Jump to content

Advertisements
28.5 Gb sách Đạo giáo cổ trung hoa bằng tiếng Anh


5 replies to this topic

#1 Elohim

  Bát quái viên

 • HV Đợi Kích Hoạt
 • PipPipPip
 • 932 Bài viết:
 • 1372 thanks
 • LocationLondon

Gửi vào 15/05/2024 - 12:57

Hello mọi người

Hiện mình đang có 28.5 Gb sách đạo giáo, những cuốn chia sẻ đăng lên gần đây đều trong thư viện đó, nhưng tiếc là không có Cloud (mây dữ liệu) đủ lớn để lưu những cuốn này

Cái này mình down bằng torrent, cứ gõ chữ Taoism vào piratebay sẽ tải được, còn có người seed không và tốc độ thì không biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#2 Elohim

  Bát quái viên

 • HV Đợi Kích Hoạt
 • PipPipPip
 • 932 Bài viết:
 • 1372 thanks
 • LocationLondon

Gửi vào 15/05/2024 - 13:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnSEVEN STARS OF THE BIG DIPPER # 1 SINGLE HAND SEALS In ancient Daoism, the advanced Single Hand Seals (Mudras) were sometimes used to access the power of one of the seven specific stars of the Big Dipper. The following is one esoteric version of accessing the hidden power of the Seven Big Dipper Stars (Figure 1.193): 1. The Gui Star: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located at the second segment of the index finger. 2. The Gou Star: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located on the first segment of the index finger. 3. The Fan Star: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located on the first segment of the middle finger. 4. The Shou Star: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located on the third digit of the middle finger. INCANTATIONS, HAND SEALS AND STAR STEPPING (6) ~r=---(7) ----11111 (5) (4) ---14., ..... ~~-(3) Figure 1.194. The Seven Stars of the Northern Dipper can be accessed through the mystic's left hand. 5. The Bi Star: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located on the second digit of the ring finger. 6. The Pu Slar: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located on the second digit of the little finger. 7. The Piao Star: The access point for gathering and cultivating the magical energy of this star is located on the third digit of the little finger. SEVEN STARS PATTERN OF THE NORTHERN DIPPER SINGLE HAND SEALS Certain advanced Single Hand Seals were sometimes used to access the combined power of the seven stars of the Northern Dipper by performing specific stepping rituals. In the advanced training, these esoteric stepping rituals could be performed on the Daoist mystic's left hand. The above is one version of a Northern Big Dipper Seven Star Stepping Pattern initiated on the Daoist mystic's left hand (Figure 1.194).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnSpirit Travel: To the ancient Daoists, the Northern Dipper was a celestial bridge that existed between Heaven and Earth. It was the path of celestial travel, the gateway to the Underworld, and the field of creative transformation. The priest could therefore ascend into the Nine Heavens and deliver petitions ("reports") to the Celestial Immortals.

Controlling: The Big Dipper was also used as a form of protective power, keeping the priest safe from all manner of demonic influence that were sure to become attracted to the priest's occult studies and rituals. The priest could therefore receive various powers to control the energetic realms of nature, as well as to control the various actions of evil spirits and demons.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#3 Elohim

  Bát quái viên

 • HV Đợi Kích Hoạt
 • PipPipPip
 • 932 Bài viết:
 • 1372 thanks
 • LocationLondon

Gửi vào 15/05/2024 - 14:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#4 Elohim

  Bát quái viên

 • HV Đợi Kích Hoạt
 • PipPipPip
 • 932 Bài viết:
 • 1372 thanks
 • LocationLondon

Gửi vào 15/05/2024 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#5 Elohim

  Bát quái viên

 • HV Đợi Kích Hoạt
 • PipPipPip
 • 932 Bài viết:
 • 1372 thanks
 • LocationLondon

Gửi vào 16/05/2024 - 10:05

phần 2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#6 Elohim

  Bát quái viên

 • HV Đợi Kích Hoạt
 • PipPipPip
 • 932 Bài viết:
 • 1372 thanks
 • LocationLondon

Gửi vào 16/05/2024 - 11:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩncác loại đá và cây có mang tính magic

Thanked by 1 Member:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |