhọn, lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Càn, Giáp hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát.
Không, Đinh, Canh hướng phòng nước đi đại cát. Trường sinh tại Hợi, Vượng tại Mão,tấn Lộc tại Giáp, tấn quý tại Tân. Môn khai hướng Thân, Tị, Ngọ, Dậu, Hợi đại cát. Nhà hợp cho tuổi mạng Hỏa.

Thanked by 3 Members:

#23 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 12/03/2016 - 19:23

7. GIÁP SƠN
Hoàng tuyền tại Khôn, Kiếp sát tại Bính.
Cấn, Bính có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến, đại cát lợi
Khôn, Canh, Tân hướng phòng nước đi đại Cát
Trường sinh tại Hợi, Vượng tại Mão, Tài tinh Tị, Ấn tại Quý, Lộc tại Dần
Môn khai hướng Canh, Nhâm, Bính, Đinh, Tân cát. Nhà hợp người mệnh Hỏa

8.MÃO SƠN
Hoàng tuyền tại Càn, Kiếp sát tại Đinh
Cấn Bính Đinh hướng có nước chẩy về chủ tài lộc cát lợi
Khôn Càn Tân hướng phóng nước đi Đại cát.
Trường sinh tại Ngọ, Vượng tại Dần, tấn lộc tại Ất, tấn quý tại Nhâm, Quý
Môn khai hướng Tý Ngọ Mùi Dậu Tuất đại cát
Nhà hợp tuổi mạng Hỏa.

9.ẤT SƠN
Hoàng tuyền tại Càn, Kiếp sát tại Thân.
Cấn, Bính, Đinh hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến, đại cát lợi.
Khôn Càn Tân hướng phóng nước đi đại cát
Trường sinh tại Ngọ, Vượng tại Dần. Tấn lộc tại Mão Thân Tý, Tài tại Tuất.
Môn khai hướng Canh Tân Đinh Nhâm Quý đại cát. Nhà hợp tuổi mạng Hỏa.

10.THÌN SƠN KHAI MÔN PHÓNG THỦY
Hoàng tuyền tại Càn, Kiếp sát tại Mùi.
Khôn Canh Cấn Giáp hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát
Nhâm Càn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Dần, Vượng tại Ngọ. Môn khai hướng Tuất Sửu Mùi Thân Hợi đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Kim.

11.TỐN SƠN
Hoàng tuyền tại Tân, Kiếp sát tại Quý.
Khôn Canh Giáp hướng có nước chẩy vè chủ đem tài lộc đến, đại cát
Nhâm Quý Tân hướng phóng nước đi đại cát
Trường sinh tại Ngọ, Vượng tại Dần, tấn lộc tại Thìn, tài tại Tuất.
Môn khai hướng Canh Càn Nhâm Cấn Khôn đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Hỏa.

12. TỊ SƠN
Hoàng tuyền tại Càn, kiếp sát tại Dậu.
Khôn Canh Thân Dậu hướng có nước chảy vè chủ đem tài lộc đến đại cát
Nhâm Quý Tân hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Dậu, Vượng tại Tị, Lộc tại Bính, Tuất, Quý nhân tại Quý, Nhâm.
Môn khai hướng Dần Thân Hợi Dậu Tý đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Thổ.

Thanked by 4 Members:

#24 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 13/03/2016 - 08:16

13.BÍNH SƠN
Hoàng tuyền tại Càn, kiếp sát tại Tân.
Giáp Ất Mão Tuất Càn hướng có nước chẩy đến chủ đêm tài lộc đến đại cát. Nhâm Quý Cấn Tân hướng có nước chẩy đi đại cát.
Trường sinh tại Dần, Vượng tại Ngọ, tấn lộc tại Tị, tài tại Tân, Quan tại Quý, Ấn tại Ất. Môn khai hướng Cah Giáp Tân Quý Nhâm đại cát. Nhà hợp người Mệnh Thổ.

14.NGỌ SƠN
Hoàng tuyền tại Cấn, Kiếp sát tại Dậu, Giáp Ất Mão Tân hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến. Nhâm Quý Cấn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Dần, Vượng tại Ngọ, tấn lộc tại Đinh, tấn quý tại Tân. Môn khai hướng Tý Dậu Mão Tuất Sửu đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Thổ.
15. ĐINH SƠN
Hoàng tuyền tại Cấn, Kiếp sát tại Dần. Giáp Ất Mão Tuất Càn Tân hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến, đại cát lợi. Nhâm Quý Cấn hướng phóng nước đi đại cát. Trường sinh tại Dậu, Vượng tại Tị. Lộc tại Ngọ, Quý nhân tại Dậu, Tài tại Canh. Môn khai hướng Ất, Tân, Quý, Càn, Cấn đại cát. Nhà hợp tuổi mạng Thổ.

16.MÙI SƠN
Hoàng tuyền tại Cấn, Kiếp sát tại Quý.
Tốn Nhâm Quý Tị hướng có nược chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát đại lợi. Giáp Cấn hướng phóng nước đi đại cát. Trường sinh tại Dậu, Vượng tại Tị, Tam kỳ Giáp Mậu Canh. Môn hai hướng Thìn Dần hợi Tuất Sửu đại cát, nhà hợp người mạng Kim.

17.KHÔN SƠN
Hoàng tuyền tại Quý, kiếp sát tại Ất. Tốn Tị Nhâm Tý hướng có nước chẩy về chủ cát lợi. Giáp Cấn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Dậu, Vượng tại Tị, Lộc tại Mùi.
Môn khai Tốn Nhâm Giáp Càn Cấn đại cát. Nhà hợp người mạng Kim.

18.THÂN SƠN
Hoàng tuyền tại Cấn, Kiếp sát tại Quý.
Tốn Nhâm Tý Tị hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát lợi. Giáp Cấn hướng phóng Thủy đại cát,
Trường sinh tại Tị, Vượng tại Dậu, Lộc tại Canh, Tấn quý tại Ất,tị.
Môn khai hướng Tý Dần Hợi Tị Mão đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Thủy.

19.CANH SƠN
Hoàng tuyền tại Cấn, kiếp sát tại Ngọ. Nhâm Tý Quý hướng có nước chẩy vè chủ đem tài lộc đến đại cát. Giáp Cấn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Tị, Vượng tại Dậu. Lộc tại Thân, tấn Quý tại Sửu Mùi.
Môn khai Nhâm Giáp Bính Quý Ất đại cát. Nhà hơp người có tuổi mệnh Thủy.

20.DẬU SƠN
Hoàng tuyền tại Tốn, Kiếp sát tại Dần.
Nhâm Tý Quý hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến, đại cát lợi.Giáp Cấn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Tị, Vượng tại Dậu, Lộc tại Tân, tấn Quý tại Bính Đinh.
Môn khai hướng Tý Sửu Thìn Mão Ngọ đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Thủy.

21.TÂN SƠN
Hoàng tuyền tại Tốn, kiếp sát tại Sửu.
Nhâm Tý Thìn hướng có nước chẩy về đại lợi.
Giáp Bính Tốn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Tý, Vượng tại Thân, lộc tại Dậu, tấn Quý tại Dần Ngọ.
Môn khai hướng Cấn Đinh Tốn Quý Ất đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Thủy.

22.TUẤT SƠN KHAI MÔN PHÓNG THỦY
Hoàng tuyền tại Tốn, không nên có đường nước chẩy đến từ hướng đó chủ sát nhân. Kiếp sát tại Sửu, hướng đó không nên có gò cao nghiêng ngả, núi đá lởm chởm, cây cối hoặc góc nhọn, lầu đài cao chiếu đến chủ bệnh tật triền miên.
Bính Cấn Quý hướng có nước chẩy về chủ đem ài lộc đến đại cát lợi.
Giáp Cấn hướng phóng nước đi đại cát.
Trường sinh tại Dần, Vượng tại Ngọ.Quý nhân tại Bính Đinh Quý Tuất. Môn khai hướng Tị Dần Hợi Sửu Mùi đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Kim.

23.CÀN SƠN
Hoàng tuyền tại Ất, Kiếp sát tại Mão.
Bính Cấn Quý Canh Tân hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát lợi. Giáp Cấn hướng phóng nước đi đại cát. Trường sinh tại Tị, Vượng tại Dậu, Lộc tại Tuất. Môn khai Cấn Khôn Tốn Giáp Bính đại cát. Nhà hợp tuổi mệnh Thủy.

24.HỢI SƠN
Hoàng tuyền tại Tốn, Kiếp sát tại Ất. Bính Cấn Quý Tân hướng có nước chẩy về chủ đem tài lộc đến đại cát lợi.
Giáp Cấn hướng phóng thủy đại cát.
Trường sinh tại Mão, Vượng tại Hợi. Quý nhân tại Bính Đinh, Lộc tại Nhâm.
Môn khai hướng Tị Dần Thân Ngọ Mão đại cát. Nhà hợp người có tuổi mệnh Mộc.

Thanked by 5 Members:

#25 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 04/08/2016 - 15:38

Một bài viết rất hay của tiền bối ASVN bàn về phép vọng khí của cổ nhân, phapkhong xin cất vào đây để ngâm dần. Cảm ơn cụ ASVN.
Triền giản nhị thủy giao Hoa Tung (10).
Tương kì âm dương quan lưu tuyền (11).
Bốc thế bốc niên trạch đô cung (12).
Tấn thế cảnh thuần truyền thử thuật (13).
Diễn kinh lập nghĩa xuất Nguyên Không (14).
Chu tước phát nguyên sanh vượng khí (15).
Nhất nhất giảng thuyết khai ngu mông (16).

“Ở trái đất chỉ có hai loại khí là:
Hoàng khí là cái Thổ khí (hơi đất) ở trong Đại khối (tức là Địa cầu)
Bạch khí là cái thủy khí (hơi nước) ở các sông hồ suối, lạch v.v…
Cái Bạch khí làm giới hạn (ranh giới) cho Hoàng khí ở trong đất. Hai loại khí đều đi liền nhau mà phân làm hai đường. Hoàng khí đi đến chỗ nào gặp Bạch khí thì đứng lại (gọi là chỉ khí).
Bạch khí ví như tường thành, Hoàng khí như mây khói, hoặc ví Bạch khí như cái túi bọc, Hoàng khí như thứ lương ăn.
Địa lý gia, lập cục địa, phải dựa theo nước để thừa cái Thổ khí chí (khí đứng lại)
Bạch khí làm cái dẫn khứ ( dẫn đi), Hoàng khí làm cái tùy hành (đi theo). Hễ thấy nhiều cái Dẫn (Bạch khí) giao nhau (hội thủy ) thì những cái Tùy (Hoàng khí) khắc dừng lại. Nên thủy cần phải hợp lại.
Bạch khí trôi thẳng đi, thì cái Hoàng khí cũng theo thẳng đi, Bạch khí nhu động ( đi ngoằn ngoèo) thì Hoàng khí Oanh hồi (đi quanh co). Hễ thấy quanh co thì khí tụ, thẳng tuột thì khí tán. Bởi vậy thủy muốn được khúc chiết (gẫy khúc hoặc khúc uốn cong). Một lần gặp Bạch khí là Hoàng khí một lần đứng lại, hai lần gặp là hai lần đứng lại, nhiều lần gặp là nhiều lần đứng lại, càng nhiều lần thì càng được hậu khí, ít lần gặp thì ít khí, tức là bạc (mỏng). Vì vậy thủy muốn được có nhiều lần thì mới là thủy quý, hữu tình đặc biệt.
Nếu Bạch khí trường ngạnh (Thủy thẳng đườn), thì Hoàng khí dầu chí, nhưng không có chỗ nương tựa, không chỗ bám vịn thì lại tán đi, nên phải có chi nhánh đâm ngang ra thì mới lưu giữ được. Vậy thủy muốn có nhiều ranh giới, nhưng nhiều ranh giới mà bình trực (bằng phẳng thẳng đườn) thì lững phút chốc lại đi luôn. Nên cần được bao vây, chỗ kết huyệt mà được thủy có sơn sa bao vây, thì cả bên Tả bên Hữu khí đều quay về.
Nếu thủy đoạn tế (đứt thủy rồi), mà là cho thủy nguyên ( nguồn nước) thì cái Hoàng khí đượcnhiều cái thủy câu (bão lại) thì tốt. Gặp chỗ đoạn thủy mà có cửa chảy đi thì khí dầu theo cửa ấy mà đi ra, thì không được gì hết. Khí bất xuất (là khí không bị tiết xuất) thì thu được tất cả. Cho nên cái thủy thì muốn cho nó lưu thông, không phóng đi hết.
Như cái tiểu thủy ở đằng Nam, cái đại thủy ở đằng Bắc, ta tuy tựa vào Nam, nhưng chẳng phải chí chuyên một cái ở đằng Nam. Cái Tiểu thủy ở đằng Đông, cái Đại thủy ở đằng Tây, ta tuy dựa vào bên Đông, nhưng chẳng phải chí chuyên về Đông, phải xem cái tính thân sơ, cái thế chủ, khách, nên biết cái nào là Thân, để mà đón sơ. Cái nào là chủ để mà nghinh khách.
Vậy nên ở bên rìa Đại giang, đại hồ mà thấy cái ngoại khí và cái nội khí giao hoành ( tức là cái Đại thủy có cái tiêu thủy nó đâm ngang vào, đó là tủy giao hợp) thì chỗ ấy không nên bỏ, có thể kiến đô lập ấp, nhưng phải liệu lượng cho quân bình (đều cân bằng nhau) chứ chẳng phải lấy một cái thủy, phải tác dụng cả hai cái thủy.
Ở chỗ có núi cao rừng rậm, cao ngất như tường thành, lũy quách ở về phương nào, cũng đều đủ lấy đó làm hồi phong phản khí từ cao xuống thấp, áp cách cái Hoàng khí quay lại trở về nhà mình, cả những Kiều lương, Đao lộ, thường thường có xe ngựa, người qua kẻ lại, cũng đủ làm Chấn động Hoàng khí. Hễ động thì khiến nó dẫn lại, tĩnh thì hãn (ngăn) nó đứng lại. Như vậy thì cái Bạch khí chả là khí vô hình sao? Chả là chu tước sinh vượng khí ah? Ta không đi tìm cái chân dương trong đó thì không lẽ đi tìm ở đâu?”

Thanked by 4 Members:

#26 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 07/08/2016 - 11:47

Lâu lắm nay mới có buổi thư nhàn, nhân dọc bài viết trên, cảm khái chắp bút viết đôi dòng.

Trải dài từ Mộc Nam Quan đến tận chân đèo Ngang (Hoành sơn), Xét hình sông thế núi nước Nam ta trước đây đều lấy đồng bằng sông Hồng làm đại địa, Khí theo mạch núi ngấm xuống lòng đất lần về, khí lại theo dòng nước hợp lưu rồi dồn tụ đất Thăng Long. “Nhị Hà quanh bắc sang đông, Kim ngưu, Tô Lịch là sông bên này”.
Đủ thấy cái Hoàng khí ấp ôm, Bạch khí triều nhiễu mà tạo nên Đại Cục.
Thăng long dấu yêu, Thủy khí luân lưu mang ánh dương quang thấm nhuần hồn Việt, thịnh suy, thăng trầm cùng các triều đại. Hồ Tây trước nối từ S.Hồng vào sông Thiên Phù rồi xuôi sông Tô Lịch, Kim Ngưu, như cánh tay ôm vòng đất đế đô. Tứ giác Nước Thăng Long mà những cái chỗ Thủy (Bạch khí) giao nhau đó hẳn trước đây vô cùng náo nhiệt với cảnh trên bến dưới thuyền. Dân từ xứ Đông, xứ Đoài… có thể men theo các dòng sông và Hồ để vào Thăng long trao đổi hàng hóa, giao thương, qua lại, trước sông Tô Lịch nước trong vắt thơm tho và vô cùng thơ mộng, từng nơi tụ hội, vốn chỗ hẹn thề.

“Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu”

Ôi ! Tiếc thay cho sông Tô một thời vang bóng…
- Từ Thăng Long xuôi sông Đuống (Thuộc hệ thống sông Tứ Đức) về tận Lục đầu Giang, như là cái rốn nước mà chủ yếu là 4 sông (Sông Thương, Đuống, Cầu, Lục Nam) dồn về. Thủy tại Lục Đầu giang là nơi giao hội của 4 sông Tứ Đức, cũng là chỗ khứ hồi của hệ thống sông Thái Binh, Kinh Thầy lúc triều dâng sóng lớn, rồi qua đó thông liền ra các sông vùng Đông Bắc mà đổ ra Biển
@ hình này từng sản sinh biết bao trang tuấn kiệ
@ thế này từng là chỗ bọn giặc phương Bắc lợi dụng từ ngoài khơi thâm nhập đất Thăng Long, nhưng cũng là nơi chúng phải bỏ mạng, có đi mà chẳng có về.

“Vạn Kiếp hữu Sơn giai kiếm Khí,
Lục Đầu vô Thủy bất thu thanh”

Thấp thoáng trong cái hào khí Đông A đó là những tiếng sóng vỗ rì rào của các con sông, vuốt ve ruộng lúa bờ dâu, vốn như bao đời vẫn vậy.
- Từ Thăng Long qua sông Hồng xuôi Phương Nam về sông Đáy, là một Cạnh trong hệ thống Tứ giác nước Hoa Lư (S.Đáy – S.Hoàng Long – S.Vân Sàng – S.Bến Đang), chỗ hợp lưu của hàng loạt sông: S.Hoàng Long, S Bôi, S. Đào, S.Vạc, hệ thống sông Nhà Lê… đổ ra cửa Đại, đây cũng là nơi Giặc ngược dòng lăm le đại Việt, Lại là điểm xuất phát đi Bình Chiêm mở cõi.
Thăng Long Hồng Hà Thủy thành bao bọc, Hoa Lư Thần Phù khói tỏa, sóng giăng.

Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm của đồng bằng bắc bộ, giống như quan lớn ngồi ghế tựa núi nhìn biển, vùng đồng bằng rộng lớn sách vở bày trước mặt mà đảo Hải Nam xa xa tựa như cái nghiên mực.
Đại Đô Thăng Long với ba Tiểu Cục vây quanh: Hà Đông, Bắc Ninh, Hải Dương, 3 vùng này nhìn đâu cũng thấy linh khí, nhìn đâu cũng thấy danh nhân.
Nếu kể về nhân tài của 3 vùng này thì kể mãi không hết, lại biết sức còn non yếu lại chưa thể nhìn thấu Cục thế xuyên sơn địa mạch, Phapkhong xin dừng ở đây, mong có ngày trở lại với núi sông xưa.

…Thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn
Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang
Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân
Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian
Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt
Mặc đời sau thiên hạ luân bình…


Thanked by 4 Members:

#27 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 08/09/2016 - 20:50

VIỆT NAM ĐỊA MẠCH
Việt Nam địa mạch, tối hùng cường
Điệp điệp, trùng trùng, tủng tú trường
Sơn bất triều tha, hiềm lưỡng giới
Thủy vô tòng ngoại, đãn song phương
Bắc, Nam biệt thế giai kỳ cục !
Tả, hữu phân cương các dị đường
Như mộc; nhất căn quân nhị cán
Như nhân; nhất quốc, nhị vương đương.

GIẢI NGHĨA
- Địa mạch nước Việt Nam rất mạnh mẽ
- Tầng tầng, lớp lớp, cao đẹp lại dài xa
Sơn thì: Hai đại can long, làm 2 chủ long, đi không triều hướng vào long khác; nhưng hiềm 2 giải đi 2 nơi
- Thủy cũng 2 đại trường giang, dòng nước nào theo bảo sơn long ấy, chứ ko chẩy theo Sơn ở ngoài, cũng hiềm 2 dòng 2 xứ.
- Chia làm 2 thế Cục, 1 Bắc, 1 Nam làm 2 đại sơn hà riêng biệt
- Tách ra 2 đại đường thủy, 1 tả, 1 hữu môn bộ khác nhau
- Ví như cây: 1 gốc sinh 2 thân cây đều lớn
- Ví như người: 1 nước có 2 vua hùng mạnh.

@ Kết đoán:
- Anh cũng hay, em cũng Quý, trai cũng giỏi, gái cũng tài; Văn vang trời, Võ chuyển đất
- Đãn Hiềm: Nam, Bắc phân tâm, huynh đệ bất hòa, tranh quyền đoạt vị, nội loạn tương xâm, thiểu Bình, đa loạn.
- Nhưng hỷ: Quốc năng tự chủ, bất thuộc ngoại bang, thế thế hữu nhân, phi thường xuất chúng, tiểu quốc đại hùng, vĩnh đồng Thiên địa.
@ Chính là: "Địa mạch phát sinh, địa linh nhân kiệt".

Trích: Địa lý Vi Sư Pháp - Vương Thị Nhị Mười.

Thanked by 3 Members:

#28 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 19/09/2016 - 07:00

ĐỊNH TỌA HƯỚNG TRONG PT HUYỀN KHÔNG
Xác định Tọa Hướng là điều rất quan trọng trong PT, dù là Tọa Hướng của dương trạch hay âm trạch đều vậy. Các kiến trúc cổ xưa xác định Tọa Hướng rất đơn giản, do hầu hết đứng độc lập và chỉ có 1 cửa chính.Nhưng cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, các kiến trúc hiện đại được xây dựng với đủ các hình dáng và chức năng khác nhau nên cách xác định tọa hướng đã trở nên phức tạp. Đặc biệt với những ngôi nhà, căn hộ nằm trong tòa nhà, khu nhà chung cư nhiều tầng và mặt giáp phố.

- Hiện nay đang tồn tại 1 số phương pháp định hướng phổ biển như sau:
1/. Dựa vào cửa nhà để lập hướng (Thích hợp với biệt thự đơn lập, nhà vườn, nhà liền kề, nhà phố)
2/. Dựa vào cửa nằm trên đường đi (Tòa nhà nằm gần con đường nào thì dùng mặt sát đường định hướng)
3/. Dựa vào lối vào của tòa nhà để định hướng (Tức hướng nhà là hướng lưng của người đi tới)
4/. Dựa vào ánh sáng, hay ánh mặt trời để định hướng (Theo Âm dương động tĩnh bài long quyết). Với pp này, nhà có thể dựa vào mặt có nhiều cửa sổ nhất để định hướng.
5/.Dựa vào hình dạng ngôi nhà. môi trường xung quanh để định hướng (Trên cơ sở chung là Tọa cao hướng Thấp, Tọa núi hướng sông...)
6/. Dựa vào biển số nhà định hướng (có 1 số ngôi nhà có 2 cửa hoặc 2 cửa trở lên lúc đó nên dựa vào biển số nhà để định hướng.

- Nếu ngay bước cơ bản ban đầu là ĐỊNH HƯỚNG NHÀ đã sai rồi thì những bước sau như: Đo hướng nhà, lập tinh bàn, sơn thủy, định Tâm...coi như bằng THỪA.

Theo "phong thủy huyền không học"

Thanked by 1 Member:

#29 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 03/10/2016 - 09:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 08/09/2016 - 20:50, said:

VIỆT NAM ĐỊA MẠCH
Việt Nam địa mạch, tối hùng cường
Điệp điệp, trùng trùng, tủng tú trường
Sơn bất triều tha, hiềm lưỡng giới
Thủy vô tòng ngoại, đãn song phương
Bắc, Nam biệt thế giai kỳ cục !
Tả, hữu phân cương các dị đường
Như mộc; nhất căn quân nhị cán
Như nhân; nhất quốc, nhị vương đương.

GIẢI NGHĨA
- Địa mạch nước Việt Nam rất mạnh mẽ
- Tầng tầng, lớp lớp, cao đẹp lại dài xa
Sơn thì: Hai đại can long, làm 2 chủ long, đi không triều hướng vào long khác; nhưng hiềm 2 giải đi 2 nơi
- Thủy cũng 2 đại trường giang, dòng nước nào theo bảo sơn long ấy, chứ ko chẩy theo Sơn ở ngoài, cũng hiềm 2 dòng 2 xứ.
- Chia làm 2 thế Cục, 1 Bắc, 1 Nam làm 2 đại sơn hà riêng biệt
- Tách ra 2 đại đường thủy, 1 tả, 1 hữu môn bộ khác nhau
- Ví như cây: 1 gốc sinh 2 thân cây đều lớn
- Ví như người: 1 nước có 2 vua hùng mạnh.

@ Kết đoán:
- Anh cũng hay, em cũng Quý, trai cũng giỏi, gái cũng tài; Văn vang trời, Võ chuyển đất
- Đãn Hiềm: Nam, Bắc phân tâm, huynh đệ bất hòa, tranh quyền đoạt vị, nội loạn tương xâm, thiểu Bình, đa loạn.
- Nhưng hỷ: Quốc năng tự chủ, bất thuộc ngoại bang, thế thế hữu nhân, phi thường xuất chúng, tiểu quốc đại hùng, vĩnh đồng Thiên địa.
@ Chính là: "Địa mạch phát sinh, địa linh nhân kiệt".

Trích: Địa lý Vi Sư Pháp - Vương Thị Nhị Mười.

4 ĐẠI CAN LONG CHÍNH CỦA VIỆT NAM
1.Dãy Trường Sơn phát nguyên từ TQ, qua tỉnh Vân Nam chạy dài về hữu ngạn sông Đà, qua vùng Bắc Việt, thượng Lào vào miền Trung chạy suốt đến miền Nam thì đình chỉ. Phía đông nam biển Nam Hải, phía Tây nam thì có dông Cưủ Long là giới hạn long mạch.

2.Dẫy ba vì (Tản viên sơn) từ Vân Nam qua phong thổ lai châu, lào cai, yên bái, hưng hóa, sơn tây, một bên sông nhị Hà, một bên sông Đà, sông Mã làm giới mạch, mạch này qua các tỉnh Hà đông, Nam định, hà nam, ninh bình, hòa bình.
(Đỉnh núi Ba Vì xòe ra như tán, như lọng cho thấy đây là long mạch đại quý cách).

3.Dãy núi Tam đảo cũng xuất phát từ tỉnh Vân Nam nước Tàu qua vùng Bảo lạc, vĩnh yên, tuyên quang...là đại cán long qua tỉnh bắc ninh, hưng yên, thái bình, nam định, vùng bình dương bắc Việt.(Một số PT sư cho rằng dãy tam đảo là Tổ sơn đất phát tích nhà Trần ở hưng hà Thái Bình).

4. Dãy núi huyền đinh cũng phát nguyên từ miền Thạp vạn Đại sơn nước Tàu qua Đông Hưng, móng cái, Quảng Ninh, tiên yên, Hải Phòng, một chi đi qua Lục Nam, Đông Triều, đến Phả lại giáp Lục đầu Giang, băng qua miền Bình dương đồng bằng tỉnh Hải Dương.

Phapkhong chú

- Các đại can long trên đều xuất phát từ TQ, giống như con đi xa gia đình lập nghiệp, vấn tổ hỏi tông ngẫm ra cái Tiên thiên Địa lý của Đại Việt vốn từ TQ mà ra nên bao ngàn năm qua TQ luôn tìm cách xam chiếm, thu phục Đại Việt, nhưng con xa Tổ lập nghiệp phương xa thậm chí Băng hồng vượt biển thành các Đảo mà kết nên các quý huyệt, tú khí có khi hơn hẳn tổ tông, thành ra tuy có Cố tổ nhưng chẳng thể "Hồi long".

Thanked by 1 Member:

#30 phapkhong

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 853 Bài viết:
 • 1642 thanks

Gửi vào 04/10/2016 - 08:22

I. LONG PHÁP
Long pháp gồm:

1.Tầm long
2.Điểm huyệt
3.Lập hướng
- Trong 3 pháp trên thì Tầm long dễ hơn cả, vì long mạch vốn là mạch khí ẩn trong hình thế núi sông dài rộng, quan sát bằng mắt thường có thể nhìn nhận được dễ dàng, còn Điểm huyệt khó hơn, vì long có khi hành vạn dặm nhưng Huyệt chỉ bằng cái chiếu con, đòi hỏi Thầy phải có con mắt tinh tế, kiến thức loan đầu uyên thâm mới có thể thụ đắc, sách nói "Tầm long bất dị, điểm huyệt vưu nan" là vậy.
- Tầm long và điểm trúng huyệt rồi, phần còn lại khó nhất đó là lập hướng, thường các thầy chỉ bàn đến huyệt đúng sai chứ không bàn đến tọa, hướng vì cho rằng như vậy là đủ rồi thì thật là một sai lầm lớn.

“Địa an năng thập toàn tai”, tuy địa hình địa cuộc, sơn sa bài trí có chỗ tương đồng song hình thể, sa và thủy, biến hóa muôn hình vạn trạng, về thủy lộ lai khứ lại vô cùng khác nhau… Có cuộc đất được Sơn kề Ánh chỉnh nhưng lại không hợp với lý khí về sinh vượng mộ dưỡng. Ngược lại có những cuộc đất được cách sinh vượng mộ dưỡng, về lý khí thì không có Triều, Án hay thủy trừ tụ v.v... thật là rắc rối.
- Vì vậy, họa phúc của cả một dòng họ, gia tộc phụ thuộc vào việc phân kim điểm hướng của Thầy, sai một ly là hậu quả đã khôn lường.
Tầm long phân ra thành 2 pháp là :
Sơn pháp và Bình dương Pháp.
Ngày xưa các cụ có 2 cách tầm long cơ bản:
- Đi theo mạch đất, núi đến chỗ thủy tụ, long đình tầm Long
- Đi thuyền theo dòng nước, trống tìm mái đến chỗ chí âm chí dương (thư hùng), phu phụ phối kết tầm long (Thuận thủy tầm long).
Việc tầm lòng chung quy đều phải lấy sơn thủy làm gốc, sơn đôi khi chẳng phái núi, thủy đôi lúc chẳng phải nước, là vì "Cao nhất thốn vi sơn, đệ nhất thốn vi thủy".
Muốn theo sơn pháp tầm long trước hết cần phải nắm được "Tinh thần" của sơn, thần khí của sơn hiện ra gồm:
- Ngũ tinh
- Lão cửu tinh
- Thiên cơ cửu tinh
- Lục phủ tinh.
Trong 4 loại kể trên thì lại gồm chính thể, biến thể, kiêm thể, niêm thể, biến hóa ra nhiều hình dạng, người học nên tinh tường tế nhận
Việc tầm long miền bình dương xem ra lại khó hơn nữa vì khi xuống đồng bằng long lúc này đã trở nên nhuyễn nhược, mạch chìm khó đoán, nhiều lúc chỉ thấy lăn tăn, hoặc như rắn bò, tơ nhện, hoặc như cò nổi trên nước, lư tiên, ngọc xích...sâu kín mông lung, long tích có lúc ko rõ ràng, Thầy TA dạy "Bình dương lấy thủy làm đầu" , cho nên lúc này cần phải căn cử theo Bạch khí mà xét hoàng khí của Thổ long, lấy không tầm hữu.

phapkhong chú
Miền bán sơn địa nằm giữa 2 vùng Sơn cước và bình dương, thường là nơi long bác hoán chuyển từ thô sang tinh, những nơi này long hay tạo eo, quá giáp, hay thấp xuống chuyển mạch, tức là long tạm dừng nghỉ, nơi Long dừng ghỉ mà ko bị xuy phong thì hay có KHÍ tụ cho nên ở vùng này thường sinh huyệt, cho dù có là bàng kết, hay quải kết thời nay tìm được cũng là quý lắm rồi.


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |