Jump to content

Advertisements
Huyền Không Yếu Quyết - 玄空要訣


  • You cannot reply to this topic
No replies to this topic

#1 QuanLySo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 posts
  • 10 thanks

Posted 22/03/2022 - 21:27

玄空要訣
Huyền Không Yếu Quyết


四十八局,沒坎殞離,中有奧義:
tứ thập bát cục, một Khảm vẫn Ly, Trung Hữu áo nghĩa:
二八,三七。
nhị bát, tam thất.
天雞,水蛇並牛羊,分明二八強。
thiên kê, thủy xà tịnh ngưu dương, phân Minh nhị bát cường.
卯酉,辛乙,辰戌山,山向旺七三。
Mão Dậu, Tân Ất, Thìn Tuất sơn, sơn hướng vượng thất tam.
中五廉貞何位貴,莫被陽卦累。
Trung ngũ liêm trinh hà vị quý, mạc bị dương quái luy.


寅申,艮坤,甲與庚,仔細辯天星。
Dần Thân, Cấn Khôn, Giáp dữ Canh, tử tế biện thiên tinh.
三元排龍有不全,源自天元造化端。
tam nguyên bài long hữu bất toàn, nguyên tự thiên nguyên tạo hóa đoan.
九運飛星挨排去,難參一九壬丙山。
cửu vận phi tinh ai bài khứ, nan tham nhất cửu Nhâm Bính sơn.
壬丙兩山無旺運,一九運中無旺山。
Nhâm Bính lưỡng sơn vô vượng vận, nhất cửu vận Trung Vô vượng sơn.


取其合十打劫法,造化天機可參全。
thủ kì hợp thập đả kiếp pháp, tạo hóa thiên cơ khả tham toàn.
一九運中逢合十,乾巽,巳亥得四山。
nhất cửu vận Trung phùng hợp thập, Kiền Tốn, Tị Hợi đắc tứ sơn.
北斗七星打劫去,氣貫三元運貞安。
bắc đẩu thất tinh đả kiếp khứ, khí quán tam nguyên vận trinh an.
丙火二四七炎炎,壬水咚咚逢七三。
Bính hỏa nhị tứ thất viêm viêm, Nhâm thủy đông đông phùng thất tam.


壬丙二山雖無運,城門一訣可細參。
Nhâm Bính nhị sơn tuy Vô vận, thành môn nhất quyết khả tế tham.
一運排去午丁戌,適時不需拘。
nhất vận bài khứ Ngọ Đinh Tuất, thích thời bất Nhu câu.
木兔金豬秘密深,離九方合真。
mộc thố kim trư bí mật thâm, Ly cửu phương hợp chân.
旺山旺向,配城門,合十與打劫。
vượng sơn vượng hướng, phối thành môn, hợp thập dữ đả kiếp.


歲月流星並日時,世間少人識。
tuế nguyệt lưu tinh tịnh nhật thời, thế gian thiểu Nhân thức.
泰和局內三般卦,於今少人話。
Thái hòa cục nội tam bàn quái, ư kim thiểu nhân thoại.
陰是陰來陽是陽,坐,向莫出卦。
âm thị âm lai dương thị dương, tọa, hướng mạc xuất quái.
山水配合不顛倒,知者世間少。
sơn thuỷ phối hợp bất điên đảo, tri giả thế gian thiểu.


須記反吟與伏吟,禍起至滅門。
tu kí phản ngâm dữ phục ngâm, họa khởi chí diệt môn.
時師仔細聽訣要。秘參其中竅。
thời Sư tử tế thính quyết yếu. bí tham kì trung khiếu.
地卦水火坎離宮,一九運中忌相逢。
địa quái thủy hỏa Khảm li cung, nhất cửu vận Trung kị tương phùng.
艮寅互換二五八,輕下禍起至滅家。
Cấn Dần hỗ hoán nhị ngũ bát, khinh hạ họa khởi chí diệt gia.


三七庚甲與甲庚,須記切莫造墳塋。
tam thất Canh Giáp dữ Giáp Canh, tu kí thiết mạc tạo phần oanh.
乾巽,巳亥四六位,建屋立穴丁財廢。
Kiền Tốn, Tị Hợi tứ lục vị, kiến ốc lập huyệt Đinh tài phế.
反伏吟中禍非輕,禍發財蕩殞人丁。
phản phục ngâm trung họa phi khinh, họa phát tài đãng vẫn nhân đinh.
先師仙文細叮嚀。怕恐庸師殺人丁。
tiên sư tiên văn tế đinh ninh. phạ khủng dong Sư sát nhân đinh.


天機妙訣本無多,不妨與君說,若人參得其中秘,當與時師議。
thiên cơ diệu quyết bổn Vô đa, bất phương dữ quân thuyết, nhược nhân sâm đắc kì Trung bí, đương dữ thời Sư nghị.
若果逢人不種德,閉口深藏舌。
nhược quả phùng nhân bất chủng đức, bế khẩu thâm tàng thiệt.
玄機妙訣說與君,可比世間珍。
huyền cơ diệu quyết thuyết dữ quân, khả bỉ thế gian trân.


Nguồn chữ Hán: Phúc Sơn Đường
Phiên âm: QLS


Similar Topics Collapse

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |