Jump to content

Advertisements
Trump đấu Biden 2020


115 replies to this topic

#16 ATV2026

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 317 Bài viết:
 • 221 thanks

Gửi vào 26/09/2020 - 01:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 26/09/2020 - 00:43, said:

Vì vậy mới có những hào bị cô lập và những hào như hào 5 này có được cả 3 ứng (cho nên hào từ/ lời hào mới có câu "bằng lai "# bạn lạ.

Thưa Bác,

Hai chữ bằng lai của bác gợi ý con tìm đọc Dịch Kinh Tường Giải của cụ Nguyễn Duy Cần. Cụ viết về hai chữ bằng lai trong hào 5 quẻ Kiển như sau:

----------------------------
Phải chăng ý của Thánh nhân thật là thâm sâu viễn lự thế nào! Chỉ có 2 chữ “bằng lai 朋 來” mà thôi! Mà đó là những hạng “bằng” nào? Nếu “bằng” là những kẻ bằng mình thì không sao, vì “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, rủi mà những “bằng hữu” này lại quá tầm thường, thì nhiều mà làm gì? chỉ nhiều ăn hại thôi, chứ có giúp ích gì cho Ngũ

Vũ hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc; việc gì bàn, quần thần không ai bằng Vũ hầu cả. Lúc lui chầu, Ngụy Vũ Hầu ra vẻ hiu hiu hớn hở!

Ngô Khởi, người đã soạn ra bộ Ngô Tử Binh Pháp bèn tiến lên thưa:
- Cận thần đã có ai đem chuyện Sở Trang Vương nói cho Nhà Vua nghe chưa?

Vũ Hầu hỏi:
- Câu chuyện Sở Trang Vương là như thế nào?

Ngô Khởi thưa:
- Khi Sở Trang Vương bàn việc mà hơn tất cả quần thần, lúc lui chầu gương mặt buồn bã âu lo.
Có người hỏi: Sao Nhà Vua lo âu buồn bã thế?
Sở Trang Vương nói: Ta bàn việc mà quần thần không ai bằng ta cả, cho nên ta lo.
Cổ nhân có nói: Các Vua chư hầu, ai có Thầy giỏi làm đến Vương đế; ai có bạn giỏi hơn mình, thì làm đến Bá; ai bàn việc mà không còn ai bằng mình, thì mất nước!

Ta nghĩ: Ngu như ta mà quần thần không ai hơn ta, nước ta toàn là một lũ ngu, nước ta có lẽ sắp mất rồi chăng? Nên ta rất lo!”

“Vua nước Yên, là Chiêu Vương, sau khi khôi phục được nước Yên đã bị tàn phá, lên ngôi, hạ mình dùng lễ cực hậu để chiêu hiền! Mới đến hỏi Quách Ngỗi!

Quách Ngỗi nói:
- Bậc Đế thân cận với các bậc Thầy, với các bậc Sư phó; bậc Vương thân cận với bạn bè ngang tài với mình; bậc Bá thì thân cận với bầy tôi; còn những ông Vua mất nước thì thân cận với bọn đầy tớ nô lệ mà muôn việc phán ra đều vâng vâng dạ dạ chẳng bao giờ có ai dám chống nghịch!

Chịu khuất tiết mà thờ người Hiền, quay mặt về hướng Bắc mà thụ giới, thì người giỏi gấp trăm mình sẽ đến với mình. Tiến trước người ta, nghỉ sau người ta, chịu hỏi han người ta trước, rồi sau lặng im mà nghe người ta, thì những người giỏi gấp mười mình sẽ đến với mình; người ta tiến trước, mình tiến sau thì những kẻ ngang ngửa tài mình, sẽ đến với mình; còn ngồi dựa ngửa trên ghế cao, cầm cái trượng, chỉ liếc ngang liếc dọc mà sai bảo người ta, thì những kẻ tôi tớ xin xỏ sẽ đến với mình; còn như dùng tàn bạo đánh đập người ta, giậm chơn, múa tay, la hét, mắng nhiếc người ta, thì bọn nô lệ mới tới với mình!

Đó là phép hành đạo và cầu hiền của người xưa vậy

---------------------------
Cụ Nguyễn Duy Cần lý giải rằng những hào giúp 5 là 1,2,3,4. Không nhắc đến hào 6.

Sửa bởi splt93: 26/09/2020 - 01:57


Thanked by 5 Members:

#17 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 26/09/2020 - 02:23

@ Ngu Yên

Chắc đây là lỗi đánh máy vì cùng 1 bản văn của cụ Lê, có viết

Hào 6: ở cuối thời gian nan, có cảnh tượng đáng mừng; hào này âm nhu, không một mình mạo hiểm được nên quay lại giúp hào 5, bậc đại nhân (có tài đức), thì lập được công lớn (thạc), tốt.

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 26/09/2020 - 02:24


Thanked by 2 Members:

#18 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 26/09/2020 - 02:31

@ SPLT93

Theo Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ thì hào 6 có thể là 1 ẩn sĩ tư cách đại nhân (có lẽ là Obama) sẽ xuất sơn cứu giúp quân vương (hào 5 tức Biden). Tuy không còn thế để giúp vì Obama xa lìa chính trường nhưng vẫn tìm cách nối kết với các người đồng chí để tạo đoàn kết (Obama tung số điện thoại của mình ra công chúng để ông và đám đông trao đổi ý kiến).

Hào Thượng Lụcví như một người ẩn sĩ, đã đứng ngoài cuộc phong trần, thế sự. Tuy nhiên gặp lúc quốc gia đại nạn, quân vương lâm nguy, không thể nhắm mắt, làm ngơ. Thượng Lục tuy không đủ tài mà thay đổi thời cuộc, nhưng Thượng Lụccó thể cầu viện được với những bậc anh tài, (Lai thạc), để cùng nhau đến gặp vị quân vương (Lợi kiến đại nhân), giải quyết những khó khăn đang mắc phải.
Chỉ duy có Hào Thượng Lục này được chữ Cát, vì lúc này vận kiển nạn đã đến hồi kết cuộc, sắp có thể được giải nạn. Hán Quang Võ, đang khi hưng binh ph... q..., có lần đã bị vây ở Côn Dương. Quang Võ đương đầu với một tương giặc có kỳ tài là Cự Vô Bá, có Tụ thú Bài có thể hóa ra hùm beo, voi, gấu, để đánh quân Hán. May Quang Võ gặp được Nghiêm tử Lăng. Nghiêm tử Lăng khuyên được đồ đệ mình là Mã Viện, là tướng duy nhất phá được Tụ thú Bài.
Nhờ Nghiêm tử Lăng và Mã Viện mà Quang Võ giết được Cự Vô Bá chiếm được Côn Dương, và nhờ đó khôi phục được nghiệp nhà Hán.
Nghiêm tử Lăng tức là Hào Thượng Lục ở đây. Đến cầu Mã Viện tức là Lai thạc, cùng nhau đi cầu Quang Võ, tức là Lợi kiến đại nhân. Giải toả được thành Côn Dương cho nên là Cát. Thế là Thượng Lục, tuy lánh trần, mà chí vẫn tại nội, vẫn biết kính hiền, trọng hiền, và vẫn biết theo người sang cả, giúp người có chân thiên mạng để phò nguy, cứu hiểm. Vì thế Tiểu Tượng viết: Vãng kiển lai thạc. Chí tại nội dã. Lợi kiến đại nhân. Dĩ tòng quí dã.

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 26/09/2020 - 02:44


Thanked by 2 Members:

#19 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 26/09/2020 - 02:41

Vì vậy mới có những hào bị cô lập và những hào như hào 5 này có được cả 3 ứng (cho nên hào từ/ lời hào mới có câu "bằng lai "# bạn lạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn lạ ? Có lẽ là mấy ông BLM đầy sức lực, biểu dương lực lượng . Ít khi thấy các lãnh tụ quỳ gối 1 chân để tỏ lòng tôn trong và đoàn kết với Mỹ đen .

Hào 3 là dương nên BLM và Kamala Harris (tuổi Dương) ứng với vai trò trợ giúp tuy nhỏ .

Các bậc đại nhân bao gồm vợ của cố TNS McCain, Obama và các tướng lãnh rất đông (khoảng 498 người ký vào danh sách ủng hộ Biden, trong đó có 22 vị cấp đại tướng / đề đốc 4 sao so với 12 vị 4 sao ủng hộ Trump).


HC

Thanked by 2 Members:

#20 ATV2026

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 317 Bài viết:
 • 221 thanks

Gửi vào 26/09/2020 - 02:57

Con xin phép mạnh dạn trình bày các thế lực thể hiện qua các hào. Đây là một cơ hôi học tập Kinh Dịch rất tốt. Con thích Kinh Dịch lắm, đọc như sách đạo đức cũng tốt, sử dụng để bói cũng tuyêt.

Nếu con suy luận có gì sai, các bác chỉ giúp con!

Cả quẻ Kiển này, khi áp vào cuộc tranh cử, không chỉ nói về việc Biden (hào 5) thắng hay không thắng Trump. Nó còn nói việc nước Mỹ có vượt qua thời kì rối ren dưới sự trị vì của Trump hay không.

Hào 1: Black Life Matter
Hễ đi ra mà gặp Kiển nạn, thì hãy trở về là điều đáng khen. Khi nào gặp nạn, đừng vội tiến liều, mà phải suy nghĩ lại cho kỹ, phải lo thối lui là hay nhất, nhưng thật sự đâu phải chịu thua bỏ cuộc, mà nên dừng lại (tượng quẻ Cấn) trước sự nguy hiểm (tượng quẻ Khảm). Phải tránh cái đòn của địch, tránh sang một bên, thừa cơ tái chiến (như trong Nhu đạo). Đó là “dụng Nhu chế Cương chi đạo”.

Hào 1 yếu hèn nhất trong quẻ này, tuy nhiên cũng là hào an toàn nhất vì chưa gặp "Kiển nạn". BLM là tự phát, tự nguyện. Nếu ai không tham gia, họ chẳng mất gì, cũng chẳng bị hại gì. Tuy nhiên, nếu đã tham gia, sẽ phải mạo hiểm gặp rắc rối với pháp luật.

Hào 2: Đảng Dân Chủ
Điều này con nghĩ là rõ ràng quá rồi.

Hào 3: Vợ Chồng Obama
Hào Tam, Không như hào Nhị. Nhị, do lệnh của hào Ngũ giao phó; còn Tam không lãnh phận sự gì cả, chỉ là người cầm đầu một gia đình và vì thương gia đình mà ra đi, để chống lại thời Kiển.

Các người trong gia đình chỉ còn trông đợi một mình Tam mà thôi, đó là hào dương duy nhất của nội quái, cho nên Tam không lợi gì mà phải liều thân nơi hiểm địa (quẻ Khảm ở trên) cứ trở lại nhà đi, đóng vai trò cột trụ gia đình, sẽ được người trong gia đình hoan nghênh!


Giả sử cả quẻ Kiển này nói về việc đối đầu với Trump, hai hào Dương trong quẻ này là hai hào cốt lỗi. Nếu hào Ngũ đại diện cho Biden, con nghĩ hào Nhị nói về vợ chồng Obama. Nếu hào 1,2 đại diện cho BLM và đảng dân chủ thì ta thấy rõ rằng vợ chồng Obama, không có phận sự chính thức nhưng lại nắm rất nhiều quyền lực mềm và ảnh hưởng rất lớn đến hào 1,2 và các các cộng động thiểu số (Da Màu, Châu Á, Mỹ Latin...) Hơn nữa, nhìn tiếp quẻ 4 và 6 càng nói rõ đều này.

Hào 4: Bloomberg
Cũng do 2 chữ “vãng” và “lai”, đi tới, rồi trở lui. Tứ mà tiến lên, gặp trở ngại; mà trở về gặp được chỗ liên hợp, âm gặp dương ở dưới (Tứ ngộ Tam). Tứ, nếu biết thối lại giao kết với Tam bên mình, thì Tam sẽ còn dẫn theo nhị âm để thêm vây cánh, lập thành đảng lớn! việc cần phải làm để chống nạn Kiển. Lên, thì hư vì tiến sâu vào hiểm trạng.

Ông này đã đổi đảng 2 lần, chạy qua lại giữa Cộng Hòa và Dân Chủ. Chạy ra ứng cử thì gặp trở ngại do quá khứ phạm quá nhiều sai lầm. Nếu về lại với Dân Chủ và bắt tay với vợ chồng Obama ủng hộ hào 5 Biden hết mình thì thắng lớn.

Hào 6: Quốc hội
Kể về tài, thì đâu bằng Cửu Tam, Kể về đức thì đâu bằng Cửu Ngũ, còn kể về âm nhu thì đâu bằng Sơ, Nhị, Tứ. Nhưng cớ sao các hào không có hào nào được chữ Kiết, mà chỉ có Thượng Lục là được “Kiết”? Là vì Thượng Lục ở vào thời Kiển lúc cùng cực của Kiển nạn, mà hễ “vật cực tắc phản”, “vật cùng tắc biến”, mà “biến tắc thông”, “thông tắc cữu”. Như trên đã nói: thời Kiển, “lợi kiến đại nhơn”, có lợi mà tìm được những bậc Thầy để thờ! bậc Thánh nhơn để mà thọ giáo!

Nay Thượng đã được có bậc Thầy, lại là bậc tôn quý (hào Cửu Ngũ), và toàn quẻ, chỉ có hào Ngũ này là tài đức vẹn toàn, lỗi lạc nhất! Vậy thời “vãng kiển” nên trở lại quay về bậc cao lớn nhất, để cả tâm chí vào đó, một lòng tùng phục bậc đại quý ấy (dĩ tùng quí dã 以 從 貴 也).


Chỉ bằng 4 chữ: "Lợi Kiến Đại Nhân" mà con cho rằng hào 6 là quốc hội. Rất nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa đang rủ nhau ủng hộ Biden. "Vật cực tất phản" khi Trump đã quá tồi tệ thì họ phải bỏ qua cái sĩ diện phe phái mà ủng hộ cho vị minh chủ hào 5.

------------------------------
Theo Cụ Nguyễn Duy Cần, hào 5 tốt xấu, vượt qua được sự cản trở hay không hoàn toàn dựa vào "phe phái".
Con thấy được Biden được sự ủng hộ tuyệt đối của BLM, Đảng Dân Chủ, vợ chồng Obama, đại gia Bloomberg và những người minh mẫn, lấy đại cuộc làm trọng của đảng Cộng Hòa.

Biden Chắc Thắng!

Sửa bởi splt93: 26/09/2020 - 03:01


Thanked by 2 Members:

#21 Ngu Yên

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3112 Bài viết:
 • 7535 thanks

Gửi vào 26/09/2020 - 22:32

Vậy thì đã rõ , các cụ không theo phép ứng/ thể (hoặc ứng/dụng) mà bàn các hào theo nghĩa các lời. Thật ra thì tôi cũng có khuynh hướng ấy khi tôi dịch lại các lời các quẻ, các hào theo các khám phá của ngành Văn bản học thời nay .Nhưng đã luận theo BTHà Lạc thì phải theo quy luật của môn này , có ứng , có giáp, nạp giáp, hoá công, nguyên khí v.v...

Chính ra bản dịch lại Kinh Dịch của tôi ( link kèm dưới đây) nên đặt vào phần nghiên cứu Kinh Dịch thuần tuý nhưng ở website bói toán thì tôi chỉ có thể đặt ở mục BTHL vì môn này có dùng đến nghĩa các lời. Có thể so sánh các lời như Tử vi Nam phái trọng ý nghĩa các sao, các cách, cục để cho biết tình tiết còn các hoá công, nguyên khí , ứng ,giáp v.v... kia như phép dùng tứ hoá bên TV Bắc phái để ấn định tốt, xấu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnTB Anh HC ơi, là bạn lại chứ không phải lạ (lỗi đánh máy , tôi đã sửa).Tôi cho là nhóm BLM không cùng chí hướng mà chỉ là đồng minh tạm thời để hạ cùng một địch thủ mà thôi.Cho nên hào 4 dùng chữ liên (liên kết) mà không dùng chữ tỷ (như quẻ 8/ sánh vai_ đồng minh lâu dài).

Sửa bởi Ngu Yên: 26/09/2020 - 22:40


Thanked by 4 Members:

#22 ATV2026

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 317 Bài viết:
 • 221 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 06:05

@

Thưa bác,

Trong The I Ching or Book of Change do Baynes dịch - Wilhelm edited, phần bình luận bàn về hào 5 quẻ Kiển, cụ Wilhelm có viết như sau:

Trích dẫn

The fifth line is the ruler of the hexagram. As the middle line of the upper trigram K’an, it is in the center of danger—that is, in the midst of the greatest obstructions. However, it is related to the six in the second place, to the six in the fourth place, and also to the six at the top, and these come as friends to help it, because it rules them by virtue of its central position.

Như vậy, quan điểm của bác về việc hào 5 được hào 2,4,6 tương trợ đã có một học giả có tiếng đi trước đồng tình. Đây là một sự thú vị khi con tìm đọc những bản dịch khác nhau của Kinh Dịch.

Mỗi học giả lại có những quan điểm khác nhau về hào 5.

Cụ Phan Bội Châu con đã dẫn chứng ở trên lại không xem trọng lắm sự trợ lực của hào 2,4,6, cho rằng nhiều chỉ ăn hại.

Cụ Nguyễn Duy Cần lại không nêu rõ quan điểm, chỉ cho rằng bằng lai tốt hay xấu thì phải xem lại.

Cụ Ngô Tất Tốt (Kinh Dịch Trọn Bộ) lại chẳng hề nhắc đến hào 4,6.

Cụ Wilhelm ở trên, dựa trên những gì học được ở TQ, lại đồng tình với bác Ngu Yên về việc hào 2,4,6 trợ lực. Và theo như cụ Wilhelm viết (come as friends to help), rõ ràng cụ ấy cho rằng ba hào này dùng được và trợ giúp hào 5 vượt qua khó khăn.


===================
Richard Wilhelm là nhà truyền giáo người Đức. Ông đã tìm hiểu về Kinh Dịch trong lúc ở TQ và dịch sang tiếng Đức. Bạn thân của ông là nhà tâm lý học Carl Jung đã nghiên cứu Kinh Dịch dựa trên bản dịch của Wilhelm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVì thế, độ khả tín của bản dịch này cũng như sự hiểu biết của Wilhelm về Kinh Dịch rất cao.

Sửa bởi ATV2026: 28/09/2020 - 06:08


Thanked by 2 Members:

#23 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 07:29

Ông Michael Bloomberg dùng tiền (khoảng 20 triệu đô)
để trả án phí, phạt phí cho tù nhân ở Florida để họ có thể bỏ phiếu bầu . Rõ ràng đây là 1 hành động bá đạo nhưng vẫn ích lợi cho phe DC. Vậy ông Bloomberg là đại nhân ? Là hào 2 hay 3/4 hay 6 ?

Ông Biden có quẻ Hậu Thiên Kiển hào 6 tức thân phận đại nhân, đáng lẽ về hưu an dưỡng tuổi già nhưng ông vì đất nước lâm nguy nên phải xuất sơn liên kết cùng các trưởng lão (McCain, các cựu tướng lãnh, các chuyên gia an ninh) rất đông để chống Trump .
Năm nay Biden lưu niên vào hào 5 nguyên thủ được hào 6 quay về giúp -- là 1 điều mừng ứng hợp .


HC

Sửa bởi Hoa Cái: 28/09/2020 - 09:06


Thanked by 3 Members:

#24 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 07:47

@ATV2026

Còn trẻ, nhanh nhẹn, sắc bén như thế là giỏi -- cùng độ tuổi, tôi kg được như thế .

Lá số BTHL của Biden khá ứng, tôi không thắc mắc : tiên thiên quẻ Sơn Phong Cổ (hào 3). hậu thiên quẻ Thủy Sơn Kiển (hào 6) đúng là thân phận đại nhân, không nghi ngờ gì .

Còn Donald Trump có vấn nạn về điểm sóc nên ls TV có thể là Âm Dương tại Sửu hay Liêm Sát tại Sửu .
Tôi khẳng định 100% ông sinh giờ Tị và mệnh cư Sửu và thân cư Thê tại Hợi .

Câu hỏi : lá số BTHL sẽ an như thế nào mới đúng ? Vì phe Tử Vi bị tranh chấp giữa 2 lá số TV như đã ghi ra bên trên .

Tôi cần ATV2026 giúp tôi nhận định lá số BTHL của Trump được Ngu Yên lập trong chủ đề này ứng hay lá số BTHL cộng thêm 1 cho ngày mới đúng ? Từ từ tôi viết thêm .

HC

PS: Richard Wilhelm và Carl Jung là 2 tay kiệt xuất của phương Tây nên nhận xét của họ có giá trị .

Sửa bởi Hoa Cái: 28/09/2020 - 07:49


Thanked by 2 Members:

#25 ATV2026

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 317 Bài viết:
 • 221 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 10:35

Thưa bác Hoa Cái

Con đang lưu ý đến hướng đi được nhắc đến trong quẻ Kiền. Trích của cụ Nguyễn Hiến Lê.

Dịch: Gian nan: đi về Tây nam thì lợi, về đông Bắc thì bật lợi. Gặp đại nhân giúp cho thì lợi; bền giữa đạo chính thì mới tốt.

Giảng: Trước mặt là sông (Khảm), sau lưng là núi(Cấn), tiến lui đều gian nan hiểm trở nên gọi là quẻ Kiển. Phải bỏ đường hiểm trở mà kiếm đường bằng phẳng dễ đi, ở hướng Tây Nam, hướng quẻ Khôn, đừng đi hướng đông Bắc, hướng quẻ Cấn. Dĩ nhiên chúng ta không nên hiểu đúng từng chữ Tây Nam và Đông Bắc, chỉ nên hiểu ý thôi.

Lúc đầu con không để ý đến hướng này lắm, nhưng con tình cờ xem lại biểu đồ các swing states mà Biden và Trump đang chiến nhau, cũng như các tiểu bang nằm ở Tây Nam và Đông Bắc Mỹ, con lại thấy một điều rất thú vị.

Con sẽ không nói ra ngay vì con sợ mình ngộ nhận. Nghiên cứu học thuật các bộ môn huyền học sợ nhất là ngộ nhận ban đầu dẫn đến trầm luân lạc lối.

Bác Hoa Cái và Ngu Yên thử xem xét vấn đề này. Nếu cả 3 đều có kết luận giống nhau, ta có thể cho nó là nhân tố cần lưu tâm.

Sửa bởi ATV2026: 28/09/2020 - 10:35


#26 ATV2026

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 317 Bài viết:
 • 221 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 12:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 28/09/2020 - 07:47, said:

Câu hỏi : lá số BTHL sẽ an như thế nào mới đúng ? Vì phe Tử Vi bị tranh chấp giữa 2 lá số TV như đã ghi ra bên trên .

Tôi cần ATV2026 giúp tôi nhận định lá số BTHL của Trump được Ngu Yên lập trong chủ đề này ứng hay lá số BTHL cộng thêm 1 cho ngày mới đúng ? Từ từ tôi viết thêm .

Thưa bác Hoa Cái,

Khi đọc những gì Wilhelm viết và bình luận về đại thể quẻ Di, trong đầu con hình dung được hình ảnh của Trump. Vì thế dựa trên trực giác và những gì con hiểu về Trump, cá nhân con tin tưởng quẻ Di này ứng với Trump.

Kết luận của con dựa trên những hạn chế và assumptions sau:
1. Bản dịch và bình luận của Wilhelm là đúng và chính xác với những gì ông ta đã nghe và hiểu từ người TQ về quẻ Di.
2. Những gì con hiểu về Trump là đúng. Lâu rồi con không cập nhận tin tức chính trị. Từ hồi dịch bệnh toàn tin người chết nên chán chả buồn theo dõi.
3. Cách con hiểu về nội dung Wilhelm viết là đúng. Sách kinh dịch dù tiếng Anh hay Việt nó cũng khó hiểu như nhau vì nhiều ẩn ý và cách dùng từ chịu sự hạn chế của rào cản ngôn ngữ. Luồng thông tin trược truyền từ TQ -> Đức -> Anh -> người đọc nên sẽ bị sai lệch rất lớn.

===========================
Phân Tích
Quẻ Di nói về 2 điều: chú trọng người ta nên nuôi và chú trọng thứ ta dùng để nuôi bản thân.

Về việc chú trọng đến thức ăn dùng để nuôi bản thân, Trump luôn nổi tiếng với thói ăn uống bừa bãi của mình. Quẻ Kiển đã hình dung rất đúng về bản tính của Biden. Con nghĩ việc quẻ Di nhấn mạnh về thói quen ăn uống của Trump cũng đáng được cân nhắc.

Giờ thì để xem về việc nuôi người có ứng với Trump không?

===========================
Phần Văn Bản Gốc của Kinh Dịch

Trích dẫn

In bestowing care and nourishment, it is important that the right people should be taken care of and that we should attend to our own nourishment in the right way. If we wish to know what anyone is like, we have only to observe on whom he bestows his care and what sides of his own nature he cultivates and nourishes. Nature nourishes all creatures. The great man fosters and takes care of superior men, in order to take care of all men through them.


Hoảng hồn! Đọc đoạn đầu, con đã hình dung ngay phong cách tranh cử của Trump năm 2016. Đó là Trump đã tự dác vàng lên mặt mình bằng việc đề cử một dàn tướng 3,4 sao quân đội làm việc dưới trướng của mình. Đặc biệt nhất, các tướng lĩnh quân đội luôn là người trọng việc chăm sóc cho thuộc cấp của mình. Bởi thế, đọc ngay đoạn đầu là con đã hình dung ngay ra một Donald Trump của 2016.

Ngoài ra, Trump chỉ trọng dụng những ai biết nghe lời. Chỉ cần ai lên tiếng phản đối Trump, Trump lập tức tìm cách sa thải.

Tuy nhiên, câu quan trọng nhất là: great man fosters and takes care of superior men, in order to take care of all men through them.
Tư tưởng NUÔI tầng cấp thượng lưu và siêu giàu của Trump đã quá rõ rệt trong suốt nhiệm kì đầu.

Trích dẫn

Mencius says about this:

If we wish to know whether anyone is superior or not, we need only observe what part of his being he regards as especially important. The body has superior and inferior, important and unimportant parts. We must not injure important parts for the sake of the unimportant, nor must we injure the superior parts for the sake of the inferior. He who cultivates the inferior parts of his nature is an inferior man. He who cultivates the superior parts of his nature is a superior man.

Mencius theo con được biết là Mạnh Tử. Câu in đậm này trong đoạn trích trên một lần nữa làm con nhớ đến cách Trump CỨU NGƯỜI GIÀU khi COVID vừa bùng dịch. Có lúc, Trump còn cố tình mở cửa để người già CHẾT BỚT đi vì họ là GÁNH NẶNG.

Trích dẫn

Nine at the top means:

The source of nourishment.

Awareness of danger brings good fortune.

It furthers one to cross the great water.

This describes a sage of the highest order, from whom emanate all influences that provide nourishment for others. Such a position brings with it heavy responsibility. If he remains conscious of this fact, he has good fortune and may confidently undertake even great and difficult labors, such as crossing the great water. These undertakings bring general happiness for him and for all others.

Điều con thích nhất ở bản dịch của Wilhelm là mọi thứ điều đi kèm điều kiện. Trump là tổng thống, đang ở kèo trên vì vẫn còn nắm quyền. Mặc dù hào 6 quẻ Di rất tốt, nhưng điều kiện đưa ra là phải THẬN TRỌNG, CÂN NHẮC. Trump đã không làm trọn được điều này nên mất đi cái tốt của hào 6 mà Trump nên được hưởng.

Nuôi người nhà, nuôi người nghe lời mình, nuôi người giàu, nuôi ở giai cấp thống trị...đã quá rõ ràng quẻ này ứng với Trump.


======================
Phần Bình Luận của Wilhelm

Ngoài việc nhấn mạnh lại những ý ở trên, điều khiến con lưu ý nhất là phần luận hào 6:

Trích dẫn

The danger comes from the responsibility of the position at the top of the hexagram and from the fact that, in addition, the line receives authority and honor from the yielding ruler in the fifth place. But in this position it dispenses great blessing. Being thus aware of the danger, it is able to undertake great enterprises, such as crossing the great water. (When the hexagram changes into the following one, this line is on the surface of Tui, the lake, hence, unlike the preceding line, not in danger of drowning.)

Câu trong đoạn trích trên nhấn mạnh việc Hào 6 được hào 5 nhượng quyền. Điều này khiến con nghĩ đến 2 điều ứng với Trump:

1. Tin đồn Nga nhúng tay vào giúp Trump lên ngôi và biến Trump thành con rối.
2. Đảng Cộng Hòa lúc đầu gần như Trump 1 tay che trời để đấu với Dân Chủ. Hình như hiện tại vẫn còn lệ thuộc vào Trump để đấu với Dân Chủ.

======================
Tổng Kết

Dựa trên bản dich và bình luận của Wilhelm, và sự cân nhắc rõ những giới hạn cũng như giả thuyết đề ra đầu bài, con tin rằng quẻ Di ứng với Trump.

Quẻ Di chú trọng đến phần nuôi người và nuôi bản thân. Trump đã nuôi đúng người nên lên nắm quyền lực. Tuy nhiên, ông ta không chú trọng việc nuôi bản thân. Ngoài ra, hào 6 đại diện cho ông ta cần phải có sự thận trọng và anh minh của người nắm quyền tối cao. Trump đã phá đi cả điều này. Điều này, khiến con tin rằng độ số của ông ta đã giảm rất nhiều.

Mặt khác, Biden lại đang ở thế thượng phong vì tổng thể quẻ Kiền cần có sự hỗ trợ của các hào 2,4,6 (hoặc cả 1 và 3) để hào vượt khó. Biden có cả 5 hào hỗ trợ. Độ số tăng mạnh.

(Con cũng không biết dùng từ độ số có đúng không. Chắc các bác hiểu ý con muốn nói gì)


Con tin tưởng Biden sẽ chiến thắng!

Sửa bởi ATV2026: 28/09/2020 - 12:23


Thanked by 2 Members:

#27 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 12:25

Độ số = strength, dùng chữ đúng rồi .

Tôi cũng đồng ý lập quẻ BTHL không dùng điểm Sóc (như môn TV phải cộng 1 cho ngày sinh).

Trump là 1 tên giảo hoạt, biết cách chấm mút trong thương trường . Hôm nay newyork times loan tin các con số về thuế của trump cho thấy trong 10 năm ông không đóng tiền thuế .

Link sau dẫn đến lời bàn về quẻ Di do Nhân tử Nguyễn Văn Thọ bình giảng, đọc và cho ý kiến nhe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnHC

Sửa bởi Hoa Cái: 28/09/2020 - 12:30


#28 TRANDINHLONG

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 159 Bài viết:
 • 127 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 15:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có quẻ nào ứng vào các việc này không các Thầy?

#29 ATV2026

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 317 Bài viết:
 • 221 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 19:06

Thưa bác Hoa Cái,

Con đã xem sơ bình luận của các học giả Việt trước khi đọc sách của cụ Wilhelm. Theo cảm nhận của con, các cụ "giảng" chứ không "bình luận".

Chính vì các cụ giảng những bài học của quẻ nên các cụ tập trung vào những điều hay lẽ phải và dùng từ ngữ mang ý nghĩa hay và đẹp.

Còn cụ Wilhelm tập trung vào phiên dịch hơn là giảng. Cụ chỉ bình luận để giúp độc giả phương Tây không quen thuộc văn hoá TQ hiểu thêm về ý mỗi quẻ. Do đó, cách cụ dùng từ tập trung vào việc mô tả chính xác những gì người TQ nói cụ nghe. Ai muốn hiểu thế nào, suy diễn thế nào thì tùy mỗi người.

Ví dụ, đoạn trích của Mạnh Tử mang nghĩa kép. Ứng trong trường hợp Trump là xấu vì Trump nuôi giàu mà bỏ đói người nghèo.

Ứng trong một trường hợp khác sẽ là hợp tình hợp lý. Ví dụ, trường hợp tổng thống bị ám sát, nhân viên an ninh phải hi sinh thân mình bảo vệ tổng thống bằng mọi giá. Đây vừa là vì chức trách của nhân viên an ninh, vừa là vì "mạng" của tổng thống quan trọng hơn "mạng" của họ.

Chính vì nó uyển chuyển nên con có thể suy diễn sang môn chính trị.

Còn cụ Nhân Tử Nguyễn Trường Thọ viết giảng về dưỡng sinh, con liên hệ sang chính trị làm sao cho đặng.

Vậy nên, nếu để học hiểu và tự răn, con sẽ đọc sách các cụ nhà ta. Nếu để suy diễn chính trị, con đọc sách cụ Wilhelm để có thể "think out of the box"

Sửa bởi ATV2026: 28/09/2020 - 19:11


Thanked by 2 Members:

#30 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5381 Bài viết:
 • 18605 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 19:25

Immoral -- amoral

Cả 2 từ trên diễn tả tình trạng xấu xa, vô đạo đức, nhưng amoral mang tính cách điên cuồng đến mức phi nhân .

Thời Đức Quốc Xã, đám Nazi gom dân Do Thái cho vào lò đốt (trước khi giết thì đoạt tất cả các thứ như rằng vàng nạy ra). Họ giết người không chút gớm tay ---> amoral

Sau này có Polpot diệt chủng chính dân tộc mình để sọ người thành cánh đồng đầy di tích chết người (the Killing fields) ---> amoral

Nhẹ hơn là Mao Trạch Đông dùng thủ hạ làm chuyện ác (Cách Mạng Văn Hóa, Bước Nhảy Vọt) làm chết rất nhiều người . Chính ông ta vời vợ của thuộc hạ lên xe lửa để had sex rồi thư ký phải nhắc "Chủ Tịch mau bận quần, tới giờ họp rồi" ---> amoral .

Donald Trump có khuynh hướng amoral vì ông ta rất độc tài, nói dối trở thành chuyện hít thở vì ông sống trong gian dối lừa đảo nên đây là 1 tên ích kỷ lừa đảo cấp quốc tế nhưng thật ra ông chỉ lừa và làm say mê khoảng 38-42% dân Mỹ đi bầu mà thôi (trong số đó có nhiều người trung thành với đảng CH, có nhiều người cùng loại với Trump).

Immoral là xấu xa nhưng kẻ immoral còn biết che dấu . Nhưng Trump bất chấp nói toạt ra hết nên chúng ta thấy cái sai trái và mâu thuẩn của ông . Trump có biệt tài của 1 kịch sĩ lập đi lâ.p lại những cách nói lôi cuốn cường điệu .

Ngay cả chúng ta phân tích lá số BTHL cũng chắc gì mọi người đồng tình vì có những người ngu si đến mức chúng ta không cần đối đáp vì họ khác hẳn chúng ta .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 28/09/2020 - 19:27


Thanked by 2 Members:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |