Jump to content

Advertisements
Bình Dương Thiên Kim Quyết - 平洋千金訣 - Vô Cực Tử trứ


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 QuanLySo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 22/03/2022 - 22:05

平洋千金訣
Bình Dương Thiên Kim Quyết


--- 無極子著 ---
--- Vô Cực Tử trứ ---


堪輿之文繁且多,要訣盡包羅;
kham dư chi văn phồn thả đa, yếu quyết tận bao la ;
勸君平洋看水龍,灣曲是真蹤。
khuyến quân bình dương khán thủy long, loan khúc thị chân tung.
直來直去氣不收,下了死龍頭;
trực lai trực khứ khí bất thu, hạ liễu tử long đầu ;
曲處不分名真息,逆上胎斯結。
khúc xử bất phân danh chân tức, nghịch thượng thai tư kết.


穴後分流氣脈空,葬下便遭凶;
huyệt hậu phân lưu khí mạch không, táng hạ tiện t*o hung ;
單龍轉結氣脈和,子息自登科。
đan long chuyển kết khí mạch hòa, tử tức tự đăng khoa.
更有群龍相護應,富貴天然定;
canh Hữu quần long tương hộ ứng, phú quý thiên nhiên định ;
水龍首尾要知因,穴道可相親。
thủy long thủ vĩ yếu tri nhân, huyệt đạo khả tương thân.


水龍葬法分三格,時師尚未得;
thủy long táng pháp phân tam cách, thời Sư thượng vị đắc ;
蕩龍帶秀亦堪扦,又有落河邊。
đãng long đái tú diệc kham thiên, hựu hữu lạc hà biên.
公行幹水人人見,不及私情戀;
công hành cán thủy Nhân Nhân kiến, bất cập tư tình luyến ;
第一看水先看來,駁雜不須裁。
đệ nhất khán thủy tiên khán lai, bác tạp bất tu tài.


但見來源從一卦,此地真無價;
đãn kiến lai nguyên tòng nhất quái, thử địa chân vô giá ;
來情得令福周全,非時禍亦專。
lai tình đắc lệnh phúc chu toàn, phi thời họa diệc chuyên.
得令失令觀九氣,此是先天數;
đắc lệnh thất lệnh Quan cửu khí, thử thị tiên thiên số ;
一卦統三顛倒顛,關竅此中傳。
nhất quái thống tam điên đảo điên, Quan khiếu thử Trung truyền.


左右挨加順逆行,分明辨五星;
tả hữu ai gia thuận nghịch hành, phân minh biện ngũ tinh ;
管一帶二人不知;禍福不差遲。
quản nhất đái nhị Nhân bất tri; họa phúc bất sai trì.
惟有乾坤一大關,代代作高官;
duy Hữu càn khôn, kiền khôn nhất Đại Quan, đại đại tác cao Quan ;
交媾陰陽妙更元,差遲禍難言。
giao cấu âm dương diệu canh nguyên, sai trì họa nan ngôn.


來龍生氣既乘時,作法更精微;
lai long sinh khí Kí thừa thời, tác pháp canh tinh vi ;
從來穴有諸般法,不許差毫髮。
tòng lai huyệt Hữu chư bàn pháp, bất hứa sai hào phát.
信手拈來皆妙道,處處為真造;
tín thủ niêm lai giai diệu đạo, xử xử vi chân tạo ;
若將吉地變為凶,笑殺眼朦朧。
nhược tướng cát địa biến vi hung, tiếu sát nhãn mông lung.


先天體格後天用,本末分輕重;
tiên thiên thể cách hậu thiên dụng, bản mạt phân khinh trọng ;
內氣外氣為經緯,聯絡無相悖。
nội khí ngoại khí vi kinh vĩ, liên lạc Vô tương bội.
上天列宿五行精,三分論挨星;
thượng thiên liệt túc ngũ hành tinh, tam phân luận ai tinh ;
元辰一滴為真蒂,太極生天地。
nguyên thần nhất tích vi chân đế, thái cực sinh thiên địa.


時師不明生剋理,進退無憑據;
thời Sư bất Minh sinh khắc lý, tiến thối Vô bằng cứ ;
紫微北極坐中央,天星佈八方。
tử vi bắc cực tọa trung ương, thiên tinh bố bát phương.
二十四山雙雙起,父母相交際;
nhị thập tứ sơn song song khởi, phụ mẫu tương giao tế ;
天然向法認金龍,十字問真蹤。
thiên nhiên hướng pháp nhận kim long, thập tự vấn chân tung.


金龍來短近安排,來長遠處裁;
kim long lai đoản cận an bài, lai trường viễn xử tài ;
不辨天星犯差錯,葬下多蕭索。
bất biện thiên tinh phạm sai thác, táng hạ đa tiêu sách.
三星五吉神仙法,體用多包括;
tam tinh ngũ cát thần tiên pháp, thể dụng đa bao quát ;
下手當知直達機,補救得便宜。
hạ thủ đương tri trực đạt cơ, bổ cứu đắc tiện nghi.


近應遠應要清純,錯亂禍來頻;
cận ứng viễn ứng yếu thanh thuần, thác loạn họa lai tần ;
三元變化可通神,死執便非經。
tam nguyên biến hóa khả thông thần, tử chấp tiện phi kinh.
去水之方有還氣,時朝少能會;
khứ thủy chi phương Hữu hoàn khí, thời triêu thiểu năng hội ;
會得水龍來去情,分房知廢興。
hội đắc thủy long lai khứ tình, phân phòng tri phế hưng.


古人又有脩龍訣,與君相會說;
cổ Nhân hựu Hữu tu long quyết, dữ quân tương hội thuyết ;
濬疏得法自天全,一點作根源。
tuấn sơ đắc pháp tự thiên toàn, nhất điểm tác căn nguyên.
血脈流通百脈勻,化育自陽春;
huyết mạch lưu thông bách mạch quân, hóa dục tự dương xuân ;
平洋與山法不一,坐後空尤吉。
bình dương dữ sơn pháp bất nhất, tọa hậu không vưu cát.


左右低平前面高,旺氣產英豪;
tả hữu đê bình tiền diện cao, vượng khí sản anh hào ;
極低便作水來論,乾流亦有神。
cực đê tiện tác thủy lai luận, Kiền lưu diệc hữu thần.
平洋三法須要知,持此與君推;
bình dương tam pháp tu yếu tri, trì thử dữ quân thôi ;
山中帶骨真氣結,浮土反成拙。
sơn Trung đái cốt chân khí kết, phù thổ phản thành chuyết.


葬水還勝葬山好,山能真穴少;
táng thủy hoàn thắng táng sơn hảo, sơn năng chân huyệt thiểu ;
山龍向法有差殊,入手可詳推。
sơn long hướng pháp Hữu sai thù, nhập thủ khả tường thôi.
龍經萬卷話成虛,不及一篇書。
long kinh vạn quyển thoại thành hư, bất cập nhất thiên thư.


Nguồn chữ Hán: Phúc Sơn Đường
Phiên âm: QLS

Sửa bởi QuanLySo: 22/03/2022 - 22:06Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |