Jump to content

Advertisements
Lớp Dịch Phối Địa lý Phong Thuỷ bước vào Vận 9


51 replies to this topic

#31 pthuy

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 98 Bài viết:
 • 170 thanks

Gửi vào 29/04/2023 - 23:59

Kính Thầy, con pthuy xin ghi danh:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy

Con xin cảm ơn Thay ah!

#32 lumigan

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 23 Bài viết:
 • 29 thanks

Gửi vào 04/05/2023 - 19:23

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
Xin thầy cho lumigan ghi danh. Xin cám ơn.

Sửa bởi lumigan: 04/05/2023 - 19:25


#33 Pegasus888

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 158 Bài viết:
 • 121 thanks

Gửi vào 04/05/2023 - 22:49

Học trò xin được ghi danh ạ:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888

#34 phuongvi

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 31 Bài viết:
 • 71 thanks

Gửi vào 04/05/2023 - 23:32

Con xin phép được ghi danh ạ:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi

#35 thietlinh

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 05/05/2023 - 14:29

Con xin phép được ghi danh ạ:

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi

34. thietlinh

#36 jd73

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 115 Bài viết:
 • 317 thanks

Gửi vào 06/05/2023 - 13:36

jd73 xin phép được ghi danh
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73

Sửa bởi jd73: 06/05/2023 - 13:40


Thanked by 1 Member:

#37 battuhalac

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 3 Bài viết:
 • 7 thanks

Gửi vào 08/05/2023 - 18:38

battuhalac xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac

Xin cảm ơn Thày!

Thanked by 1 Member:

#38 ratganratxa22

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 113 Bài viết:
 • 236 thanks

Gửi vào 11/05/2023 - 09:33

Con xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22

Xin cảm ơn Thầy!

#39 PhiLong8386

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 19 Bài viết:
 • 24 thanks

Gửi vào 11/05/2023 - 10:48

Con xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386

con xin cám ơn

#40 xuanduongphongthuysu

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 9 Bài viết:
 • 23 thanks

Gửi vào 12/05/2023 - 11:54

Con xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386
39. xuanduongphongthuysu

con xin cám ơn

#41 Hoathiencot

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 2 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 19/05/2023 - 01:34

Con xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386
39. xuanduongphongthuysu
40. Hoathiencot

con xin cám ơn

#42 vannho

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 19/05/2023 - 02:02

Con xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386
39. xuanduongphongthuysu
40. Hoathiencot
41. vannho

con xin cám ơn

#43 IE3.0

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 446 Bài viết:
 • 311 thanks

Gửi vào 19/05/2023 - 11:10

Con xin phép được ghi danh ạ
1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386
39. xuanduongphongthuysu
40. Hoathiencot
41. vannho
42. IE3.0

Xin cảm ơn thầy và ban điều hành!

#44 SelenaNga

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 3 Bài viết:
 • 2 thanks

Gửi vào 21/05/2023 - 03:40

Con xin được ghi danh. Con cám ơn Thầy

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh

35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386
39. xuanduongphongthuysu
40. Hoathiencot
41. vannho
42. IE3.0
43. SelenaNga

Thanked by 1 Member:

#45 Khiem

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 24/05/2023 - 10:26

Con xin được ghi danh. Con cám ơn Thầy

1 - Hetu
2 - hiepnoi
3 - vuilen
4 - Thienluong
5 - chuoitay
6 - Lamkhai
7 - Thanhnguyennn2
8 - nhangheo
9 - dtkt
10 - Lạc Thư
11 - Anthanh1953
12 - GiaDanh
13 - vanha
14 - ngothinham
15 - lasthuman
16 - truongkhoa
17 - nhp01
18 - duongminh
19 - buixuyen
20 - vinht
21 - Baiku39
22 - danhkiem
23 - BlackBerry
24 - giaochaulinhnam
25 - khuong
26 - luahong
27 - QuangHB
28 - tuphuongsg
29- Nobia389
30- pthuy
31- lumigan
32. Pegasus888
33. phuongvi
34. thietlinh
35. jd73
36. battuhalac
37. ratganratxa22
38. philong8386
39. xuanduongphongthuysu
40. Hoathiencot
41. vannho
42. IE3.0
43. SelenaNga
44. Khiem


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |