Jump to content

Advertisements
Lớp Dịch Phối Địa lý Phong Thuỷ bước vào Vận 9


51 replies to this topic

#16 lasthuman

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 2 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 21/04/2023 - 23:22

Lasthuman xin được ghi danh

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman

Con cảm ơn thầy và ban điều hành ạ

#17 truongkhoa

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 427 Bài viết:
 • 761 thanks

Gửi vào 22/04/2023 - 05:50

TruongKhoa xin ghi danh:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa

#18 nhp01

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 51 Bài viết:
 • 46 thanks

Gửi vào 23/04/2023 - 07:45

Dạ thưa Thầy , cho em học với, em cám ơn Thầy .

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01

#19 duongminh

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 72 Bài viết:
 • 203 thanks

Gửi vào 23/04/2023 - 10:34

Thưa Thầy, con DuongMinh xin ghi danh!.

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh

#20 buixuyen

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 45 Bài viết:
 • 40 thanks

Gửi vào 23/04/2023 - 13:53

buixuyen xin phép được ghi danh lớp học ạ


Thanked by 2 Members:

#21 vinht

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 122 Bài viết:
 • 76 thanks

Gửi vào 23/04/2023 - 17:57

Thưa Thầy, con vinht xin ghi danh!.
1 - Hetu[/color]
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht

Sửa bởi vinht: 23/04/2023 - 17:59


#22 Baiku39

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 28 Bài viết:
 • 30 thanks

Gửi vào 23/04/2023 - 23:28

Thưa Thầy, baiku39 xin ghi danh học.
1 - Hetu[/color]
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht

21. baiku39

#23 danhkiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 414 Bài viết:
 • 1039 thanks

Gửi vào 24/04/2023 - 15:21

Thưa Thầy, danhkiem xin ghi danh học.
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht

21. baiku39
22. danhkiem

Thanked by 1 Member:

#24 BlackBerry

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 216 Bài viết:
 • 337 thanks

Gửi vào 25/04/2023 - 13:33

Dạ Blackberry xin ghi danh học.
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht

21. baiku39
22. danhkiem
23. BlackBerry

#25 giaochaulinhnam

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 62 Bài viết:
 • 139 thanks

Gửi vào 25/04/2023 - 16:32

Thưa Thầy, giaochaulinhnam xin ghi danh học.

Dạ Blackberry xin ghi danh học.
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht
21. baiku39
22. danhkiem
23. BlackBerry

24. giaochaulinhnam

Nothing to


Thanked by 2 Members:

#26 khuong

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 78 Bài viết:
 • 1 thanks

Gửi vào 26/04/2023 - 21:47

Thưa Thầy,khuong xin ghi danh học.

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht
21. baiku39
22. danhkiem
23. BlackBerry

24. giaochaulinhnam
25. khuong

#27 luahong

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 27/04/2023 - 00:28

Luahong xin được ghi danh !

Chào Thầy, Con luahong xin ghi danh học.

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht
21. baiku39
22. danhkiem
23. BlackBerry

24. giaochaulinhnam
25. khuon
26. luahong

Con xin cảm ơn Thày và Ban điều hành!

#28 QuangHB

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 27/04/2023 - 09:46

Chào Thầy, Con QuangHB xin ghi danh học.

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - Vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7- Thanhnguyennn2
8- nhangheo
9- dtkt
10- Lạc Thư
11. Anthanh1953
12. GiaDanh
13- vanha
14- ngothinham
15- Lasthuman
16- TruongKhoa
17. nhp01
18.DuongMinh
19. buixuyen
20. vinht
21. baiku39
22. danhkiem
23. BlackBerry
24. giaochaulinhnam
25. khuon
26. luahong
27. QuangHB

#29 tuphuongsg

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3833 Bài viết:
 • 5074 thanks

Gửi vào 27/04/2023 - 20:03

Kính Thầy, con tuphuongsg xin ghi danh:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg

Con cám ơn Thầy

Thanked by 1 Member:

#30 Nobia389

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 68 Bài viết:
 • 190 thanks

Gửi vào 28/04/2023 - 20:33

Kính Thầy, con Nobia389 xin ghi danh:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389


Con xin cảm ơn Thay và Ban điều hành!

Thanked by 1 Member:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |