Jump to content

Advertisements




Thánh Nhân trong "Sấm Trạng Trình" - Phao chuyên dẫn ngọc


24 replies to this topic

#1 catdang

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 471 Bài viết:
 • 64 thanks

Gửi vào 13/12/2022 - 16:47

Phao chuyên dẫn ngọc

Đề tài “Sấm Trạng Trình” này đúng là quá dài rồi thật khó cho những bạn không theo dõi từ đầu


Hôm nay tôi xin được làm việc ném ngói đí cho ngọc lộ ra: “Phao chuyên dẫn ngọc” hy vọng giúp các bạn mới đọc lần đầu nên xin lấy tiêu đề như vậy.

Hơn 400 năm trước Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dự ngôn về Chính Vương truyền Pháp Tam lương tự - CHÂN THIỆN NHẪN , dân gian gọi dự ngôn này là “Trạng Nguyên Trình thị sấm ký”, “Trình công sấm kí”, “Sấm kí bí truyền” hay gọi chung là “Sấm Trạng Trình” .
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm chữ Hán: 阮秉謙; 1491-1585), tên huý là Văn Đạt (文達), tự là Hanh Phủ (亨甫), hiệu là Bạch Vân am cư sĩ (白雲庵居士), được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử (雪江夫子), là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa nước ta trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hế kỷ 16.
Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Lê Mạc phân tranh, cũng như tài tiên tri các tiến triển của lch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng Nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

riều Mạc, ông được Vua Mạc Phúc Hải phong tước “Trình Tuyền Hầu” năm Giáp Thìn 1544, rồi thăng tới “Trình Quốc công” (程國公) mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình.
Theo nguồn Wikipedia thì Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ngày 13 tháng 05 năm 1491, sử sách thì không có ghi ngày tháng sinh của Ông, nếu tra theo âm lịch thì đó là ngày 06 tháng 4 Al năm Tân Hợi (Ngày Tân Hợi tháng Qúy Tị năm Tân Hợi). Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mất ngày 28 tháng 11 Al năm Ất Dậu (dl 1586)
“Sấm Trạng Trình” hay “Trình công sấm ký” là những lời được cho là có tính tiên tri của Trạng Trình
Để hiểu rõ hơn về những điều gọi là “Sấm Trạng Trình” xin tìm đọc cuốn “SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ, tác giả này đã dày công sưu tầm và so sánh các bản sấm khác nhau chứ không giải nghĩa.
Sách này hiện nay có trên Internet xin xem theo nguồn trang:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu tập hợp các bản Sấm Trạng Trình lưu truyền trong dân gian thì có đến khoảng 500 câu sấm có cả chữ nôm, chữ Hán và quốc ngữ.
Điều bí ẩn lớn nhất trong “Sấm Trạng Trình” chính là nhắc đến một vị Thánh Nhân
 • Bản Sấm Trạng Trình Cư Sĩ Minh Điền Xuất Bản tại Saigon năm Mậu Tí 1948.
Dục thức thánh nhân xứ
Đa xuất ứng Bảo giang
Dục thức thánh nhân hương
Thủy lam bảo trung tàng
Dục thức thánh nhân tính
Mộc hạ liên đinh khẩu
Dục thức thánh nhân diện
Tu tẩm trương cú kiến
......................... .........................
Tư tâm dục thức thánh nhân diện
Lưỡng biên bàn ngạt tùy nhất khối
Thủ túc chánh vương tam lương tự
 • Bản Sấm ký “Sở cuồng lê dư” nhà in MAI Lĩnh xuất bản:
“Bắc phương chính khí sinh ra
Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai”
Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
Sông Bảo Giang thiên định ai hay
Lục thất cho biết ngày rày
Phụ nguyên ấy thực ở rày Tào khê
Có thầy Nhân thập đi về
Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh”
“Bảo Giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành”
“Bảo sơn thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Phá điền thiên tử giáng trần
Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm.”

3.Bản SẤM TRẠNG TRÌNH HƯƠNG SƠN-HÀ NỘI
Một đám mây xanh đứng giữa trời
Ba thằng nho nhỏ đánh nhau chơi
Thiên hạ mười phần còn có một
Bây giờ Bạch Sỹ mới ra đời
Bắc phương chính khí sinh ra
Có ông Bạch Sỹ điều hoà hôm mai
“Có thầy nhân thập đi về
Tả hữu phù trì cây cỏ là quân
Nhân sinh ngọ tuế vi sư
Tị nhân vị tướng
Thìn tuất vị tôn sư”

“Thánh nhân hương
Thuỷ chung tàng bảo cái”
“ Thánh nhân danh
Mộc hạ liên đinh khẩu
Thánh nhân diện bộ đạo đức
Nghi quảng tầm chương trích cú ”
“ Thánh nhân sinh ư bách sỉ tự tối linh
Thử nhật thiên giáng ngũ sắc vân xích quang màn tự”
Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành

4. Bản Anh Phương Sài gòn 1960
Bảo giang thiên tử xuất,
Bất chiến tự nhiên thành.
Rồi đây mới biết thánh minh,
Mừng đời được lúc hiển vinh reo hò
Cũng có kẻ non trèo biển l ội,
Lánh mình vào ở nội Ngô, Tề .
Có thầy Nhân Thập đi về ,
T ả hữu phù trì, cây cỏ thành binh”
Tàng bản Trình Công sấm ký của một nhà nho họ Nguyễn ở Thái Bình





Trạng nguyên Trình thị sấm ký


Nguồn trang :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








“Hựu viết

dục thức Thánh nhân xứ

xuất ứng Bảo Giang

dục thức Thánh nhân thất,

Bảo Cái thủy trung tàng

dục thức Thánh nhân danh,

Mộc hạ liên Đinh Khẩu

dục thức Thánh nhân nhĩ diện,

thông chước tu tầm chương cú

hựu viết

Giang Nam nhị thủy diện

ngôn tại sơn xuất vô hổ lang

thất thập nhị Hiền Tướng

phụ tá Thánh Minh Quân

phá Điền Thiên tử xuất

bất chiến tự nhiên thành”


Có thể có người không tin lắm về câu chuyện Sấm kí của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và cho rằng đó là “mê tín dị đoan” và đây là thứ may mắn còn lại qua mấy trăm năm , đó là một bản Nôm chép tay còn lưu trữ tại “Thư viện Quốc Gia Việt Nam” thời người Pháp còn đang ở Việt Nam,

Bí ẩn về Thánh Nhân trong “Sấm ký bí truyền”
(Bản thư viện quốc gia Việt Nam)





Trang 14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Trang 13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đoạn này đọc được từ 6 dòng cuối cùng bên trái của trang 14 và 4 dòng đầu tiên bên phải của trang 13, các chữ cuối cùng dễ dàng đọc được dòng thứ 4 từ bên phải trang 13 là : 名木下連丁口- Danh Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu.


谶云

聖人之生已百年

誰能識可圣人?生

但不識耳

路入巴蜀出太原

聖人之生於白齒寺,其寺最灵

此日天降五色雲,乘龍啣水噴落

赤光滿寺,寺中有異香

辰僧修在此已為聖瑞,乃養之長

其母面醜如藍,年三十而生聖

懷妊之辰三日食一鯉魚

居於江上,群魚争躍

每擇其最小,莫煮食之

後尋至白齒而生

幼弱居於江南二水縣,近加冠辰

入居太原関山,七十二賢亦至此焉

圣人午歲爲將國

巳歲爲將

戌爲賓師

鄕水中藏宝蓋駐處四壁環山

竜朝虎伏生出水宝江水遶周流

名木下連丁口

Nguồn chữ Hán lấy từ trang :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hán Việt:

Sấm vân

Thánh nhân chi sinh dĩ bách niên

thùy năng thức khả Thánh nhân ? sinh

đãn bất thức nhĩ

lộ nhập Ba Thục, xuất Thái Nguyên

Thánh nhân chi sinh ư Bạch Xỉ tự, kỳ tự tối linh

thử nhật Thiên giáng ngũ sắc vân, thừa long hàm thủy phún lạc

xích quang mãn tự, tự trung hữu dị hương

thời Tăng tu tại thử dĩ vi Thánh thụy, nãi dưỡng chi trưởng

kỳ mẫu diện xú như lam, niên tam thập nhi sinh Thánh

hoài nhâm chi thời tam nhật thực nhất lý ngư

cư vu giang thượng, quần ngư tranh dược,

mỗi trạch kỳ tối tiểu, mạc chử thực chi

hậu tầm chí Bạch Xỉ tự nhi sinh

ấu nhược cư ư Giang Nam Nhị Thủy huyện

cận gia quan thời nhập cư Thái Nguyên Quan Sơn

thất thập nhị hiền diệc chí thử diên

Thánh nhân Ngọ tuế vi tướng quốc

Tỵ tuế vi tướng

Tuất vi tân sư

hương Thủy Trung Tàng Bảo Cái, trú xứ tứ bích hoàn sơn

long triều hổ phục, sinh xuất thủy Bảo Giang thủy nhiễu chu lưu

danh Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu



*dấu?là chữ chưa tra ra được.

Tạm dịch :
Sấm rằng:
Thánh Nhân sinh ra đã được 100 năm rồi.
ai là người có thể biết Thánh Nhân ra đời (khi nào, ở đâu).
chỉ là không biết mà thôi.
đường đi vào Ba Thục, đi ra Thái Nguyên
Thánh Nhân sinh ở chùa Bạch Xỉ chùa đó rất thiêng.
Ngày hè trời giáng mây ngũ sắc, Rồng ngậm nước phun mưa đầy trời, ánh sáng đỏ đầy chùa, trong chùa có hương thơm lạ.
Thầy Tăng tu tại đó cho là điềm thánh, bèn nuôi đến lớn.
Mẹ ông diện xấu như lam, tuổi 30 sinh ra Thánh.
Khi mang thai 3 ngày ăn một con cá chép, đàn cá ở đầu sông tranh nhau ăn dược, mỗi kỳ chọn lấy con nhỏ nhất, không thì không nấu.
Cuối cùng tìm đến chùa Bạch Xỉ mà sinh.
Lúc còn nhỏ ở huyện Giang Nam Nhị Thủy.
gần đến năm 18, đôi mươi vào ở núi Thái Nguyên nơi cửa Quan (ải).
72 người tài giỏi đều đến giúp vậy.
Thánh nhân tuổi Ngọ làm tướng quốc.
tuổi Tỵ làm tướng.
Tuất được mời làm quý thầy
Quê hương ở chỗ "trong nước có chứa vật quý"
Trú ngụ ở xứ : bốn vách núi vây quanh (thế đất) rồng chầu hổ phục, nước sinh ra từ Bảo Giang chảy vòng vèo uốn lượn quanh.
Danh là “Đinh Khẩu” liền bên dưới “Mộc”.


Toàn bộ đoạn “Sấm vân” này giải ra là Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê hương và xứ sở của vị Thánh Nhân trong “Sấm Trạng Trình”. Xin không đi giải các đoạn sấm bằng chữ quốc ngữ ở trên nữa.

Để các bạn dễ theo dõi xin lưu ý cách giải chủ yếu ở đây là tìm từ “đồng âm” của chữ Hán, chữ Hán-Việt có đặc điểm là nhiều chữ khác nhau nhưng lại đọc như nhau. Ngày nay học sinh Việt Nam chúng ta học rất nhiều từ là âm của chữ Hán gọi là từ Hán-Việt nhưng không biết mặt chữ Hán là chữ Hán nào nên nhiều khi không hiểu hàm nghĩa chính xác.

聖人之生已百年

Thánh nhân chi sinh dĩ bách niên- hiểu là Thánh Nhân lấy năm sinh là “Tùng bách mộc”- năm mạng cây bách, cây bá, cây tùng.






聖人之生已百年

誰能識可圣人生

thùy năng thức khả Thánh nhân sinh?

đãn bất thức nhĩ

Hàm ý của câu này nghĩa là : Thánh Nhân xuất hiện rồi, nhiều người biết rôi , bạn đã nghe danh Ngài rồi thì đoạn sấm này mới được giải ra, chỉ là không biết rằng Ngài chính là Thánh Nhân trong Sấm mà thôi.
Đãn bất thức nhĩ” nghĩa là : Chỉ là không biết như thế.
Câu này cũng có thể có hàm nghĩa là: Ai mà biết Thánh Nhân trong sấm thì không phải do bạn tự biết mà do nhiều người khác đã chỉ điểm giúp cho bạn nhưng cả họ và bạn đều không nhận thức được điều đó.

路入巴蜀出太原

lộ nhập Ba Thục, xuất Thái Nguyên

Chữ “ba” này là tên địa danh “Ba Thục
Tứ Xuyên (: 四川) là một tỉnh nằm ở tây nam của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tỉnh lị của Tứ Xuyên là Thành Đô, một trung tâm kinh tế trọng yếu của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ây Trung Quốc. Giản xưng của Tứ Xuyên là Thục (蜀), do thời Tiên Tần, trên đất Tứ Xuyên có hai nước chư hầu là Thục và Ba, nên Tứ Xuyên còn có biệt danh là Ba Thục (巴蜀).
Thái Nguyên (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: 太原; Tàiyuán; : T'ai-yüan) là tỉnh lỵ của tỉnh sơn Tây, Trung Quốc. Thái Nguyên được mệnh danh là "cửu triều cổ đô", Thái Nguyên là một trong những thành thị có số hạng mục di sản văn hoá nhiều nhất. Ngoài ra, Thái Nguyên còn là "thành thị lữ du ưu tú Trung Quốc", "thành thị viên lâm quốc gia", "danh thành văn hoá lịch sử". Thái Nguyên nằm ở bắc bộ bồn địa Tấn Trung, dựa lưng vào Nhị Long Sơn, Sông Phần chảy qua thành phố từ phía bắc. Thái Nguyên được xác định là một cơ sở của ngành vật liệu mới và chế tạo tiên tiến tại Trung Quốc.
“lộ nhập Ba Thục, xuất Thái Nguyên” – ý là hãy tìm đường đi trên đất Hán, bằng chữ của người Hán , kết quả giải ra cũng là người Trung Quốc, đất Trung Quốc.

聖人之生於白齒寺,其寺最灵

Thánh nhân chi sinh ư Bạch Xỉ tự, kỳ tự tối linh


Hiểu đúng là :
Tên Thánh Nhân là Bạch Sĩ, Chữ đó tối linh.

Bạch X” (白齒) – “Răng trắng là che giấu chữ “Bạch Sĩ(白士), “Xỉ” và “ “ người Việt đọc lên là giống hệt nhau.
Chữ “Tự” ()- “chùa” để giấu chữTự” ()- ch ,tên”.
chi sinh” (之生) là chỉ tên (tự) được đặt ra ghi trên giấy tờ.
Vậy “Bạch Sĩ (白士) là tên của Thánh Nhân, chứ không phải “Thánh Nhân sinh ở chùa Bạch Xỉ”.
“Bạch Sĩ” (白士) là “Sĩ nghèo” , “Sĩ thanh bần” tức là một Vị Thầy (Sư Phụ) nghèo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là sĩtâm mà không có của.
Chữ “bạch” 白 còn có nghĩa là “cho không, miễn phí”, “rỗng không”, tiếng thưa bẩm với người trên.

Giải ra là: chữ “SĨ”- () ghép với chữ “TÂM”- () là chữ “CHÍ”- ()
Chữ 志- “CHÍ” đồng âm với chữ “chí”-庤 nghĩa là “rất cùng rất cực”, “Chí Thánh, Chí Tôn” nên viết:“其寺最灵”- hiểu là “chữ đó tối linh” .

此日天降五色雲,

thử nhật Thiên giáng ngũ sắc vân,

Trời có mây ngũ sắc là cảnh trời chiều mùa hè, khi mặt trời sắp lặn chui vào đám mây nặng hơi nước thì ánh nắng sẽ tạo ra quầng mây ngũ sắc. Bạn hãy đợi sang hè ngày nào có mây đằng tây khoảng 5, 6 giờ chiều có thể bạn sẽ thấy mây ngũ sắc lúc đó bạn sẽ hiểu rõ hàm ý câu sấm này.
Câu này là tả hàm nghĩa của chữ HỒNG - Bao la , rộng lớn mãi, con người khi đứng dưới bầu trời chiều khi mắt trời sắp tắt nắng sẽ thấy cảm giác nhỏ bé trước sự bao la của bầu trời, “bầu trời” là cách diễn tả dễ hiểu nhất của chữ Hồng - “bao la, rộng lớn”, “Trời giáng mây ngũ sắc” là câu văn đặc sắc để diễn tả chữ “Hồng”

乘龍啣水噴落

thừa long hàm thủy phún lạc

Rồng ngậm nước phun mưa là chữ Hồng - 洚 trong “Hồng thủy” nghĩa là: nước chảy tràn, nước lụt.

赤光滿寺,

xích quang mãn tự

Hiểu là “chữ ấy đầy sắc đỏ” là chữ Hồng - 紅- màu hồng, màu đỏ.

寺中有異香

tự trung hữu dị hương

Hiểu là : “Trong chữ ấy có mùi thơm lạ” , có mùi thơm lạ là các “bông hoa” chữ Hán là Hồng - 红- loài hoa nói chung


Đoạn này đã giải chi tiết được tên Thánh Nhân là chữ “Chí”- 志 và lót chữ “Hồng”- 洪 : Hồng Chí


辰僧修在此已為聖瑞,乃養之長

thời Tăng tu tại thử dĩ vi Thánh thụy, nãi dưỡng chi trưởng


Hàm ý của câu này là : Cứ tìm ở câu chữ, mặt chữ, ý tứ sẽ ra tên Thánh, đừng tìm ở ngoài thực tế, từ đầu đến cuối cũng là theo cách đó sẽ tìm thấy.

其母面醜如藍,年三十而生聖

kỳ mẫu diện xú như lam, niên tam thập nhi sinh Thánh


Chữ “Xú” - 醜 (xấu xí) cũng là chữ “Sửu” – trong 12 địa chi. Trong 12 địa chi thì chữ này đọc là “Sửu”.
Kỳ mẫu diện xú như lam” nghĩa thật là: “kỳ mẫu diện sửu như lam” – nghĩa của câu đó là “làm mẹ vào sửu xanh như lam
SỬU NHƯ LAM – Sửu xanh như lam là “Quý sửu” vì hai can Nhâm, Qúy thuộc Thủy, chỉ có Quý sửu chứ không có Nhâm sửu, trong văn học người ta hay viết: “Xuân lai hồ thủy lục như lam” hay “Xuân lai giang thủy lục như lam”.
“niên tam thập nhi sinh Thánh” – Câu này hiểu là sinh Thánh vào năm thứ 30 chứ không phải là năm 30 tuổi.
Lấy ra 60 hoa giáp từ Giáp Tý - Qúy Hợi, năm thứ 10 là “Qúy Dậu”, năm thứ 20 là “Qúy Mùi” năm thứ 30 là QUÝ TỊ.
Nghĩa của đoạn Sấm này là Thánh Nhân được mẹ sinh ra vào “Quý sửu, Quý tị”, đó là năm tháng ngày hay giờ? Xin đợi đến cuối ta lại quay lên sẽ biết.

懷妊之辰三日食一鯉魚

居於江上,群魚争躍

每擇其最小,莫煮食之

hoài nhâm chi thời tam nhật thực nhất lý ngư

cư vu giang thượng, quần ngư tranh dược

mỗi trạch kỳ tối tiểu, mạc chử thực chi


Mấy câu này nghĩa là khi Thánh Mẫu có mang ông Thánh thì ăn “cá chép” ba ngày ăn một con, đàn cá sống ở đầu sông tranh dược chọn “lấy con nhỏ nhất, không thì không nấu”.
Ở đây chính là lấy ý từ kinh nghiệm Y học cổ truyền dân gian của người Việt Nam dùng cá chép- lý ngư để “dưỡng thai” khi phụ nữ mang thai thì cho “ăn cháo cá chép”, chữ “Nhâm” - 妊- “mang thai” đồng âm chữ “Nhâm”- trong thiên can- . Chữ Nhâm- cũng có nghĩa là mang thai.
“lấy con nhỏ nhất, không thì không nấu” là chọn lấy chữ “” hay “” hay “Tử” -
Chữ Tí, tử: (Tính từ) Nhỏ, non. Như vậy đọc lên “nhâm tý” cũng có nghĩa là: em bé ở trong bụng mẹ.
“hoài nhâm chi thời tam nhật thực nhất lý ngư,cư vu giang thượng, quần ngư tranh dược,mỗi trạch kỳ tối tiểu, mạc chử thực chi”.
Mấy câu này nghĩa của nó giải ra là : Mẹ của Ông Thánh khi chưa sinh ra ông còn mang thai là ngày “Nhâm Tý” – Sinh ra Thánh Nhân về sau là ngày “Qúy Sửu” vì trong bảng 60 hoa giáp thì Qúy Sửu là liền sau Nhâm Tý. Nếu như bạn sinh ra tháng ngày hay giờ có chữ là “quý sửu” thì “nhâm tý” là bạn đang trong bụng mẹ.

後尋至白齒而生

hậu tầm chí Bạch Xỉ tự nhi sinh

Câu này nghĩa là : Sau này tìm thấy chữ “BẠCH XỈ” – “白齒” là chữ “CHÍ” - .

幼弱居於江南二水縣,近加冠辰

入居太原関山,七十二賢亦至此焉

ấu nhược cư ư Giang Nam Nhị Thủy huyện

cận gia quan thời nhập cư Thái Nguyên Quan Sơn

thất thập nhị hiền diệc chí thử diên


Những câu này hàm nghĩa là Thánh Nhân từ nhỏ đến lớn là ở đất Trung Quốc, 72 người hiền đến giúp cùng giáng sinh ở đó.

圣人午歲爲將國

巳歲爲將

戌爲賓師

Thánh nhân Ngọ tuế vi tướng quốc

Tỵ tuế vi tướng

Tuất vi tân sư


Theo luật sinh khắc ngũ hành thì : “khắc mình là người trên, mình khắc là người dưới, ngang hòa là anh em”. Ví dụ : Kim khắc Mộc thì Kim là người trên, mộc là người dưới, kim với kim, mộc với mộc là ngang hòa bằng nhau.
Với 12 địa chi người ta xếp thành 3 “tứ hành xung” là “Tý-ngọ-mão-dâu”, “Dần-thân-tị-hợi” và “Thìn-tuất-sửu-mùi”, thực ra phải nói là “tứ địa chi xung” mới đúng vì “Thìn-tuất-sửu-mùi” là cùng một hành thổ, nhưng cách nói này đã quen thuộc rồi.
Đoạn sấm trên là dùng chính cách nói sai từ 4 địa chi thành “tứ hành” trong “tứ hành xung” để viết mật mã về ngày tháng năm sinh của Thánh Nhân.
Viết “TÝ-NGỌ-MÃO-DẬU” sau đó chọn chữ MÃO làm năm sinh vì MÃO đứng sau NGỌ, NGỌ là “tướng quốc” là bề trên của MÃO. MÃO làm lính là người dưới.
Chọn Tị làm tháng sinh vì trong lịch âm thì Tị gọi là “lệnh của tháng tư âm lịch” lệnh của tháng chính là “Vi tướng” – làm tướng bởi vì tướng là người ra lệnh.
Viết THÌN-TUẤT-SỬU-MÙI sau đó chọn SỬU làm ngày sinh – Vì Tuất làm “Quý Thầy” là người trên thì Sửu đứng sau Tuất sẽ làm học trò là người dưới.
Bên trên ta đã giải ra : Thánh Nhân sinh ra vào Quý Sửu, Quý Tị, kết hợp câu này ta sẽ được Thánh Nhân sinh ngày : Quý Sửu, tháng Quý Tị, năm Tân Mão.
Ở câu “niên tam thập nhi sinh Thánh” ta được chữ “QUÝ TỊ”.
Năm Mão có tháng QUÝ TỊ theo luật “giáp kỷ hoàn gia giáp” sẽ là năm TÂN MÃO.
GIÁP KỶ HOÀN GIA GIÁP
ẤT CANH BÍNH TÁC SƠ
BÍNH TÂN TÙNG MẬU KHỞI
ĐINH NHÂM CANH TÝ CƯ
MẬU QUÝ TẦM NHÂM TÝ”.
Năm Tân Mão bắt đầu đếm từ tháng một: Mậu tí, tháng chạp: kỷ sửu, tháng giêng: canh dần, tháng hai: tân mão, tháng ba: nhâm thìn, tháng tư: quý tị ………

Như vậy Thánh Nhân sinh ngày: QUÝ SỬU, tháng QUÝ TỊ, năm TÂN MÃO.

鄕水中藏宝蓋

hương Thủy Trung Tàng Bảo Cái


Câu này nghĩa là: Quê hương “Trong nước chứa vật quý” hiểu ngược lại nghĩa là “Vật quý báu bị ngâm nước”.
“Vật quí báu” nhất đối với tất cả mọi người không phải là kim cương hay vàng bạc châu báu …mà chính là ĐIỀU PHÚC, ĐIỀU LÀNH, ĐIỀU TỐT ĐẸP là chữ “Cát” -吉 - cát tường, tốt lành, điềm lành, điều phúc ngược nghĩa với chữ “hung”.
“Bị ngâm nước” là chữ “lâm” -淋 – ngâm nước, tưới, dầm nước…
Vậy quê hương của Thánh Nhân người Việt Nam đọc lên là: “Cát Lâm”.

Cát Lâm (吉林) - là một tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc, thủ phủ là Thành phố Trường Xuân.
Các bạn lưu ý nhé : Chữ lâm - 林 trong “Cát Lâm” có nghĩa là khu rừng, viết là hai chữ Mộc - 木, chữ lâm “ngâm nước” thì viết thêm bộ thủy - 氵- phía trước.

駐處四壁環山

竜朝虎伏生出水宝江水遶周流

trú xứ tứ bích hoàn sơn

long triều hổ phục, sinh xuất thủy Bảo Giang thủy nhiễu chu lưu


Xin dịch là : Ở xứ có bốn vách núi vây quanh, long chầu hổ phục, nước sinh ra từ Bảo Giang chảy vòng quanh.
Ở xứ có bốn vách núi vây quanh, long chầu hổ phục là hàm nghĩa của chữ : TRUNG -- gia.
“sinh xuất thủy Bảo Giang thủy nhiễu chu lưu”- Nước sinh ra từ sông Hán chảy vòng quanh, viết tuy văn hoa nhưng chỉ là nhắm vào chữ NƯỚC – QUỐC GIA -國, còn có thể hiểu là “nước” của sông Hán, nước Hán.
Bảo giang – sông quý báu, là chỉ Thiên hà- sông Ngân. Ngân hà, hà Hán
Chữ Hán có 2 chữ dịch sang tiếng Việt là chữ “nước” đó là chữ “Thủy” - 水 và chữ “Quốc” -國 – Quốc gia.
Tiếng Việt hiện đại gọi các quốc gia trên thế giới là “nước” : nước Việt Nam, nước Mỹ, nước Lào, nước Nhật, nước Anh, nước Nga…nhưng lại dùng chữ “Liên Hợp Quốc –UN” chứ không phải là “liên hợp nước”, thời trước đây vẫn có dùng chữ “quốc” như Anh quốc.Mỹ quốc v.v…. Trong đoạn sấm này là dùng chữ “nước” – Thủy trong tiếng Việt hiện đại để chỉ chữ “nước” – Quốc國.

“trú xứ tứ bích hoàn sơn,long triều hổ phục, sinh xuất thủy Bảo Giang thủy nhiễu chu lưu”
Nghĩa là : Thánh Nhân trú ở nước ở giữa “ TRUNG QUỐC” -中國
Đoạn sấm này ý tứ sâu xa là chữ Sơn Hà- Quốc Gia. Sơn Hà ở giữa hay Quốc Gia ở giữa là Trung Quốc.

名木下連丁口

danh Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu.

Có bản sấm chép là :

Dục thức Thánh Nhân tính

Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu


Chữ Danh - 名 - ở đây nghĩa là họ- “tính” 姓 của Thánh Nhân, khi xưng danh chính là xưng “họ”- “tính” chứ không phải là xưng tên- “tự” ví dụ như: Khổng tử, Mạnh tử, Ngài Trump, Mr Nguyễn….thì đó chính là “danh” xưng theo họ - “tính”.
丁口 – “Đinh Khẩu” trong tiếng Hán nghĩa là “người đàn ông trưởng thành”, khi sinh thêm một đứa con trai thì là thêm “đinh” và thêm “khẩu”, khi sinh con gái thì chỉ thêm “khẩu” mà không thêm “đinh”. Dưới chế độ của Vua thì sưu thuế, đi lính, đi phu, các khoản nộp cho làng xã hay góp “giỗ họ” đều là tính trên đầu “đinh” – đàn ông. “Đinh Khẩu” là ẩn ngữ của chữ “tử” hay ”tí” hay “tý”- 子 – đứa con, con trai, đàn ông.

Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu

Nghĩa là viết chữ “tử”- 子 liền bên dưới chữ “mộc” -木 là chữ “Lý” hay “Lí” , họ Lý -李

Như vậy họ “tính” hay “danh” của Thánh Nhân là họ “Lý” hay “Lí”.

Viết đầy đủ tiếng Hán họ tên của Thánh Nhân là: 李洪志 Tiếng Việt : Lý Hồng Chí.

TOÀN BỘ ĐOẠN “SẤM VÂN” NÀY GIẢI RA LÀ :
- Thánh Nhân sinh ra và lớn lên tại đất người Hán –
Quê hương Ông là : Cát Lâm , Trung Quốc.
- Ông tên họ là: LÝ HỒNG CHÍ.
- Ông sinh ngày: Quý Sửu, tháng Quý Tị, năm Tân Mão. Năm “Tùng Bách Mộc”.


Đoạn sấm này thật sự không dễ giải vì “chữ” thật đã được mã hóa rất cẩn thận qua 2, 3 lấn không phải chỉ là dùng lối chiêt tự, đồng âm đơn thuần nữa mà còn dùng hàm nghĩa của chữ Hán để viết ra những câu văn khá kì lạ khiến cho ai mới động vào liền cho rằng là do người chép sai , cho rằng bản này không đáng tin, đó có lẽ cũng là cách để tính “bí mật” của nó vẫn bảo tồn qua mấy trăm năm qua.

Tôi giải ra bí mật này sau khi giải một bài sấm chữ Hán từ trang “hocthuatphuongdong,org” xin hãy đọc bài “Thử lại giải sấm Trạng Trình” trên Tuvilyso,org

Nguyên văn bằng chữ HÁN:

嗚呼世事似萍篷
南北何時鐵路通
猢隱山中毛盡白
鯨居海外血由紅
雞鳴玉樹天傾北
牛出藍田日正東
若待鷹來獅子尚
世閒盡享太平風


Dịch âm Hán -Việt :


Ô hô thế sự tự bình bồng,
Nam Bắc hà thời thiết lộ thông.
Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch,
Kình cư hải ngoại huyết do hồng.
Kê minh ngọc thụ thiên khuynh Bắc,
Ngưu xuất Lam điền nhật chính Ðông.
Nhược đãi ưng lai sư tử thượng,
Thế gian tận hưởng thái bình phong .


Bài Sấm này tiết lộ Thánh Nhân sinh tại Trung Quốc vào ngày Qúy Sửu đầu tiên sau tiết Xuân Phân năm Tân Mão 1951 “ngày Phật đản 08 tháng 04 âm lịch” dương lịch là ngày 13/05/1951. Năm 1951 là thời gian chia đôi giữa hai cái chết của ông Tôn Trung Sơn 25/03/1925 và Mao Trạch Đông 09/09/1976.

Lấy 1976-1925=51 (năm) chia đôi ra lại rơi đúng vào năm 1951.

Năm 1951 đọc theo tiếng Trung là “Nhất Cửu Ngũ nhất niên” hàm nghĩa là Ngôi Cửu Ngũ chí tôn một tuổi hay Thánh Nhân ra đời, đây không phải là sự trùng hợp mà là do Thần an bài qua chữ Hán như vậy.

Năm 2018 người ta tìm thấy 2 tấm bia đá tại Thôn Thanh Trì xã Kiến Thiết huyện Tiên Lãng tỉnh Hải Phòng được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trông đó có một tấm bia là “DI NGÔN CHÍ” mà tôi đã đăng bài trên diễn đàn này.

“BIA DI NGÔN CHÍ” đã thực sự vén bức màn mây lịch sử chân thực Đại Việt, lai lịch của Trạng Trình cũng như “Sấm Trạng Trình” là gì:


Nguồn trang : Nguyendinhminh.net

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

去千年丁還釘護國

來創世越伯粵友


“KHỨ THIÊN NIÊN ĐINH HOÀN ĐINH HỘ QUỐC

LAI SÁNG THẾ VIỆT BÁ VIỆT HỮU BANG”


Vào thời Đinh Tiên Hoàng Đế thì Đấng Sáng Thế Chủ tức Phật Chủ chuyển sinh đến Đại Việt sắp đặt một Đại Việt tự chủ 越伯-“VIỆT BÁ” bên cạnh Trung Quốc 粵友 “VIỆT HỮU BANG” để cùng diễn một màn lịch sử “Vương giả trị quốc, cường giả vi anh hùng, binh chinh thiên ha” , chuẩn bị cho Đại Pháp vũ trụ khai truyền , chính là an bài để hàng nghìn năm qua Đại Việt mỗi triều đại tương ứng với các triều đại Trung Hoa lại xuất hiện nhân tài khiến phương Bắc không khuất phục được Đại Việt:
KHỨ THIÊN NIÊN ĐINH HOÀN ĐINH HỘ QUỐC”
Nghĩa là : Trải dài hàng nghìn năm qua từ thời Đinh (ta) vẫn theo giúp nước.

“SẤM TRẠNG TRÌNH “:

Vừa năm Nhâm Tí xuân đầu

Thanh nhàn ngồii tựa hương câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy Sấm trời

Từ Đinh đổi dời chí lục thất gian

Mỗi đời có một tôi ngoan

Giúp trong việc nước dân an thái bình


Lai lịch của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã được tiết lộ qua bia Di Ngôn Chí , Ông là chuyển thế của Thánh Nhân tại đất Việt, phương Nam…đến kết duyên cùng Đại Việt.

“TẢN THẦN TUYỂN ĐẾ VI TÂM PHẠM
ĐÀ LINH NAM THẾ BÁ THÁNH MINH”
Phần chân bia “DiNgôn chí” có hàng chữ ghi:

LAI DUYÊN VI SẤM PHỤC VIỆT TỘC

Nghĩa là : Ta làm ra Sấm để báo đáp cho Việt tộc vì đã đến đây để kết Duyên.


“Vô Phật na tri vô hữu tướng

Đáo thiền phương ngộ bản lai cơ”

Thơ : “Bạch Vân Am thi tập”


Bí mật của Thánh Nhân trong Sấm Trạng Trình được giải ra khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019 ( MẬU TUẤT, KỶ HỢI), đúng vào kỷ niệm 433 năm ngày giỗ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (28 tháng 11 Al). Trong bài “Lô hương kí”- Bài thơ trên lư hương của Trạng Trình dâng lên nhà thờ ngoại tổ của ông là Thượng thư Nhữ Văn Lan có hai câu :

lại tam tam thế hựu

lịch số sổ bách niên


Hàm nghĩa là: “Trải qua ba ,bốn trăm năm nữa, hẹn gặp lại đời ở 33
 • Trích trong sách “Công dư tiệp ký” của Vũ Phương Đề) :
Mạc Hậu Hiệp năm Diên Thành thứ 8 (1585) tức năm Ẩt Dậu tháng 11 thì ông lâm bệnh, Mậu Hiệp sai sứ đến vấn an và hỏi về quốc sự. Ông chỉ giả lời rằng: "Tha nhật quốc hữu sự cố, Cao Bằng tuy tiểu khả duyên sổ thể", nghĩa là; Sau này quốc gia hữu sự thì đất Cao Bằng tuy nhỏ cũng giữ thêm được mấy đời", ngoài ra không nói gì nữa.
Quả nhiên cách 7 năm sau thì họ Mạc mất, rồi các chúa nhà Mạc như Càn Thống, Long Thái, Thuận Đức, Vĩnh Xương, rút lui lên giữ Cao Băng được 70 năm, nghĩa là sau 3, 4 đời thì mới hoàn toàn bị diệt, coi đó thì lời của ông dự đoán chẳng sai chút nào.
Nhưng rồi trong tháng ấy giữa ngày 28 thì ông tạ thế, hưởng thọ 95 tuổi, học trò suy tôn hiệu là "Tuyết Giang phu tử", phần mộ trên một cái gò đất trong làng.


*Bài “Lô Hương Kí” (Sưu tầm từ trang họ Nhữ Việt Nam :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



“Trí hiếu dĩ phụng tiên
Vị viên nguyên phúc viên
Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên
Thế bát phùng khuyết biệt
Chu ngũ phục nguyên tuyền
Hữu xương hồ nhân thập
Hữu xí hồ song thiên
Long xà an sở ngộ
Đĩnh xuất tử tôn hiền
Nội ngoại phả nhị chi
Thuỷ chung như nhất phiên
Thời lộ huyền vi chỉ
Xuất bất hoại kỳ yên
Cung lô hương vu tổ
Kiến long vị tại thiên”


Chữ trên Bia “DI NGÔN CHÍ”:

一起

Vực tàng nhập trì dương ngoại lý, Kỷ Hợi nhất khởi hiện lai sinh thiên cơ tất đạt.

Có một hàm ý là Thiên cơ bị lộ ra năm Kỷ Hợi nằm ở “dương ngoại” là bên ngoài nước ta là đời sau của Ông Đạt tức Trạng Trình, chữ “LAI SINH” là đời sau , kiếp sau.

Chữ “Lại” trong bài “Lô hương ký” trong chữ Hán cũng dùng như chữ “Lai” nhưng trong chữ Nôm có nghĩa là “ĐI LẠI”.
Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên


Lấy năm mất của Trạng Trình : 1585 + 300+ 33 + 33 = 1951 Tân Mão

Câu đối của Trạng Trình tại nhà thờ họ Lều (Thường Tín Hà nội)

“TỨ BÁCH NIÊN TIỀN CHUNG PHỤC THỦY

THẬP TAM THẾ HẬU DỊ NHI ĐỒNG”


Bia “Di Ngôn Chí”

“BẠCH VÂN HOÀN THỦY TỨ BÁCH NIÊN

TUYẾT GIANG PHẦN DỮ HÓA TẢ ĐIỀN”


Thánh Nhân giải ra năm Kỷ Hợi không có lẽ nào chính là kiếp sau của Trạng Trình?

Bản Sấm Sở cuồng :





“Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn

Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

Tiền sinh cha mẹ đà cách trở

Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

“Hỏa thôn” là thôn Nam, nước Nam
“Tiền sinh” là kiếp trước
“Hậu sinh” là kiếp sau
« đà » là dòng Bạch Đà
« Bảo giang môn » là cửa sông Thiên hà, là nước Hà hán, nước Hán- Trung Quốc.

« Dục thức Thánh Nhân hương

Qúa Kiều Bắc phương

Danh vi Nguyễn gia tử

Kim tịch sinh Ngưu lang »


« Sấm ký bí truyền » bản : Thư viện Quốc Gia :

Dòng 12, 13 trang 13 : (xem hình ảnh ở trên)

« Như Thần như Thánh diệc như Tiên

Ngã thị Nam bang nhất Trạng Nguyên

Ngô kiến Ngô dân Ngô vĩnh thán

Ngô gian Ngô địa nhạc Ngô thiên »


Một Người ở nước Ngô nói rằng Ông là một Trạng nguyên nước bang giao phía Nam là nước Việt, nay Ông ở Ngô, người Ngô,nhà Ngô, đất Ngô, trời Ngô…

Thơ “ Bạch Vân Am thi tập” :

“Hồng nhật Đông thăng tri đại hải

Bạch Vân tây vọng thị Thần Châu.




Có một bài sấm lưu truyền trong Tôn giáo gọi là bài “Bửu Sơn Kỳ Hương” như sau:

寶玉君明天越元

山中師命地南前

奇年狀再新復國

香出程生造業安



Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyên

Sơn Trung Sư Mệnh Địa Nam Tiền

Kỳ Niên Trạng Tái Tân ph... q...

Hương Xuất Trình Sanh Tạo Nghiệp Yên


Nếu để như vậy rất là tối nghĩa nên họ cho rằng đây là một bài sấm mà các chữ đã bị dảo chố cho nhau, nếu sắp xếp lại thì có lẽ có rất nhiều nghĩa khác nhau.
Nay ta thử sắp xếp lại một cách sẽ được thế này :

THIÊN TRUNG BẢO SƠN MỆNH ĐẠO QUÂN

ĐỊA TIỀN NAM VIỆT NGUYỄN MINH SƯ

KỲ NIÊN TÁI TẠO TÂN QUỐC NGHIỆP

TRẠNG TRÌNH PHỤC SINH XUẤT HƯƠNG YÊN


Dịch nghĩa hàm ý là : Trên Trời cao vốn là Đấng Chủ của Đạo, đến đất Nam Việt là để diễn một vai Minh Sư. Đến một năm kia Ta sẽ tái tạo lại hòan toàn mới quốc nghiệp, danh thơm Trạng Trình lại nổi tiếng lại.

Thánh Nhân trong “SẤM TRẠNG BÙNG”
Phùng Khắc Khoan ( 馮克寬;1528-1613), tự: Hoằng Phu, hiệu: Nghị Trai, Mai Nham Tử, tục gọi là Trạng Bùng (mặc dù chỉ đỗ Nhị giáp Tiến sĩ, tức Hoàng giáp); làm quan thời Lê Trung hưng và là nhà thơ
Phùng Khắc Khoan sinh năm 1528 tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hạch Thất , tỉnh Hà Tây (nay thuộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Ông là một trong những học trò yêu của Trạng Trình, tương truyền Trạng Trình bấm số biết nhà Lê sau này sẽ trung hưng lại nên khuyên ông ra phò tá Chúa Trịnh Kiểm và Vua Lê Trung Tông.
Năm 1599, Phùng Khắc Khoan được vua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ê Kính Tông được thăng làm Thượng thư bộ Công. Năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

602, thăng ông làm Thượng thư Bộ Hộ, tước Mai Quận công. Ông còn để lại bộ sấm kí còn gọi là “Phùng Thượng Thư sấm kí” hay “Sấm Trạng Bùng” trong đó nhiều câu là giống với “Sấm Trạng Trình”.

SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH
PHỤ LỤC “SẤM TRẠNG BÙNG”
Nguồn trang :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trích : đọc từ dòng thứ 4 từ phải qua.

“詩云
天下紛紛擾擾攘,
誰知圣帝在何方,
賢人欲識為臣輔,
不在蛮鄉在狄鄉
一字三人同,
月無水無火,
此圣人之名.”

Hán-Việt:

Thi vân:
Thiên hạ phân phân nhiễu nhiễu nh
ương,
thùy tri thánh đế tại hà phương.
hiền nhân dục thức vi thần phụ,
bất tại man hương tại địch hương.
nhất tự tam nhân đồng,
nguyệt vô thủy vô hỏa ,
thử thánh nhân chi danh.”


Tạm dịch :

Thơ rằng:

Thiên hạ phân phân nhiễu nhiễu nhương

Ai biết Thánh Đế ở phương nào?

Hiền nhân lòng muốn ra phò tá

Không ở Man hương ở Địch hương.

Một chữ ba người giống

Trăng vô thủy vô hỏa

Ấy là Danh Thánh Nhân”.


Giải:

不在蛮鄉在狄鄉

“Bất tại man hương tại địch hương”.

“Man”- 蛮 giản thể của chữ “man”- 蠻
Tiếng xưa chỉ chủng tộc ở phương nam Trung Quốc. Vương Bột “Khâm tam giang nhi đới ngũ hồ, khống Man Kinh nhi dẫn Âu Việt”

“Địch”- 狄 Một giống dân ở phương bắc Trung Quốc, nên còn gọi là “Bắc Địch”
Phiếm chỉ các dân tộc thiểu số phương bắc.

“Man hương” và “Đich hương” là chìa khóa để khẳng định Thánh Đế ở tai đất Bắc Địch cổ xưa tức là phía bắc Trung Quốc ngày nay, dùng chữ “Man” và chữ “Địch” chính là cái kim la bàn Bắc-Nam ý tứ là: “không thể nhầm lẫn được nữa”.

一字三人同
“Nhất tự tam nhân đồng” là lấy chữ “Mộc” -木 trong chữ “Sâm” ra, chữ “Sâm” 森– mọc dày, xum xuê - là ghép bởi 3 chữ mộc, mỗi chữ “mộc” lại ghép bởi 1 chữ “thập”- 十 và 1 chữ “nhân”- 人, nói cách khác 1 chữ “sâm” là 3 chữ “nhân thập” nên gọi là “một chữ 3 người giống nhau”

“月無水無火”
“Nguyệt vô thủy vô hỏa”
Chữ “nguyệt” - 月- trăng, còn có cách viết khác là 囝, chiết tự ra là chữ “tử”- 子 bên trong chữ “khẩu”- 口 .
Chữ “khẩu”- cái miệng, cũng là cửa sông cửa bể “thủy khẩu”, “hải khẩu”, miệng bếp lò, miệng núi lửa. “Nguyệt vô thủy vô hỏa” là lấy chữ “tử”- bên trong chữ “nguyệt” bỏ chữ “khẩu” đi.

“Nhất tự tam nhân đồng
nguyệt vô thủy vô hỏa”
Là ghép chữ “mộc” -木 với chữ “tử”- 子 được chữ “lý” -李

Danh Thánh Nhân là Lý”- họ Lý”, “Lí

Bản : “Phùng Thượng thư ký”

“Thánh Sinh Nguyễn Thị Mộc Lang

Nam Man Bắc Địch ra phương lạ lùng”


Thánh Nhân ở nước Nam là họ Nguyễn
Chữ 郎 LANG tiếng thời cổ nghĩa là con em nhà khác, trong doạn sấm này nghĩa là chữ “tử” – con em.
Thánh Nhân ở đất Bắc Địch (Bắc Trung Quốc) làm Mộc Lang nghĩa là “Con em nhà Mộc – Mộc Tử 木子” là họ Lý 李.


Lai lịch của vị Thánh Nhân trong Sấm Trạng Trình là ai :

Bản sấm “Sở cuồng” phần chữ Hán :


寳江天子出
不戰自然成
Bảo Giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành


寳山 天子出
不戰自然成
Bảo sơn thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành


Phá điền thiên tử giáng trần
破 田 天子降塵
Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm.
勇士若海謀臣如林
Trần công nãi thị phúc tâm
陳公乃 是腹心
Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du.
江湖處士 陶潛出遊
Tướng thần hệ xuất Y Chu
相臣 系出 [伊周
Thứ ky phục kiến Đường Ngu thi thành
庶機復見唐虞施成
Hiệu xưng thiên hạ thái bình
號 稱天下太平
487.Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia .
東西無事南城 國家

(Xin không dịch ra tiếng Việt)


Bản sấm cũng được in vào phần sau của sách “Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập” tác giả Nguyễn Khuê - Nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh năm 1997.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



BẢO GIANG THIÊN TỬ, BẢO SƠN THIÊN TỬ , PHÁ ĐIỀN THIÊN TỬ đều là ẩn ngữ của danh hiệu “Vạn Vương chi Vương, Vạn Chủ chi Chủ, Phật Chủ, Sáng Thế Chủ”.
“Thiên Tử” 天子 trong Sấm là hàm nghĩa của chữ VƯƠNG, CHỦ.
Chữ “diền” 田 bị “phá” 破 ra trở thành chữ 卐 VẠN, 王 VƯƠNG, 主 CHỦ ,

Trong giới quan tâm đến Sấm Trạng Trình người ta thường hay đi tìm xem “Bảo giang” hay “Bảo sơn” là ở đâu để tìm kiếm vị Thiên Tử này sẽ sinh ra ở đó. Có người còn kỳ công xuât bản cả một video gọi là “định vị sông Bảo giang ..”

Thật ra không thể tìm thấy dòng sông này ngoài địa lý thật vì nó chỉ là “ẩn ngữ” mà thôi, người ta không thể nào khẳng định được sông nào núi nào trên trái đất này là quí hơn sông khác, núi khác mà gọi nó là “Bảo giang” hay “Bảo sơn”.

“Bảo giang” hay “Bảo sơn” là ẩn ngữ của sông và núi quý nhưng lại ở trên trời đó là sông Ngân hà (Thiên Hà) và núi TU-DI.
Bảo giang – sông quý báu, là chỉ Thiên hà- sông Ngân. Ngân hà chữ Hán viết theo 3 cách là : 天河Thiên hà hay -Hán hay 河漢- Hà hán đều hiểu giống như nhau.
-Hán cũng là nhà Hán, người Hán.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trạng nguyên Trình thị sấm ký

Hựu viết

dục thức Thánh nhân xứ

xuất ứng Bảo Giang

dục thức Thánh nhân thất,

Bảo Cái thủy trung tàng

dục thức Thánh nhân danh,

Mộc hạ liên Đinh Khẩu

dục thức Thánh nhân nhĩ diện,

thông chước tu tầm chương cú”


Bản Sấm Minh Điền 1948
Dục thức Thánh Nhân xứ
đa xuất ứng Bảo giang
dục thức Thánh Nhân hương
Thủy lam bảo trung tàng
Giải như thế nào?
“Đa xuất ứng Bảo giang” – là nước (Thủy) của Hà Hán, phương của Thủy theo ngũ hành là phương Bắc.
Xứ của Thánh Nhân là bắc Hán, hiểu là phía bắc Trung Quốc.
Thủy lam bảo trung tàng” với câu “thủy trung tàng bảo cái” là cùng một ý nghĩa “vật quý báu bị ngâm trong nước” là chữ Cát Lâm.

Xin đọc tham khảo thêm bài này
Nguồn trang : viendung67.blogspot,com


Đệ tam hội ngôn sinh Thánh sinh Vương tại loạn chi hậu

1. Trong bốn bể binh tranh bụi bụi
đã đánh tranh lại nổi hung hoang
thương thay tay xách dạ mang
mười phần hết bảy nguy hoang thán đồ
ngoài đồng thấy những xương khô
thôn dân còn thấy chỗ nào khói bay
lúc ấy mới gặp bình thực
chốn Đoài cung sinh Thánh sinh Vương
chống Trời bốn cột vững vàng
tướng Đông hải để vinh vang để đời
11. Cửu Trùng thăm thẳm vận ngôi
hoa khai Bạch Xỉ thực tài Thánh Quân
Lục Thất cầm cán cân trong nước
hải càn khôn sau trước được yên
tuần này chỉn thực Phá Điền
Đế Vương sửa trị Nam Thiên tự rày
Đồ bát bách phen này đem lại
Tộ cửu trường hòa thái thanh minh
đỉnh tân cách cựu dành dành
thái bình hưởng thuở trị bình an vui
21. ta nay vốn làm trai trong nước
sự nhiệm mầu sau trước làu thông
những lời dĩ vãng đã xong
tương cho chép để bảo cùng hậu côn
gọi làm tam hội bí ngôn
dầu bao sấm ký cũng khôn sánh tày
khuyên hậu tiến cầm tay ngâm đọc
ngôn cựu mà thực ý khôn suy
hướng minh bối ám phải thì
công danh sẵn để phù trì quốc gia
31. thái bình hưởng duy phúc nhà
vinh hoa đôi chữ tạc hòa nên bia
mặc lòng ai biết mà suy
cao thâm hai chữ tạc ghi tấc lòng.



Lịch sử dang dần khép lại màn cuối cùng.

Hôm nay đã rõ “Sấm Trạng Trình” nguyên lai thật sự là do chính Ngài làm ra. Vào thời kỳ trọng đại phi thường này khi SÁNG THẾ CHỦ đang ở cõi người, Ngài đang chính lại thương khung cứu độ hết thảy , nếu sinh mệnh nào phản đối không thừa nhận Đại Pháp tương lai sẽ vô cùng nguy hiểm.

Theo lời Cư Sĩ Minh Điền thì "Sấm Trạng Trình" đúng là quý báu hơn tất cả kho tàng Đại Việt. con dân Nước Việt phải nhận ra Ai là Thánh Nhân là Đấng Cứu Thế Chủ thật sự để được cứu độ sang Tân Vũ Trụ.

“Sấm Trạng Trình”:

“THỦ TÚC CHÍNH VƯƠNG TAM LƯƠNG TỰ”


Vũng tàu ngày 13/12/2022
Catdang

Xin cảm ơn tất cả những ai vô tình hay hữu ý đã trợ giúp cho tôi lý giải được những điều này!
Xin cảm ơn Ban quản trị Diễn đàn Tuvilyso.org đã duyệt cho tôi đăng đàn.
 • Phần Chữ Hán tham chiếu từ “từ điển điện tử Thiều Chửu” và từ điển online : Hvdic.thivien.net (

  Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

  ).

Sửa bởi catdang: 13/12/2022 - 16:56


Thanked by 1 Member:

#2 CaspianPrince

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1401 Bài viết:
 • 1897 thanks
 • LocationCaspian Sea

Gửi vào 13/12/2022 - 20:57

Phải đợi đến khi ông Lý Hồng Chí này qua đời rồi (sinh năm 1951, đã 71 tuổi, thời gian không còn nhiều) thì Catdang và những môn đồ mù quáng của .... .... .... mới thôi tin tưởng một cách lệch lạc rằng một người TQ như ông Lý sẽ là thánh nhân cứu giúp Việt Nam.

Thanked by 2 Members:

#3 catdang

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 471 Bài viết:
 • 64 thanks

Gửi vào 19/12/2022 - 07:31

Trong diiexn đàn này tôi có viết rằng hiểu "Sấm Trạng Trình" đến đâu tôi sẽ giải hầu bạn đọc đến đó.

Đã tròn 30 năm Thánh Nhân xuất thế giảng Pháp truyền Đạo mà nhiều người vẫn không thể tin, xét ký ra cũng bởi cõi nguwoif cũng chỉ là một cõi mê mà thôi. Việc ở trên đời cũng chỉ là màn diễn kịch:
Bản sấm "Phùng Thượng Thư ký"

"Giả làm Thày Sãi ông Nghè

kẻ tôn người báng thị phi chẳng thường

Dân quê chẳng biết Đế Vương

Báng kia sàm nọ Vua đâu đến mình"


Đế Vương của tất cả chúng sinh ở Thế gian làm Thày Tu, ông Trạng Nguyên chỉ là điễn vai ấy mà thôi, vì vậy mà họ dám phỉ báng Ngài, trót đã phỉ báng rồi nên cũng không còn nghe được lời Ngài giảng nữa,

Bản Sấm Nôm "Sở cuồng":

"Chọn Đẩu Thai những vì sao ả

dùng ở tay phụ tá Vương Gia

Bắc phương chính khí sinh ra

có ông Bạch Sĩ diều hòa Hôm Mai"


"Nặng lòng thật có Vĩ Kinh

cao tay ngẫm mới biết Tình Năm nào

Trên trời có mấy VÌ Sao

Đủ no Hiền Tướng anh hào Đôi Nơi

Nước Nam thường có Thánh tài

Ai khôn xem lấy Hôm Mai mới tường

so mấy lời để tàng Kim Qũy

Chờ Hậu Mai có CHÍ sẽ cho

Trước là biết nẻo tôn phò

Sau là Cao Chí biết lo mặc lòng"


Hôm và Mai là hai ngôi sao trên trời tuy hai mà là Một.
Thánh tài ở nước Nam mọc trước là ngôi sao Hôm.
Thánh ở Trung Hoa "Bắc Phương Chính Khí" là ngôi "HẬU MAI" của cùng ngôi sao ấy là ÔNG BẠCH SĨ - "CHÍ".
Ông BẠCH SĨ mới thật là người sẽ cho "VĨ KINH" - KINH LỚN NHẤT là ĐẠI PHÁP.

Tại sao không biết nẻo ấy mà tôn phò? Trạng Trình bởi cái tình năm xưa mà chỉ dẫn cứ mê hoài không ngộ.

"Đệ tam hội ngôn sinh Thánh sinh Vương tại loạn chi hậu" :

"CỬU TRÙNG thăm thẳm vận Ngôi

HOA khai Bạch Xỉ thực tài Thánh Quân"


"Ta nay vốn làm Trai TRONG NƯỚC

Sự NHIỆM MÀU sau trước làu thông

Những lời Dĩ VÃNG đã xong

khuyên cho chép bảo để cùng hậu côn"


Bạch Sĩ khai ở đất Hoa-Trung Hoa là ngôi Thánh Quân chân thật, vốn dã làm Người nước Nam, vậy mãi cứ đi tàm Thánh ở nước NAM sao?

#4 Mint26

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 818 Bài viết:
 • 497 thanks

Gửi vào 19/12/2022 - 12:13

Sau mấy năm vẫn còn thắc mắc là tại sao phải dùng sấm Trạng Trình để gọt ra ông Chí, sấm khác gọt ra ông khác hay vẫn là ông Chí? Sấm của nước Nam gọt ra ông bên TQ, có khi nào sấm TQ gọt ra ông nước Nam không? Thật hề hước và cũng thật là buồn khi mà báng bổ sấm Trạng như vậy

Thanked by 2 Members:

#5 Nghịch Thiên Cải Mệnh

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1512 Bài viết:
 • 765 thanks

Gửi vào 19/12/2022 - 16:37

Thánh nhân xuất hiện xin ngài ban cho tại hạ 50 tỷ vnđ.

Tại hạ nguyện làm trâu ngựa phục vụ cho ngài

Thanked by 1 Member:

#6 tony99

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1136 Bài viết:
 • 904 thanks

Gửi vào 19/12/2022 - 20:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 19/12/2022 - 16:37, said:

Thánh nhân xuất hiện xin ngài ban cho tại hạ 50 tỷ vnđ.

Tại hạ nguyện làm trâu ngựa phục vụ cho ngài

Cũng xin thánh nhân y như câu 1. Câu 2 thay bằng cảm ơn ngài nhiều.

#7 MHTH

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 3015 Bài viết:
 • 1854 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 12:36

Lần trước em đọc được có anh gì trong diễn đàn này kêu ủng hộ thánh nhân 500k.

Đấy người ta có lòng như thế, đâu như 2 anh trển kia !

#8 MR.Hoang

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1522 Bài viết:
 • 680 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 20:57

MHTH có thể tìm được cách xem rồng và Thần không? Bắt đầu từ chỗ có không anh nói hôm bữa!

Những ai nói có chứng đắc đều là nói lời mộng tưởng!!!

#9 MHTH

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 3015 Bài viết:
 • 1854 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:01

Rồng mí Thần là cái gì ?????

#10 MR.Hoang

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1522 Bài viết:
 • 680 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:01

Thần thì chấp có, thiên thì chấp không!!! Chính vì ở gốc chấp này mà hai bên luôn xung đột nhau, cũng là do xung đột từ trong gốc chấp rồi! Thần thấy nước mưa là máu của mình! Còn Thiên thì có thể biến đổi hình tướng! Tại sao???

Thanked by 1 Member:

#11 MHTH

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 3015 Bài viết:
 • 1854 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:04

Hỏi chấm ??? ??????

À ý anh cái vô biến đổi hình tướng hả ?
Vì nó thích thế !

#12 MR.Hoang

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1522 Bài viết:
 • 680 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 20/12/2022 - 21:01, said:

Rồng mí Thần là cái gì ?????
Một trong sáu cõi giới là Thần, cũng như cõi Thiên và người! Vì chỉ khác nhau chỗ chấp mà chúng sanh trong ba cõi thọ hình khác nhau!

Thật ra em mà nhìn rõ có không thì khi em nhìn lại sự vật em sẽ biết cách thấy thôi!

#13 MHTH

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 3015 Bài viết:
 • 1854 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:09

Nhưng mà sao phải chấp mấy giới đó làm gì ?

Dù sao đều như nhau. Khó hiểu ??



#14 MHTH

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 3015 Bài viết:
 • 1854 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:16

Thật là đều như nhau. Khi còn chấp cái này cái kia hoặc bất kỳ cái gì thì là hoàn toàn chưa giải thoát.

Mà đã chưa giải thoát thì ai ai đều như nhau. Thần tiên ma quỷ người hay súc sinh. Không khác !

#15 MR.Hoang

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1522 Bài viết:
 • 680 thanks

Gửi vào 20/12/2022 - 21:21

Lấy ví dụ: Cơ thể em, những con vi khuẩn HP tốt là một phần của em. Chúng tham gia vào quá trình tiêu hoá thức ăn! Chúng có linh, tưởng độc lập nhưng lại không độc lập, là thành phần tạo hình cơ thể em.

Thì trong Đạo giáo, các vị đều nói rằng mỗi bộ phần cơ thể chúng ta cũng đều có linh như vậy, và đều mang một hồn! Như Tim thì hồn làm công việc tuần hoàn máu, lại khác với Gan là hồn làm công việc lọc máu... Tuỳ theo nghiệp lực của hồn đó!

Chính chỗ này, mà khi khởi tu phải hiểu cái là ta đây thật ra là do nhiều phần khác nhau và một phần đó là một ''cơ thể'' của một tánh linh, và không có một cái nào thật sự là ta.

Đó là nhìn từ cơ thể ta, nếu ta nhìn rộng hơn, đưa ta vào đất nước Việt Nam. Mỗi con dân Việt Nam là một phần trong một ''Hồn'' lớn hơn , đó là nước Việt Nam. Ta hay nghe sự tích Lạc Long Quân - Vua Rồng (Nước Việt cong cong hình chữ S). Đó là hồn chủ của Việt Nam, cũng là thánh nhân của Việt Nam! Như hồn các bộ phận trong cơ thể người làm nhiệm vụ của họ, cũng là duy trì hình tướng của một vị chủ là ta đây. Thì tương tự vậy mỗi người dân Việt Nam, mạch núi, con sông đều có tư duy ý chí riêng của mình cũng là để duy trì cho chủ thể to lớn hơn (chỉ là vì bị màn che ''có-không'' mà chúng ta không hiểu cũng không thấy). Các nước khác cũng tương tự vậy, và hiển nhiên các vị ấy ở thứ bậc tánh linh cao hơn chúng ta! Nhưng họ cũng có tuổi thọ mà thôi, lúc mà một quốc gia mất đi (bị tiêu diệt) cũng là lúc các vị ấy hết thọ và kết thúc phần nghiệp đó!

Thật ra tôi cho truyện cổ tích Việt Nam là do các vị Thánh viết ra, chứ với sự văn mình ngày xưa khó ai viết ra được.
Bây giờ sẵn đây tôi cắt nghĩa cho ông Catdang hiểu!

Ông catdang cắt nghĩa ông Chí là Thánh nhân, thật rất là vớ vẫn, hoàn toàn như mint26 nói! không thể có chuyện tim của ông là một phần của cơ thể tôi , thì cũng không có chuyện, người bên Trung lại là một Phần của nước Việt được! Chuyện này hiển nhiên như 1+1=2!!! Trừ phi ông Chí chết đi và thọ hồn làm con dân nước Việt!!!
Ông catdang không hiểu Sấm lại đi gán ý vô tội vạ!!!

Sửa bởi MR.Hoang: 20/12/2022 - 21:34


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |